Hyppää sisältöön

Oppikirjoissa saamelaiset esitetään usein historiaan kuuluvana kansana – saamelaisten tunnettuutta halutaan lisätä Suomen kouluopetuksessa

Suomessa selvitetään laajasti saamelaisopetusta.

Myös saamenkielisistä oppimateriaaleista on pulaa. Osa saamenkielisistä oppimateriaaleista on vanhentunutta. Kuva: Sara Wesslin / Yle

Kemiläinen historian opettaja Ville Impiö esittelee opetuksessa käyttämiään oppikirjoja. Impiö opettaa historian ja yhteiskuntatiedon lisäksi myös uskontoa ja elämänkatsomustietoa. Impiö kertoo, että näiden aineiden koulukirjoissa saamelaisuus nousee esille vain harvoin.

Uskonnon ja elämänkatsomustiedon oppikirjoissa saamelaisista löytyy eniten mainintoja, eli noin sivun verran tekstiä ja kuvituskuva.

– Oppikirjassa mainitaan rummuista ja kuinka kristinuskon leviämisen yhteydessä ne kerättiin pois, eikä rumpuja jäänyt jäljelle yhtään. Rumpujen käyttäminen oli kiellettyä, kertoo Impiö.

Yhteiskuntatiedon oppikirjassa saamelaisia käsitellään vähemmistöosiossa yhdessä suomenruotsalaisten, romanien ja maahanmuuttajien kanssa.

– Tässä on vajaa palstan verran tekstiä ja kuvituskuva Ailu Vallesta, ja tässä oli saamenlippu vielä erikseen. Näissä minun opetusaineideni kirjoissa saamelaishistoriaaei tule esille, kertoo Impiö.

Esimerkki yläasteen yhteiskuntaopin kirjasta. Kuva: Ville Impiö

Opetussuunnitelmaan määritellään selkeämmin, mitä saamelaisista opetetaan

Siniseen saamenpukuun pukeutunut saamelainen ja poro. Tämä on yleinen osa koulukirjojen kuvitusta. Erityisesti suomen- ja ruotsinkielisten oppikirjojen sisältämä saamelaistieto on hyvin vähäistä ja myös useimmiten menneeseen aikamuotoon kirjoitettua. Saamelaiset esitellään Suomen esihistoriaan kuuluvana kansana.

Tuoreen selvityksen mukaan saamelaisten historian perustietojen puuttuminen oppimateriaaleista (siirryt toiseen palveluun) johtaa siihen, että suomalaisten ja saamelaisten yhteinen historia jää piiloon. Materiaaleissa ei taustoiteta sitä, miksi saamelaisten oikeudet eivät toteudu Suomessa ja miksi saamen kielet ovat uhanalaisia.

Saamelaiskäräjien kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikion mukaan ongelma lähtee jo opetussuunnitelmatasolta.

– Oppikirjoja tekevien yritysten tehtävänä on seurata opetussuunnitelmaa. Kun opetussuunnitelmassa ei selkeästi määritellä, mitä saamelaisista tulisi opettaa, ei riittävää tietoa saada oppikirjoihin. Siitä ne ongelmat syntyvät, pohtii Aikio.

Edessä on yhä kova työ uudistaa saamelaisopetusta Suomessa, kertoo saamelaiskäräjien kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio. Kuva: Sara Wesslin / Yle

"Oppilaat eivät löydä oikeaa tietoa, jos sitä ei ole oppikirjoissa”

Kemin Hepolan koulussa työskentelevä Ville Impiö on omassa opetuksessaan tuonut esille saamelaisten historiaa. Usein luokassa on saamelaistaustaisia nuoria, mikä on innoittanut Impiötä käsittelemään saamelaisten historiaa laajemmin. Myös historian opiskelu yliopistossa on vaikuttanut Impiön suhtautumiseen.

Oppilailleen hän kuitenkin toivoisi enemmän lukemista sekä saamelaisten että myös Pohjois-Suomen alueellisesta historiasta.

– Pidän sitä tärkeänä. Se on sellainen asia, että jos sitä ei valmiissa painetussa materiaaleissa ole, niin ei yläkouluikäinen nuori todennäköisesti saamelaistietoa mistään muualta saa. Saamelaisten historia ei nuorten käyttämissä medioissakaan tule esille, jos heillä itsellään ei ole jonkinlaista linkkiä, pohtii Impiö.

Kemin Hepolan koulussa työskentelevä Ville Impiö on opetuksessaan innostunut tuomaan esille saamelaisten historiaa. Kuva: Heidi Kestilä / Hepolan koulu

Opettajana hän on myös kiinnittänyt huomiota siihen, että oppimateriaaleissa saamelaisista piirtyy stereotyyppinen kuva. Impiö toivoo, että saamelaistietous tuotaisiin nykypäivään.

– Enemmän tätä päivää. Olen ymmärtänyt, että saamen pukukin voi käyttäjän yllä elää ja olla poikkeava. Tämänhetkinen kuvasto on stereotyyppinen kuva saamelaisista, eikä sillä tavoin paras mahdollinen meille valtaväestölle, kertoo Impiö.

Saamelaisten historia kuuluu oppikirjoihin

Saamelaisopetuksen kehittämistä kartoittanut työryhmä luovutti opetusministeriölle joulukuussa selvityksen siitä, miten opetusta Suomessa voitaisiin kehittää.

Suomen- ja ruotsinkielisten oppimateriaalien puutteellisuuden lisäksi selvityksessä huomautettiin muun muassa saamenkielisten oppimateriaalien puuttumisesta sekä saamenkielisten kelpoisuuden omaavien opettajien vähäisestä määrästä.

Edessä on yhä kova työ uudistaa saamelaisopetusta Suomessa, sanoo kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio. Oppimateriaaleja uudistetaan hitaasti ja tulisi pohtia, kuinka laajasti kirjoissa tullaan saamelaisista kertomaan sekä saamen- ja suomenkielisissä oppimateriaaleissa.

– Meillä on edessämme nopeita toimenpiteitä, mutta myös pidemmän aikavälin projekteja. Ensimmäinen askel on uudistaa opetussuunnitelmaa selkeämmäksi ja päättää, mitä eri-ikäisten oppilaiden tulee saamelaisista oppia, kertoo Anne Kirste Aikio.

.
.