1. yle.fi
  2. Uutiset

Etätyöläinen, muista nämä asiat ennen kuin jätät veroilmoituksen

Työhuoneesta ja nettiyhteydestä voi saada tuhdit vähennykset.

etätyö
Etätyön tekemistä ruokapöydän äärellä.
Etätöiden tekijä voi vähentää verotuksessaan muun muassa työhuoneen ja nettiyhteyden käytöstä syntyneitä kuluja.Niko Mannonen / Yle

Koronaviruksen leviämisen estämiseksi kymmenet tuhannet työntekijät siirtyivät etätöihin joko kokonaan tai osaksi viime vuoden maaliskuussa.

Viimeistään kevään korvalla, esitäytettyä veroehdotusta lukiessa kannattaa muistaa muutama asia, että osaa oikaista ehdotuksen tietoja ja välttyä mahdollisilta seuraamuksilta.

Tässä jutussa käydään läpi keskeiset verovähennykset, jotka etätyöntekijä voi vähentää palkkatulostaan verotuksessa, ja jotka hän voi menettää kokonaan tai osaksi.

Tarkkana työmatkakuluissa

Viime vuoden verotuksessa on mahdollista vähentää työmatkakuluja 11 kuukaudelta vuodessa enimmillään 7 000 euroa. Matkakulujen omavastuu on 750 euroa.

Etätöitä tehneen on syytä korjata matkakulut toteutuneen mukaan. Verottajalle etätyön niin sanottu nollapiste on hallituksen antama etätyösuositus (siirryt toiseen palveluun) viime vuoden maaliskuussa.

– Jos esimerkiksi joukkoliikenteen kuukausilippu oli jo ostettu maaliskuulle, niin se hyväksytään työmatkavähennykseksi alkukuun matkojen perusteella, vaikka suositus etätöistä annettiin vasta kuun puolessa välissä, Verohallinnon ylitarkastaja Päivi Ylitalo kertoo.

Miljardiluokan vähennykset

Työmatkoista tehtävät vähennykset eivät ole mitään senttipeliä verottajalle. Vuoden 2019 verotuksessa palkkatuloista vähennettiin työmatkakuluja yhteensä 1,6 miljardia euroa.

– Emme ole tehneet arviota siitä, kuinka paljon työmatkakulujen kokonaismäärä mahdollisesti nyt vähenee verrattuna vuoteen 2019, Ylitalo sanoo.

Työmatkavähennyksen mediaani oli 1 467 euroa eli puolet vähennyksistä oli mediaania pienempiä ja puolet suurempia. Mediaanivähennys oli kuitenkin noin kaksinkertainen työmatkakulujen 750 euron omavastuurajaan verrattuna. Vuonna 2019 vähennyksen sai 766 000 asiakasta.

Veronkorotus huijareille

Etätyöläisen on syytä myös välttää verottajan huijaamista ilmoittamalla aiheettomia työmatkakuluja.

– Mikäli verottaja selvitysten jälkeen päätyy siihen, että asiakas on hakenut perusteetonta vähennystä, niin hänelle voidaan määrätä veronkorotus. Sen lisäksi hän tietenkin menettää vähennyksen, Päivi Ylitalo kertoo.

Veronkorotuksen määrä on sidoksissa perusteetta haetun vähennyksen suuruuteen. Ylitalon mukaan suomalaiset pääsääntöisesti ilmoittavat vähennyksensä oikein.

Jos etätyö on jaksotettu esimerkiksi vuoroviikoin tehtäväksi, työmatkakuluja kertyy vain niiltä viikoilta tai päiviltä, kun töitä on tehty työpaikalla.

Kuluja syntyy etätöistäkin

Työmatkojen ikään kuin menetettyjä vähennyksiä voi korvata etätöiden tekemisestä syntyneillä kuluilla. Pysyvästi etätöitä tehneellä vähennykset voivat olla samaa luokkaa kuin mahdollinen työmatkavähennys.

Verottaja suo palkansaajalle kuin palkansaajalle automaattisesti 750 euron suuruisen tulonhankkimisvähennyksen. Vähennyksen saa, vaikka tekisi jokaisen työpäivänsä työnantajan tiloissa ja välineillä.

Etätöissä tuo perusvähennys ei välttämättä riitä kattamaan niitä kuluja, jotka syntyvät kokoaikaisesta etätöiden tekemisestä.

Verottaja on omiin ohjeisiinsa (siirryt toiseen palveluun) kirjannut linjaukset keskeisistä kuluista, jotka hyväksytään tulonhankkimisvähennyksinä.

Monelle etätöitä tekevälle keskeisiä niistä ovat työhuonevähennys ja tietoliikennekulut.

Saunakamari kelpaa konttoriksi

Työhuonevähennyksen maksimi on 900 euroa verovuodelta. Sen saa, jos on tehnyt etätöitä vähintään puolet työpäivistään esimerkiksi kotona tai mökillä niin kuin moni on tehnyt.

Jos etäpäivien määrä jää alle puoleen vuoden työpäivistä, vähennys putoaa 450 euroon, ja edelleen 225 euroon, jos etätöitä on ollut vain silloin tällöin.

Mikäli etätöiden tekemistä varten on joutunut vuokraamaan erillisen työhuoneen tai tilan esimerkiksi toimistohotellista, on asiasta tehtävä erillinen selvitys kuitteineen verottajalle.

Nettiyhteyden voi vähentää jopa kokonaan

Monen etätyö on ollut työskentelyä työnantajan kannettavalla tietokoneella keittiön pöydän ääressä tai mökin saunakamarissa.

Niinpä verottaja hyväksyy etätyöstä vähennykseksi myös laajakaistayhteyden kuukausimaksuja.

Täysimääräisesti kuukausimaksut voi vähentää niiltä kuukausilta, kun etätyötä on tehty kokoaikaisesti. Mikäli työkäyttö on satunnaisempaa, vähennysoikeus puolittuu.

– Nettiyhteyksien kuukausimaksuista voidaan vähentää ainoastaan tietoliikenneyhteyksiin liittyvät kulut. Maksun mahdollisesti liittyviä viihdepaketteja ei voi vähentää, ylitarkastaja Päivi Ylitalo Verohallinnosta sanoo.

Tulonhankkimisvähennystä voi hakea myös muista etätöiden tekemiseen liittyvistä kuluista, kuten esimerkiksi tietokoneen lisänäytön hankkimisesta. Verottaja hyväksyy vähennyksesi kuitenkin vain työkäyttöön liittyvän osuuden niiden käytöstä.

Työtuoli- ja pöytä sisältyvät verottajan kaavamaiseen vähennykseen työhuoneesta.

Toimi viimeistään keväällä

Edellä mainitun 750 euron perusvähennyksen ylittäviä kuluja vähennettiin palkkatuloista vuonna 2019 kaikkiaan noin 461 miljoonaa euroa. Vähennyksen sai noin 191 000 henkilöä. Mediaanivähennys oli 1 700 euroa.

Verohallinto olisi myös tyytyväinen, jos etätöistä johtuvia muutoksia korjailtaisiin jo nyt OmaVero-palvelussa internetissä. Näin keväällä saapuva veroehdotus olisi jo valmiiksi oikein.

– Korjaukset on syytä tehdä viimeistään, kun esitäytetty veroehdotus on tullut postissa tai sähköisenä OmaVeroon, Päivi Ylitalo muistuttaa.

Korjaus 11.1.2021 klo 9:08 Korjattu tulonhankkimivähennysten kokonaismäärä noin 461 miljoonaan euroon. Oli aiemmin virheellisesti 461 000 euroa.

Korjaus 11.1.2021 klo 11:20. Muutettu virkkeen loppu työmatkakulujen kertymisestä vuoroviikoin tehtävässä etäyössä muotoon: "kun töitä on tehty työpaikalla" . Aiemmin virheellisesti: "kun töitä on tehty etänä".

Korjaus 13.1.2021 klo 15:28. Täsmennetty vähennyksiin oikeuttavia etätöiden kuluja koskevaa kappaletta. Työtuoli- ja pöytä sisältyvät kaavamaiseen työhuonevähennykseen toisin kuin tekstissä aiemmin kerrottiin.

Aiheesta voi keskustella 12.1. kello 23:een asti.

Lue seuraavaksi