1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. tiesuunnittelu

Suunnitelma: Valtatie 2 nelikaistaiseksi Porin keskustan kohdalla

Tiesuunnitelmaa tehdään viiden kilometrin matkalle ja se valmistuu näillä näkymin ensi vuonna.

tiesuunnittelu
Läheltä
Yle

Varsinais-Suomen ely-keskus on aloittanut tiesuunnitelman laatimisen valtatien 2 parantamiseksi Porin keskustan kohdalla. Tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta keskustan alueella.

Nykyisellään tieosuus on ely-keskuksen mukaan usein ruuhkainen ja altis häiriöille sekä onnettomuuksille.

Suunnittelualue alkaa ely-keskuksen mukaan Korven eritasoliittymän länsipuolelta Suntinojan kohdalta ja päättyy valtatien 2 moottoritien alkamiskohtaan. Suunnitelmissa on muun muassa tien nelikaistaistaminen ja liittymien parantaminen.

– Eritasoliittymiä ei ole suunniteltu tämän päivän ohjeiden mukaan. Niihin halutaan kunnolliset erkanemis- ja liittymiskaistat, jotta sujuvuus paranee ja liikennevirta saadaan tasaisemmaksi. Silloin meluhaitat ja ehkä myös päästöhaitat pienenevät, toteaa ely-keskuksen projektipäällikkö Timo Bäcklund.

Rahoitus puuttuu vielä

Tienkäyttäjät voivat esittää omia toiveitaan suunnittelutyön vuorovaikutustilaisuuksissa. Niistä ensimmäinen järjestetään kevättalvella.

Tiesuunnitelma valmistuu näillä näkymin ensi vuonna ja rakennustyöt voitaisiin aloittaa aikaisintaan vuonna 2023.

Hankkeen alustava kustannusarvio on noin 30 M€. Timo Bäcklundin mukaan tiesuunnitelma tehdään nyt, jotta se voidaan toteuttaa, jos rahoitus järjestyy.

– Kun liikennejärjestelmäsuunnitelmaa laaditaan valtakunnallisesti ja tehdään kaksitoistavuotista ohjelmaa, toivotaan, että tämä pääsisi sinne yhtenä kohteena.

Lue seuraavaksi