Muovia, ratapölkkyjä, asuntovaunuja – marjatilayrittäjä pitää mailtaan löytynyttä jätelastia roskaantumisena eikä rikoksena, Yle seurasi oikeudenkäyntiä

Eteläkarjalaisen marjatilan yrittäjää syytetään ympäristön turmelemisesta ja törkeästä veropetoksesta.

Jätteet löytyivät maastosta vuonna 2018 ympäristönvalvontaviranomaisten tarkastuskäynnin yhteydessä. Kohteita on useampia. Kuva: Kaakkois-Suomen poliisi

Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa alkoi tiistaina marjatilayrittäjään kohdistuvien syytteiden käsittely.

Marjatilan yrittäjää syytetään ympäristön turmelemisesta ja törkeästä veropetoksesta, joista syyttäjä vaatii 8–10 kuukauden ehdollista vankeusrangaistusta. Oikeuskäsittely jatkuu keskiviikkona.

Kyse on tapauksesta, jossa marjatilan mailta löytyi suuri määrä jätettä vuonna 2018, kun ympäristönvalvonta teki tilalle tarkastuskäynnin. Maastosta löytyi esimerkiksi muovia. Jätettä on arvioitu olevan useampi tuhat tonnia. Yrittäjän epäillään jättäneen maastoon suuria määriä jätettä ja välttäneen tuhansien eurojen jäteverot.

Yrittäjä on kiistänyt syytteet, mutta myöntänyt roskaantumista tapahtuneen. Veroja ei ole yrittäjän puolustuksen mukaan vältelty, eikä niiden välttelylle ole ollut tarvetta.

Jätteen määrä on herättänyt käräjäoikeudessa runsaasti keskustelua. Haastehakemuksen mukaan jäteveronalaista jätettä on ollut yhteensä vajaat 2600 tonnia.

Yrittäjän puolustuksen mukaan jätteen määrä on arvioitu syytteessä jopa sata kertaa todellisuutta suuremmaksi. Syyttäjän mukaan jätemäärä on laskettu vakiintuneen tavan mukaisesti.

Lappeenrannan seudun ympäristötoimesta kerrottiin maanantaina Ylelle, että osa arvioidusta jätemäärästä on yrittäjän ilmoituksen mukaan siivottu pois.

Alueen kunnostamisesta ja siivoamisesta keskusteltiin myös käräjäoikeudessa.

Yle seuraa oikeudenkäyntiä tässä jutussa 12.1. kello 9 alkaen.

Asiaa käsitellään Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa. Aulassa saa kuvata, mutta istuntosalissa ei. Kuva: Ilona Pesu / Yle

Hetki hetkeltä -seuranta:

17.01 Käsittely päättyy tältä päivältä.

16.51, täydennetty 17.00 Kuulemisessa tulee esiin muun muassa, että ympäristöä ei ole vastaajan mukaan turmeltu. Vastaaja kertoo myös esimerkiksi marjatilan toiminnasta ja käytännöistä, esimerkiksi harsoista ja niiden käytöstä, kastelujärjestelmästä sekä siitä, miten tilalla huolehditaan hygieniasta. Valvovalta viranomaisilta ei ole vastaajan mukaan tullut sanomista käytännössä mistään.

Muovijätteet ovat odottaneet, että ne saadaan vietyä myytäväksi. Aiemmin käytäntönä on ollut polttaa muovit.

16.00 Vastaaja haluaa tulla kuulluksi asiassa. Ensimmäistä todistajaa on määrä kuulla keskiviikkoaamuna kello 9, joten vastaajan kuuleminen tehdään nyt. Vastaaja siirtyy kuulemista varten toisen pöydän ääreen, ja kuulemisen periaatteet kerrataan ennen sen aloittamista.

15.57 Kirjallinen todistelu on nyt saatu paketoitua.

15.48 Kaikkien kirjallisten todisteiden läpikäyntiä ei käsitellä hetki hetkeltä -seurannassa erikseen. Nyt käsillä on esimerkiksi torjunta-aineisiin liittyvä testausseloste, jonka mukaan alueelta otetusta maanäytteestä ei ole löytynyt torjunta-aineita.

15.35 Erilaisia dokumentteja, kuten jätehuollon laskuja ja muita tositteita on selattu nyt pitkään. Laskut liittyvät mm. tehtyihin jätetoimituksiin ja kertovat puolustuksen mukaan esimerkiksi öljyjen ja ratapölkkyjen asianmukaisesta jatkokäsittelystä.

14.58, 15.05 Tauko on ohi, ja puolustuksen kirjallisten todisteiden käsittelyä jatketaan. Esillä on lausunto, johon on eritelty viljelyalan määrä ja viljelyalalla käytetyn muovin määrä. Lisäksi tarkastellaan mm. ely-keskukselta saatua vastausta kysymykseen varastoinnista.

14.25 Nyt alkaa tauko.

14.25 Puolustus nostaa ensimmäisenä kirjallisena todisteena esiin kunnostusraportin, joka sisältää muun muassa riskiarvion ja erittelyn alueiden kunnostustilannetta. Raportin laatijaa on määrä kuulla myöhemmin.

14.08, 14.13 Puolustus painottaa, että keskeistä on saada oikeat tonnimäärät, joihin myös verottajan laskelmat pohjautuvat. Puolustuksen mukaan 24–25 tonnia on muoville oikea määrä.

Verotuksen kirjallisiin todisteisiin liittyvä keskustelu etenee seuraaviin dokumentteihin. Puolustus toteaa verottajan laskelmien olevan oletettavasti oikein, mutta laskemien taustalla olevista jätemääristä on näkemysero.

13.59 Nyt siirrytään syytekohdan 2, törkeä veropetos, kirjallisiin todisteisiin. Syyttäjä nostaa esiin verotuspäätöksiä ja verolaskelman.

13.35 Kirjalliset todisteet jatkuvat. Ely-keskuksen lausunnon mukaan rinteessä on ollut maaperän pilaantumaa. Nyt siirrytään poliisilta saatuihin valokuvaliitteisiin. Hetki hetkeltä -seurannassa ei nimetä erikseen jokaista käsiteltävää liitettä.

13.18 Kirjallisten todisteiden käsittely on edelleen käynnissä. Nyt tarkastellaan Keskusrikospoliisin rikosteknisen laboratorion lausuntoa esimerkiksi kuparin ja sinkin pitoisuuksista maanäytteissä suhteessa ohjearvoihin.

13.12 Erikoissyyttäjä Heikki Ylisirniö kertoi tauolla, että salissa on käyty keskustelua eniten jätteen määrästä. Ylisirniön mukaan nyt käsiteltävä jäteasia ole laajuudeltaan mitenkään poikkeuksellinen.

–Tämäntyyppisiä valitettavasti silloin tällöin paljastuu, Ylisirniö sanoi.

Puolustuksen asianajaja Hannu Holopainen ei halunnut kommentoida käynnissä olevaa prosessia istuntosalin ulkopuolella. Hän nosti kuitenkin esiin, että puolustuksen näkemys jätemäärästä poikkeaa merkittävästi syyttäjän esittämästä.

– Päämieheni ja minä olemme jyrkästi eri mieltä syyttäjän kanssa jätteen määrästä, Holopainen sanoi.

Hänen mukaansa esitetty jätemäärä on satakertainen todelliseen verrattuna.

12.58 Haastehakemuksen mukaan alueella on ollut mm. viljelytoiminnassa syntynyttä muovijätettä, purkutiilijätettä, käytöstä poistettuja kodinkoneita, sähkö- ja elektroniikkaromua, kotitalousjätettä sekä marjatilan työvoiman asumisesta syntynyttä yhdyskuntajätettä, niin sanottua käymäläjätettä. Jätteet ovat olleet useammassa paikassa.

Niin sanottuja harmaita jätevesiä, kuten pesuvesiä on haastehakemuksen mukaan johdettu putkituksilla avo-ojaan. Viljelykaudella on ollut käytössä parikymmentä kuivakäymälää, ja osasta niistä käymäläjätettä on valunut vesistöön.

Lisäksi useamman kiinteistön alueelle oli varastoitu käytöstä poistettuja ratapolkkyjä ja esimerkiksi asuntovaunuja. Alueella on ollut varastoituna myös uppopaistoöljyjätettä yhteensä noin 20 tonnia. Alueella on myös hävitetty jätettä tynnyreissä polttamalla.

12.42 Istunto jatkuu kolmannen tarkastuskertomuksen käsittelyllä. Tämä tarkastus on tehty kesällä 2019, ja siinä käsitellään jätteitä ja niiden polttamista tontilla. Raportin mukaan tarkastelussa on käyty läpi yhteensä kahdeksan aluetta, joilla on ollut erilaisia jätteitä.

11.31 Lounastauko alkaa. Istunto jatkuu tunnin kuluttua.

11.31 Raportissa on syyttäjän mukaan huomionarvoista se, että se esittää visuaalisesti penkereen, joka on muodostunut rinteeseen maantäytön ja myöhemmin jätetäytön kautta. Raportissa on myös ilmakuvia alueesta.

Puolustus kysyy, miten todiste osoittaa kuutiometrimäärän ja tonnimäärän kyseisellä alueella.

Raportin laatijaa kuullaan myöhemmin.

11.15 Nyt siirrytään jätemäärän laskentaraporttiin.

11.13 Kirjallisina todisteina käsitellään mm. tarkastuskertomuksia valokuvineen. Syyttäjän mukaan kuvissa näkyy monenlaista jätettä; seassa on kasvillisuutta.

Puolustuksen mukaan tarkastuksilla tehdyistä koekuopista ei ole löytynyt mitään, mikä tukisi ympäristön turmelemista. Tässä vaiheessa on käsitelty kaksi tarkastuskertomusta, jotka ovat loppuvuodelta 2018.

10.43 Syyttäjä lukee tarkastuskertomuksia.

10.40 Kirjallinen todistelu alkaa.

10.39 Puolustus toistaa näkemyksensä tapahtumista ja siitä, ettei veroja ole vältelty. Tonnilukemat ovat täysin vääriä.

10.27 Syyttäjän asiaesittely on valmis.

10.22 Syyttäjän mukaan tämäntyyppisissä tapauksissa päädytään aina keskustelemaan jätteen määrästä. Hänen mukaansa esitetyt jätemäärät on laskettu vakiintuneen laskutavan mukaan.

10.13 Haastehakemuksen mukaan seuraamukseksi vaaditaan 8 - 10 kuukauden mittaista ehdollista vankeusrangaistusta. Istuntosalissa ei ole vielä keskusteltu siitä, millaisia seuraamuksia vaaditaan.

10.03 Puolustuksen mukaan kaikki jätteisiin liittyvät laskut on maksettu esimerkiksi jätehuoltoyhtiölle, ja samassa yhteydessä on maksettu myös jäteverot. Jätteet ovat voineet hautautua, mutta niitä ei ole verojen välttelemiseksi haudattu. Verojen välttelemiseen ei ole ollut tarvetta.

9.50 Jätteen määrästä ja verosta keskustellaan pitkään. Puolustuksen mukaan perusvirhe on se, että jätemäärä on liian suuri.

9.37, täydennetty 9.55 Yrittäjä kiistää syytteen ympäristön turmelemisesta. Tätä perustellaan on muun muassa sillä, että tapahtunut ei ole ollut omiaan turmelemaan ympäristöä.

Esimerkiksi kemikaaleja, jotka olisivat omiaan aiheuttamaan vahinkoa, ei ole päässyt ympäristöön. Myöskään tahallista tai törkeää tuottamuksellisuutta ei ollut. Kyseessä on enintään rikkomus.

Teonkuvaus kiistetään kauttaaltaan, mutta tietynlaista roskaantumista on puolustuksen mukaan aiheutunut. Puolustus korostaa myös, että varsinainen jäte on jo poistettu ympäristöstä. Esitettyä jätemäärää pidetään suurena.

9.31 Ely vaatii samaa kuin syyttäjä, mutta muita vaatimuksia ei ole. Verohallinto vaatii noin 108 500 euroa korkoineen. Summa on pienempi kuin aiemmin mainittu, sillä osa maksuista on suoritettu.

9.26 Jätteen määrää tarkennetaan reiluun 2500 kuutioon. Lisäys klo 10.57: Haastehakemuksen veropetosta käsittelevään kohtaan jätemäärä on kirjattu seuraavasti: "Jätteiden paino on laskettu keskimääräisen tilavuuspainon perusteella, jolloin jäteveronalaisen jätteen määrä on ollut yhteensä 2.595,05 tonnia."

9.13 Toinen rangaistusvaatimus on törkeästä veropetoksesta, jonka ajanjakso on lyhyempi kuin ympäristön turmelemisen. Toiminnalla on syyttäjän mukaan saavutettu noin 147 000 euron hyöty.

9.10 Rangaistusvaatimuksia luetaan. Syyttäjä vaatii rangaistusta ympäristön turmelemisesta, joka on tapahtunut 2010 - 2019 tahallisesti tai ainakin törkeästä huolimattomuudesta.

Jätteet pitävät sisällään mm. muovia ja yhdyskuntajätettä.

9.07 Asianomistajana ovat Kaakkois-Suomen ely-keskus ja verohallinto. Todistajia kuullaan huomenna ja ylihuomenna.

9.04 Istunto alkaa.

Lue myös: