1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. työmarkkinapolitiikka

Työmarkkinajärjestöt haluavat muutoksia hallituksen koronarokotuslinjaukseen työterveyshuollossa

"Mikäli vain työterveyshoitajat voisivat antaa rokotteen, rokottamisprosessi hidastuisi merkittävästi."

työmarkkinapolitiikka
Eteläranta 10.
Työterveyshuollosta erillinen valtion korvausjärjestelmä mahdollistaisi rokottamisen kaikkien terveydenhuollon ammattilaisten toimesta, jotka rokottamiseen ovat oikeutettuja, järjestöt summaavat.Jaani Lampinen / Yle

Akava, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, SAK ja STTK haluavat muutoksia hallituksen koronarokotuslinjaukseen.

Joulun alla annetun koronarokotuksia koskevan asetuksen kanssa julkaistiin sosiaali- ja terveysministeriön muistio asetuksen toimeenpanon tueksi. STM:n muistiossa on työmarkkinajärjestöjen mielestä "merkittäviä käytännön ongelmia".

Järjestöjen mielestä työterveyshuollossa annettavista koronarokotuksista maksettava korvaus pitäisi toteuttaa nykyisestä työterveyshuollosta teknisesti erillisenä järjestelynä, kuten koronatestienkin valtion rahoittama Kela-korvaus on toteutettu.

Järjestöt kannattavat koronarokotuksien kulujen korvaamista työnantajalle sataprosenttisesti, jotteivät rokottamisen kustannukset kerryttäisi työterveyshuollon vuosittaista menokattoa.

STM:n muistion mukaan Kela-korvaus työnantajalle olisi korkeimmillaan 60 prosenttia rokottamisen kustannuksista. Itse rokote on maksuton.

"Todella kova kiire"

Työmarkkinajärjestöjen mukaan nykyisestä työterveyshuollosta erillinen korvausjärjestelmä mahdollistaisi rokottamisen kaikkien niiden terveydenhuollon ammattilaisten toimesta, jotka ylipäätään rokottamiseen ovat oikeutettuja.

STM:n muistion mukaan vain työterveyshoitajat voisivat antaa rokotteen niin, että Kela voisi sen korvata. Tämän seurauksena rokottamisprosessi hidastuisi merkittävästi, työmarkkinajärjestöt painottavat kannanotossaan.

Työmarkkinajärjestöjen mukaan niiden tekemä esitys edellyttää lakimuutoksia, minkä vuoksi asialla on "todella kova kiire".

Lakimuutosten pitäisi tulla voimaan ennen perusterveen työikäisen väestön rokottamista, työmarkkinajärjestöt muistuttavat kannanotossaan. Työmarkkinajärjestöt tukevat hallituksen asetuksen linjausta siitä, että työterveyshuollolla on oikeus osallistua rokotusten toimeenpanoon.

– Palkansaajaväestön tehokas rokottaminen edellyttää työterveyshuollon mukanaoloa koronarokottamisen käytännön toteutuksessa, järjestöt muistuttavat.

Lue seuraavaksi