1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. EU-tuet

Suomi jää usein häntäpäähän EU-rahan jaossa – Vihreän kasvun ohjelmasta suunnanmuutos?

Lahtelaisyrityksille avattava pilottipalvelu auttaa luovimaan rahoitusviidakossa.

EU-tuet
Europeiska flaggor vajar i Bryssel.
30 prosenttia EU:n pitkän aikavälin budjetista on tarkoitus käyttää ilmastotoimiin.

Lahden seudun yrityksiä kannustetaan hakemaan erilaisia EU-tukia toimintansa kehittämiseen entistä tarmokkaammin. Varainhoito- ja konstultointiyhtiö Korkia käynnistelee parhaillaan Lahden kaupungin kanssa hanketta, jonka tavoitteena on helpottaa yritysten osallistumista EU:n tukirahahakuihin.

Korkian hallituksen puheenjohtajan Martti Malmivirran mukaan suomalaisyritykset ja tutkimusorganisaatiot hyödyntävät EU-rahoitusta suhteessa vähemmän kuin muut maat.

– Vuositasolla kyse on satojen miljoonien ellei miljardien eurojen vajeesta, Malmivirta arvioi.

Vihreästä rahoituksesta kaikki irti

Malmivirran mukaan Suomessa on lukuisia yrityksiä ja yhteisöjä, joilla on edellytyksiä hyödyntää EU:n vihreän kehityksen ohjelmarahoitusta. Sitä on ensivaiheessa jaossa koronaelvytyksen muodossa.

Jatkossa EU-:n rahoja ohjataan yhä tarkemmin kestävää kehitystä edistävän liiketoiminnan tukemiseen. Lahdessa on lukuisia yrityksiä ja yhteisöjä, jolla on edellytyksiä hyödyntää EU:n vihreän kehityksen ohjelmarahoitusta.

– Rahoituksen saaminen edellyttää yrityksiltä ja tutkimusorganisaatioilta hyviä hankerahoitushakemuksia. Toivoisin, että Suomi pääsisi nyt tässä asiassa pahnan pohjalta, Malmivirta sanoo.

Green Deal -kasvuohjelma tunnetaan huonosti

Korkia on avaamassa tammikuun aikana Green Deal office -verkkopalvelun, jonka on tarkoitus auttaa lahtelaisia yrityksiä ja yhteisöjä luovimaan EU:n Green Deal -rahoitusviidakossa. Lahti on pilottikohde, ja myöhemmin keväällä palvelu avataan koko Suomen tarpeisiin.

– Palvelun pilottiversio tehdään lahtelaisten yritysten tarpeisiin, eikä vähiten sen vuoksi, että Lahti on saanut Euroopan ympäristöpääkaupunki -tittelin, Malmivirta kertoo.

Lahtelaisyritysten palveluntarpeita kartoitettaessa huomattiin, että tarvetta on konkreettiselle tiedolle EU:n tarjoamista rahoitusmahdollisuuksista.

– Green Deal, joka on EU:n suurin kasvuohjelma, tunnetaan yllättävän huonosti, Malmivirta sanoo.

Monet yritykset kaipaavat myös käytännön apua Green Deal -rahoitusprosesseihin osallistumiseen.

– Seuraavan kymmenen vuoden aikana tämä on se, johon EU:n rahoja käytetään.

Lue seuraavaksi