Museovirastolle rukkaset: Olympiastadionin kylkeen saa rakentaa uuden jättiareenan – tulossa jäähalli, työpaikkoja ja asumista

Museovirasto ei ole vielä päättänyt, miten se reagoi hallinto-oikeuden ratkaisuun.

Garden Helsinki -monitoimiareena sijoittuisi Nordenskiöldinkadun varrelle, Olympiastadionin tuntumaan. Havainnekuva. Kuva: Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy

Helsingin hallinto-oikeus on hylännyt Museoviraston tekemän valituksen Garden Helsinki -monitoimiareenaa koskevasta asemakaavan muutoksesta.

Muutos mahdollistaa jättiareenan rakentamisen nykyisen Helsingin jäähallin alueelle Olympiastadionin läheisyyteen.

Asemakaavan muutos mahdollistaa lisäksi urheilu-, liikunta- ja vapaa-ajantilojen, toimitilojen, palvelutilojen sekä asuntojen ja majoitustilojen rakentamisen.

Museoviraston osastonjohtaja Mikko Härö ei vielä tuoreeltaan halua kommentoida hallinto-oikeuden päätöstä.

– Perehdymme nyt päätökseen ja katsomme sen perusteet. Sitten mietimme, miten asiassa edetään, hän sanoo.

Hallinto-oikeus perustelee päätöstään sillä, että yleiskaavassa kantakaupunkialueeksi varatut alueet on tarkoitettu tehokkaaseen rakentamiseen.

Havainnekuva areenasta Reijolankadun suunnalta. Kuva: Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy

Lisäksi hallinto-oikeus toteaa, että uudisrakentamisen soveltuminen kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäristöön on otettu huomioon lukuisin yksityiskohtaisin arkkitehtuuria ja rakennuksen ulkoasua koskevin määräyksin.

Hallinto-oikeuden mukaan kulttuurihistorialliset, rakennustaiteelliset ja maisemallisesti merkittävät arvot on riittävästi turvattu kaavaratkaisussa.

"Olemme keskustelleet mahdollisuuksista kehittää hanketta"

Museoviraston viime keväänä jättämä valitus oli ainoa Garden Helsinki -hankkeesta Helsingin hallinto-oikeudelle jätetty valitus.

Museovirasto katsoo, että Olympiastadionin läheisyyteen kohoava jättiareena uhkaa kansallisen kulttuuriperinnön arvoa ja asemaa eikä siten täytä kulttuuriympäristöä koskevia valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita.

Viraston mukaan kaavaratkaisu ei myöskään vastaa sitä koskevassa yleiskaavassa esitettyä tarkoitusta kehittää aluetta virkistys-, liikunta-, luonto- ja kulttuurialueena.

Osastonjohtaja Mikko Härö kertoo, että osapuolten välillä vallitsee kuitenkin hyvä keskusteluyhteys.

– Olemme puolin ja toisin tuoneet esiin tärkeitä näkökohtia ja keskustelleet mahdollisuuksista ja tavoista, joilla hanketta kykenee edelleen ehkä kehittämään.

Helsingin hallinto-oikeus toteaa perusteluissaan myös, että alueella on kulttuurihistoriallista ja kaupunkikuvallista merkitystä ja että Eläintarhan alueen kaupunkikuva muuttuu olennaisesti kaavamuutoksen myötä.

Monitoimiareenalle on suunniteltu jäähallin lisäksi toimistotilaa, asuinneliöitä sekä 30 lajin urheilu- ja liikuntakeskittymä. Kuva: Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy

Garden Helsinki on yksityisellä rahoituksella toteutettavaksi suunniteltu kiinteistökehityshanke, jonka kokonaiskustannusarvio on noin 600–700 miljoonaa euroa.

Hankkeen oman arvion mukaan areena toisi rakentamisvaiheessa 3 000 uutta työpaikkaa ja valmistuessaan pysyviä työpaikkoja syntyisi noin 1 000.

Garden Helsinki olisi toteutuessaan 11 000–16 000 katsojan monitoimiareena, joka olisi myös helsinkiläisen jääkiekkoseura HIFK:n uusi kotiareena.

Voit keskustella aiheesta perjantaihin 15. tammikuuta kello 23:een asti.

Aiheesta lisää: