Hyppää sisältöön

Vähemmän seksiä, mutta monipuolisemmin – koronavuoden vaikutukset seksielämään yllättävän ristiriitaisia

Siinä missä yksi on kärsinyt pandemiasta, toinen on löytänyt uusia sävyjä seksuaalisuuteensa.

Koronan aiheuttama poikkeustilanne myllersi myös ihmissuhteet. Kuva: Eleni Paspatis / Yle

Kun korona viime kevättalvella sekoitti koko maailman, sysäsi se miljoonien ihmisten ihmissuhteetkin poikkeustilaan. Kehotus pysyä kotona kohteli erilaisia perheitä eri tavoin.

Itsekseen elävien deittailumahdollisuudet hupenivat, kun lähikontakteja toisten ihmisten kanssa kehotettiin välttämään. Nupullaan olevat suhteet eivät ehkä kestäneet tapaamisrajoituksia ja siitä, ettei oikein missään voinut seurustella, kun kahvilat, museot ja elokuvateatterit oli koronan takia suljettu.

Yhdessä asuvilla pariskunnilla oli yhtäkkiä enemmän yhteistä aikaa, viruksen pakottamana. Monisuhteiset joutuivat miettimään kuka voi tavata ketäkin, varsinkin jos ihmissuhdekokonaisuuteen kuului riskiryhmäläisiä.

Erillään asuvat kumppanit puolestaan joutuivat harkitsemaan, voivatko matkustaa ja tavata toisiaan. Eri maissa asuvat saattoivat tahtomattaan joutua olemaan pitkään erillään tiukkojen matkustusrajoitusten takia.

Oli ihmissuhdetilanne mikä tahansa, koronarajoitukset ja huoli sairastumisesta ovat vaikuttaneet suhteisiin ja seksuaalisuuteen monin tavoin. Jokainen ihminen ja suhde on omanlaisensa, ja siksi vaikutuksetkin ovat monenkirjavia.

Joitakin yleisiä vaikutuksia on kuitenkin havaittu eri puolilla maailmaa tehdyissä tutkimuksissa. Listasimme neljä korona-ajan seksuaalisuutta koskevaa tutkimusta viime vuodelta.

1. Vähemmän kumppaniseksiä, enemmän itsetyydytystä

Keväällä toteutetun kiinalaisen tutkimuksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan nuorista aikuisista 22 prosenttia kertoi seksuaalisen halunsa vähentyneen. Peräti 41 prosenttia vastaajista ilmoitti kumppanin kanssa harrastetun yhdyntöjen määrän vähentyneen pandemian takia.

Tutkimukseen osallistui 967 ihmistä, joista nuorin oli 15-vuotias ja vanhin 35-vuotias. Heistä osa oli sinkkuja ja osa parisuhteessa. Tutkimus tehtiin toukokuussa, jolloin pandemia oli kurittanut Kiinaa jo noin puoli vuotta.

Mielenkiintoista oli, että kumppaniseksin vähentyessä merkittävästi moni nuori kiinalainen aikuinen lisäsi itsetyydytystä tai pornon katsomista. Aiempaa enemmän sooloseksiä harrasti joka kolmas vastaaja ja joka neljäs lisäsi eroottisen materiaalin katsomista.

Kiinalainen tutkijaryhmä oli huolissaan nuorten aikuisten alkoholinkäytön lisääntymisestä seksuaalisessa kanssakäymisessä. Tutkijoiden mukaan se on riski seksuaaliterveyden kannalta, koska humalassa ehkäisy voi unohtua tai seksissä otetaan tarpeettomia riskejä.

2. Naisten halu yhdyntään väheni

Italiassa tutkijat halusivat selvittää, miten koronan aiheuttama sosiaalisten kontaktien vähentäminen vaikutti miehen kanssa parisuhteessa oleviin naisiin. Tutkittavat naiset olivat 28–50-vuotiaita, ja he asuivat kumppaninsa kanssa.

Tutkimukseen osallistuneet 89 naista vastasivat seksielämäänsä koskeviin kysymyksiin ennen tapaamisrajoitusten astumista voimaan. Toisen kerran he vastasivat samoihin kysymyksiin kun sosiaalisten kontaktien vähentämissuositukset olivat olleet voimassa neljä viikkoa.

Tulosten mukaan yhdyntämäärät romahtivat koronarajoitusten aikana (siirryt toiseen palveluun). Vaikka pariskunnilla oli poikkeuksellisen paljon aikaa olla yhdessä, niin rajoitusten tuomat äkilliset muutokset arkielämään sekä huoli terveydestä vähensivät yhdyntämääriä.

Tutkimukseen osallistuneet naiset raportoivat korona-aikana olleensa kumppaninsa kanssa yhdynnässä keskimäärin 2,3 kertaa kuukaudessa. Ennen pandemiaa vastaava luku oli keskimäärin 6,3 kertaa kuukaudessa.

Jokainen yksilö ja pariskunta on erilainen, siksi myös poikkeustilanne vaikuttaa meihin eri tavoin. Kuva: Marja Väänänen / Yle

Mielenkiintoista on, että naisten ilmoittama halu seksiin ei laskenut yhtä paljon kuin yhdyntöjen määrä. Sen sijaan kyky kiihottua ja kokea orgasmeja kärsivät.

Tutkijat arvioivat, että muutosta selittää varsinkin poikkeustilan aiheuttama emotionaalinen stressi. He myöntävät, että tutkimuksen otos on varsin pieni. Siinä ei myöskään kysytty muunlaisen seksin kuin yhdynnän määrää, eikä kartoitettu koettua tyytyväisyyttä parisuhteeseen.

Tutkimuksen pääanti on, että poikkeustilanne ja epävarmuus muuttivat selvästi naisten seksuaalista käyttäytymistä, vaikka muutos halukkuudessa ei ollut yhtä suurta.

3. Parisuhderiidat ovat vaikuttaneet seksin määrään

Yhdysvalloissa tutkijat paneutuivat koronapandemian vaikutukseen (siirryt toiseen palveluun)romanttisissa suhteissa. Tutkittavien ikähaitari oli ilahduttavan laaja, 18-vuotiaasta 94-vuotiaaksi.

Vastaajia oli 742, ja heiltä kysyttiin, ovatko koronaviruksen leviäminen ja sen aiheuttamat rajoitukset lisänneet jännitteitä tai riitoja vastaajan intiimisuhteissa. Lisäksi kysyttiin seksuaalisesta toiminnasta sekä kumppanin kanssa että itsekseen.

Tutkimustulosten mukaan joka kolmas vastaaja koki, että pandemia on lisännyt erimielisyyksiä parisuhteessa. Ne vastaajat, joilla riidat olivat lisääntyneet, raportoivat myös merkittävästi vähemmän kaikkia seksuaalisia toimintoja yhdessä tai yksin.

Tulos on varsin järkeenkäyvä: eripura vaikuttaa helposti seksuaalisiin haluihin. Mielenkiintoista tässä tutkimuksessa oli, että parisuhteen riidat eivät vähennä pelkästään kaikenlaista kumppaniseksiä, vaan myös sooloseksiä. Romanttisessa suhteessa koetut kuprut vaikuttavat yksilön seksuaalisuuteen monella tavalla.

4. Seksistä on tullut monipuolisempaa

Ei niin pahaa ettei jotain hyvääkin. Maailman johtaviin seksuaalisuuden tutkimuslaitoksiin kuuluva Kinsey-instituutti raportoi laajasta tutkimuksesta (siirryt toiseen palveluun), jonka mukaan moni amerikkalainen on korona-aikana monipuolistanut seksuaalista elämäänsä.

Keväällä tehtyyn tutkimukseen osallistui 1559 ihmistä, iältään 18-vuotiaasta 81-vuotiaaksi. Huomionarvoista on, että tutkimusasetelma oli seksuaalisuuden moninaisuuden huomioon ottava.

Tutkittavista hieman yli puolet ilmoitti olevansa heteroseksuaaleja, ja 70 prosenttia ilmoitti asuvansa kumppaninsa kanssa. Näin ollen tuloksissa kuuluu heteroparien lisäksi myös itsenäisesti asuvien, sinkkujen sekä seksuaalisten vähemmistöjen ääni.

Tutkimuksen päätulos oli, että lähes 44 prosenttia vastaajista koki seksielämänsä laadun huonontuneen pandemian takia.

Mielenkiintoista oli, että yksi viidestä vastaajasta kertoi laajentaneensa seksuaalista repertuaariaan uusia asioilla. Näitä olivat muun muassa eroottissävytteinen viestittely kumppanin kanssa, seksuaalisten fantasioiden jakaminen sekä uusien seksiasentojen kokeileminen.

Uusia asioita kokeilivat varsinkin nuorimmat ikäryhmät, yksin asuvat ja poikkeustilanteen takia itsensä yksinäiseksi kokevat. Nämä kokeilijat raportoivat muita useammin olevansa tyytyväisiä seksielämäänsä.

Lohdullista onkin, että vaikeasta pandemiatilanteesta ja arjen rajoituksista huolimatta monet löytävät luovia ratkaisuja seksuaalisuutensa toteuttamiseen pandemiasta huolimatta.

Lue lisää aiheesta:

.
.