Hyppää sisältöön

Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkäsi Hätilän koulukeskuksen asemakaavasta tehdyn valituksen

Valituksen teki kaksi yksityishenkilöä lokakuussa 2019.

Valituksen myötä Hämeenlinnan yhteiskoulun oppilaat ovat joutuneet jatkamaan koulunkäyntiä väistötilaparakeissa. Kuva: Nina Keski-Korpela / Yle

Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkäsi Hätilän koulukeskuksen asemakaavasta tehdyn valituksen. Hallinto-oikeuden ratkaisun mukaan Hämeenlinnalla on itsehallintonsa puitteissa oikeus päättää siitä, millainen kaava alueelle laaditaan.

Valtuuston hyväksymää lainmukaista kaavaa ei voida kumota sillä perusteella, että valittajan käsityksen mukaan alueelle olisi tarkoituksenmukaisempaa laatia osin toisenlainen kaava. Hallinto-oikeuden mukaan kaava ei myöskään ole valituksessa esitetyillä perusteilla lainvastainen.

Hallinto-oikeuden päätöksessä todetaan, että saadun selvityksen perusteella Hämeenlinnan yhteiskoulun rakennuksella on kiistatta kulttuurihistoriallista arvoa 1950-luvun tyypillisenä koulurakennuksena ja maakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön osana. Rakennus ei kuitenkaan HAO:n mukaan ole ainoa tai ainutlaatuinen aikakautensa edustaja Hämeenlinnassa.

Asemakaavasta valitti kaksi yksityishenkilöä vuosi sitten lokakuussa. Valituksen tehneiden mielestä rakennus on korjauskelpoinen ja rakennushistoriallisesti arvokas.

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla kunnallisvalituksin korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Valituksen hylkäämisestä kertoi ensin Hämeen Sanomat (siirryt toiseen palveluun) (vain tilaajille).

.
.