1. yle.fi
  2. Uutiset

Kärkölän pohjavesialueiden tarkistus muutti rajauksia – ely-keskus muutti myös yhden alueen luokitusta

Pohjavesialueiden tarkistukset perustuvat vuonna 2015 uudistettuun lakiin vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä.

pohjavesi
Pohjavesialueesta kertova kyltti maastossa.
Pohjavesialueiden muutoksia varten on tehty muun muassa maastokäyntejä.Kalle Niskala / Yle

Hämeen ely-keskus on päivittänyt Päijät-Hämeeseen kuuluvan Kärkölän pohjavesialueiden rajauksia ja luokituksia. Ennen muutoksia Kärkölässä oli kuusi pohjavesialuetta, mutta muutoksen jälkeen enää viisi. Muutokset perustuvat alueilla tehtyihin pohjavesiselvityksiin, maastokäynteihin ja karttatarkasteluihin.

– Kärkölässä tehtiin maastotutkimuksia viime kesänä. Teimme maaperäkairauksia, asensimme pohjavedenhavaintoputkia ja mittasimme pohjaveden pintoja, kertoo ely-keskuksen hydrogeologi Petri Siiro.

Siiron mukaan tarkistuksissa käytettiin apuna myös viime vuosina tehtyjä pohjavesitutkimuksia.

Kärkölässä on muutosten jälkeen neljä vedenhankintaa varten tärkeätä 1-luokan pohjavesialuetta ja yksi vedenhankintakäyttöön soveltuva 2-luokan pohjavesialue. Sen sijaan kunnassa ei ole yhtään E-luokkaan luokiteltua pohjavesialuetta.

Rajausmuutoksia kaikkiaan viidellä pohjavesialueella

Yksi muutoksista koskee Järvelä A:n ja B:n pohjavesialueiden välistä rajaa, joka jatkossa kulkee Kukonmäen kallioselänteen muodostamaa vedenjakajaa pitkin.

Järvelä A:n pohjavesialueen rajausta muutettiin Järvelän urheilukentän ympäristössä, missä pohjavesialuetta laajennettiin hieman itään päin tutkimuksissa todetun erillisen pohjaveden virtausreitin rajaamiseksi pohjavesialueeseen.

Järvelä A:n ja sen eteläpuolella sijaitsevan Tienmutkan pohjavesialueen välinen raja siirrettiin puolestaan Sirkkovierun kohdalle, jossa on kalliokynnyksen muodostama vedenjakaja.

Entiset Tienmutkan erilliset pohjaveden osa-alueet A ja B yhdistettiin yhdeksi pohjavesialueeksi. Etelässä nykyinen Tienmutkan pohjavesialue ulottuu Marttilan kylälle saakka ja uusi raja kulkee Muurahaismäen kohdalla. Lisäksi rajoihin tehtiin pieniä muutoksia muun muassa Äväntjoen kohdalla.

Luokitus laski Hongiston pohjavesialueella

Kärkölän eteläisintä pohjavesialuetta, Hongiston pohjavesialuetta (entinen Marttila-Hongisto), pienennettiin selvästi rajaamalla Horisevanmäen kallioalue pois pohjavesialueesta. Länsipuolella sijaitseva Lankisen lähde rajattiin mukaan pohjavesialueeseen, sillä lähde on Hongiston pohjavesialueella muodostuvien pohjavesien pääpurkautumispaikka.

Hämeen ely-keskus teki luokitusmuutoksen ainoastaan yhdellä pohjavesialueella. Hongiston pohjavesialueen luokitus laskettiin luokkaan 2. Alue soveltuu yhteisvedenhankintaan, mutta sille ei toistaiseksi ole osoitettu käyttöä yhdyskuntien tai haja-asutuksen yhteisvedenhankinnassa.

Hollolan pohjavesialueiden tarkistus loppusuoralla

Pohjavesialueiden tarkistukset perustuvat vuonna 2015 uudistettuun lakiin vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä. Hydrogeologi Petri Siiro kertoo, että esimerkiksi Lahden pohjavesialueiden tarkistus tehtiin jo vuonna 2018.

– Vanhan Lahden alueella on viisi pohjavesialuetta ja kaupunkiin liittyneessä Nastolassa yhdeksän.

Parhaillaan on loppusuoralla Hollolan pohjavesialueiden rajausten ja luokitusten tarkistus. Siiron mukaan se valmistuu helmikuun 2021 aikana.

Lue seuraavaksi