1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kemijärvi

Kemijärven sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevaa uudistusta esitellään tiedotustilaisuudessa tiistaina etäyhteyksin – kuntalaiset voivat esittää aiheesta kysymyksiä

Tilaisuuteen ei voida kutsua kuntalaisia paikan päälle koronarajoitusten takia, mutta tallenne on katsottavissa kaupungin nettisivuilta myöhemmin.

Kemijärvi
teho-osaston työntekijöitä
Kemijärvellä avoterveydenhuollon vastaanotolla siirrytään helmikuun 2021 alusta alkaen tiimityömalliin. henrietta hassinen / Yle

Kemijärven kaupungin työstämä hoitoketjun kehittämisprojekti on edennyt projektiryhmän laatiman ja kaupunginhallituksen hyväksymän suunnitelman mukaisesti.

Kemijärvi järjestää edessä olevista muutoksista kuntalaisille ja yhteistyökumppaneille tarkoitetun striimattavan tiedotustilaisuuden tiistaina 12. tammikuuta klo 18. Linkki tilaisuuteen tulee nettiin Kemijärven kaupungin etusivulle. Kuntalaiset voivat esittää kysymyksiä joko etukäteen tai tilaisuuden aikana WhatsApp-numeroon 044 270 0612.

Tilaisuuteen ei voida kutsua kuntalaisia paikan päälle koronarajoitusten takia, mutta tallenne on katsottavissa kaupungin nettisivuilta myöhemmin.

Projektissa kaksi suurta kokonaisuutta

Projekti on jaettu ja aikataulutettu kahteen kokonaisuuteen, joista toinen on Avoterveydenhuollon osakokonaisuus.

Avoterveydenhuollon vastaanotolla siirrytään helmikuun 2021 alusta alkaen tiimityömalliin. Henkilökunta jaetaan kahteen eri tiimiin siten, että kummassakin tiimissä työskentelee kolme lääkäriä ja kolme sairaanhoitajaa.

Tiimityömalliin siirryttäessä myös potilaiden hoitamisen tapa muuttuu. Jatkossa kaikkien potilaiden hoito tai hoidon suunnittelu aloitetaan välittömästi heti ensimmäisen yhteydenoton yhteydessä ja potilaat luokitellaan jatkossa kolmeen eri ryhmään: 1. Terveyshyötypotilaisiin, 2. Episodipotilaisiin ja 3. Ylläpitopotilaisiin.

Kiireellisille eli välitöntä hoitoa tarvitseville päivystyspotilaille nimetään jokaiselle päivälle lääkäri-sairaanhoitaja-työpari, jotka vastaavat kiireellisen hoidon potilaista. Kaikki muut potilaat hoidetaan oman tiimin toimesta.

Toisena suurena kokonaisuutena käynnistetään vuoden 2021 alusta kotihoitoa, kotisairaalatoimintaa, palveluasumista ja vuodeosastohoitoa koskevan kokonaisuuden kehittäminen.

– Tavoitteena on vähentää akuutin vuodeosaston paikkamäärä maksimissaan 15 paikkaan. Osastolla hoidetaan jatkossa vain niitä potilaita, joiden hoito edellyttää terveyskeskustasoista osastohoitoa. Tulevaisuudessa nykyisiä osaston resursseja siirretään entistä enemmän kotona tapahtuvaan asiakkaiden hoidon tarpeen arviointiin, hoidon suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Tavoitteena on, että asiakkaat pystyvät asumaan kotonaan mahdollisimman pitkään ja tehostetun palveluasumisen tarve siirtyy entistä myöhempään ajankohtaan, Kemijärven kaupunki kertoo tiedotteessa.

Lue seuraavaksi