1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Perussuomalaiset

Perussuomalaisten nuorten pyyntö ilmiantaa opettajia nosti poikkeuksellisen myrskyn – miksi politiikka on niin herkkä aihe koulussa?

Perussuomalaisten nuorten mukaan kampanjassa on kyse opettajien tasapuolisuuden tarkastelusta, opettajien mukaan painostuksesta.

Perussuomalaiset
Tyhjä luokkahuone Helsingin Viikin normaalikoulussa.
Kysyimme perussuomalaisten, opettajien ja nuorten edustajilta, miten politiikkaa pitäisi käsitellä koulussa.Ronnie Holmberg / Yle

Perussuomalaisten nuorisojärjestö pyysi keskiviikkona nuoria lähettämään kokemuksiaan tilanteista, joissa opettaja on suhtautunut perussuomalaisiin eri tavalla kuin muihin puolueisiin.

Myös kansanedustaja Jani Mäkelä (ps.) pyysi raportoimaan puolueelle, jos koulussa törmää ”perussuomalaisten vastaiseen politikointiin”.

Mäkelä ja nuorisojärjestö ilmoittivat, että puolue kasaa kaiken tiedon ylös ja vie tarvittaessa asian Opetushallitukselle.

Mäkelä kuitenkin poisti alkuperäisen tviittinsä myöhemmin. Nuorisojärjestö taas selitti, että opettajien tai koulujen nimiä ei ole kerätty.

Mistä jupakassa on kyse, saako poliittinen puolue valvoa opettajien tasapuolisuutta ja miten politiikkaa pitäisi koulussa opettaa?

Vastaamassa Perussuomalaisten nuorisojärjestön puheenjohtaja Miko Bergbom, Opetusalan ammattijärjestön (OAJ) puheenjohtaja Olli Luukkainen, Suomen opettajaksi opiskelevien liiton puheenjohtaja Saana Ylikruuvi ja nuorisoalan kattojärjestö Allianssin toiminnanjohtaja Ilmari Nalbantoglu.

OAJ:n Olli Luukkainen: Emme voi hyväksyä maalittamista ja painostusta

Mitä sanot tapauksesta?

Kampanja kannustaa tarkkailemaan opettajan opetusta ja ehdottaa ilmiantosysteemiä. Se on maalittamista ja painostusta, emmekä voi sitä hyväksyä. Urani varrelta ei tule mieleen vastaavaa, ja olen aika pitkään ollut näissä hommissa.

Perussuomalaisten avauksessa on taustalla oletus, ettei opettaja tekisi työtään tasapuolisesti. Mutta suomalaiset opettajat ovat hyvin koulutettuja, ja lainsäädäntö on tukevalla pohjalla: opetuksen tavoitteet ovat tasapuolisia ja ne on määritelty opetussuunnitelmassa.

Kunnalla tai opetuksen järjestäjällä on velvoite tarkkailla, että opetus tapahtuu opetussuunnitelman mukaisesti.

Ei tähän todellakaan tarvita mihinkään puoluetta valvomaan asiaa. Haluan korostaa, että vastaus olisi ihan sama, olisi sen esittänyt kuka tahansa taho. Minusta olisi yhtä lailla tuomittavaa, jos opetusta tarkkailtaisiin vaikka uskonnon tai sukupuolikysymyksen näkökulmasta.

Mutta minkä takia näiden herkkien kysymysten kohdalla ei saisi erityisesti tarkkailla, miten tasapuolisuus opetuksessa toteutuu?

Saahan tarkkailla, opetushan on Suomessa julkista. En siihen ottanut kantaa. Ongelma on, että lietsotaan ja kannustetaan, että tee ilmianto.

Opettajakentältä tuli poikkeuksellisen voimakas reaktio. He kokivat tämän kyttäykseksi ja epäluottamuslauseeksi opettajan asiantuntemusta kohtaan.

Opettajan työ on voimakkaan leimallisesti yhteiskunnallinen tehtävä, jossa tasapuolisuus on todella tärkeää. Se on aina tasapainoilua. Juuri tämän vuoksi opettajan autonomia on tärkeää, ja se, että hän on suojassa vaikutusyrityksiltä.

OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen.
OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkaisen mukaan opettajan työ on yhteiskunnallinen tehtävä, joka vaatii tasapainoilua. Siksi hän suhtautuu vakavasti vaikutusyrityksiin. Sasha Silvala / Yle

Perussuomalaisen nuorison Miko Bergbom: Opettajien pitää kestää, että heidänkin toimintaansa tarkastellaan

OAJ:n Luukkaisen mukaan kampanjanne kertoo pyrkimyksestä painostaa opettajia. Miten vastaat?

Ei missään nimessä. Tarkoituksemme oli tavoittaa nuoria ja kuulla, miten he kokevat koulumaailman. Emme ole pyytäneet opettajien nimiä tai pyrkineet tekemään mitään listaa tai rekisteriä.

Tähän lähdettiin, koska olen saanut nuorilta viestiä, jonka mukaan historian tunnilla oli vihjailtu perussuomalaisten olevan rasisteja. Perussuomalaisia oli käsitelty natsi-Saksan yhteydessä. Vaikka lähtökohta on, että opetuksen pitäisi olla puolueetonta.

Tämä pätee kaikkiin suuntiin. Emme hyväksyisi sitä, jos perussuomalainen opettaja kertoisi vihreiden kannattavan laittomuuksia. Opetusministeri Jussi Saramon (vas.) ja OAJ:n väite siitä, että painostaisimme opettajia tai puuttuisimme heidän autonomiaansa, on naurettava.

OAJ koki avauksenne epäluottamuslauseeksi. Ettekö luota suomalaisiin opettajiin?

Ei ole kyse luottamuksesta vaan siitä, että opettajien ja peruskoulun toimintaa pitää tarkastella aika ajoin kriittisestä näkökulmasta. Opettajien pitää kestää, että heidänkin toimintaansa tarkastellaan.

OAJ:n näkökulma oli omituinen. Miksi he kokevat hyökkäyksenä, että kysytään nuorten mielipiteitä koulutuksesta?

OAJ:n Luukkaisen mukaan on ongelmallista, jos opettajien toimintaa tarkkaillaan yhden tahon suhteen. Hänen mukaansa ongelma olisi samanlainen, jos kytättäisiin vaikka uskonnon tai sukupuolikysymysten käsittelyä. Miltä tämä kuulostaa?

Nostimme nimenomaan perussuomalaisten näkökulman esille, koska olemme perussuomalainen nuorisojärjestö. Lisäksi nuorilta nimenomaan tuli palautetta meille, että perussuomalaisia käsiteltiin näin.

Tietenkään opettaja ei voi olla puolueellinen suuntaan tai toiseen, oli puolue mikä tahansa.

Miko Bergbom
Perussuomalaisen nuorison puheenjohtaja Miko Bergbom korostaa, että opettajien puolueettomuutta on tarkkailtava yhtä lailla kaikkien puolueiden suhteen. Petteri Sopanen / Yle

Nuorisoalan ja opettajaopiskelijoiden edustajat: Opettajille pitää taata työrauha, mutta myös syrjinnästä voitava puhua

Suomen opettajaksi opiskelevien liiton (SOOL) puheenjohtaja Saana Ylikruuvi: Mitä sanot tapauksesta?

Meitä huolestuttaa opettajien työrauha ja turvallisuus. Opetusympäristöjen pitäisi olla turvallisia kaikille, siksi opettajien poliittinen painostus on tuomittavaa.

Erittäin huolestuttavaa tempauksessa oli, että siinä kannustettiin poikkeamaan virallisista valitusteistä. Opetuksen valvonta kuuluu viranomaistahoille, ei poliittisille puolueille.

Meidän tietoomme ei ole tullut, että puolueita käsiteltäisiin eriarvoistavasti opetuksessa. Opetuksen sisältö perustuu tutkittuun tietoon eikä mielipiteisiin.

Nuorisoalan kattojärjestö Allianssin toiminnanjohtaja Ilmari Nalbantoglu, mitä sanot tapauksesta?

Minulla on käsitys, että tässä on väärinymmärretty kampanjan luonne. Perussuomalaiset nuoret ovat ainakin itse kertoneet, ettei heidän tarkoituksensa ollut nimetä opettajia.

Tärkeää on toki, että opettajat saavat rauhassa tehdä työtään. Mutta yhtälailla tärkeää on, että kaikenlaista syrjintää voidaan kitkeä Suomen kouluista. Tähän kuuluu se, että kaikenlaisesta syrjinnästä pitää voida puhua.

Väärinymmärrys voi liittyä ennakko-oletuksiin perussuomalaisten toiminnasta. Ei ole totuttu siihen, että he ottaisivat esimerkiksi syrjintäkysymyksiä esille. Tarkoituksena voi olla näyttää, että maalittaminen ja syrjintä ovat laajempia ilmiöitä, kuin millaisina niistä yleensä keskustellaan yhteiskunnassa.

Kuulostaa siltä, että sinulta löytyy ymmärrystä perussuomalaisen nuorison alkuperäiselle kampanjalle. Onko näin?

Jos tavoite on syrjinnän kitkeminen ja se tehdään rakentavassa hengessä, se on hyvä tavoite.

Totta kai nämä PS-nuorten esiin nostamat tilanteet on tapauskohtaisesti selvitettävä, mutta tunnetta siitä, että joku kokee tulevansa syrjityksi, ei voi kieltää.

Meidän pitää voida keskustella puolueettomuuden merkityksestä opetuksessa ja demokratiakasvatuksessa.

Keskustelua opettajien objektiivisuudesta ei ehkä koskaan saada loppumaan, mutta se ei tarkoita, etteikö sitä kannattaisi käydä. Jos keskustelu käydään rakentavasti, se on hyödyllistä: se on keino kehittää opetusta parempaan suuntaan.

Miten politiikkaa pitäisi käsitellä koulussa?

OAJ:n Olli Luukkainen: Opettajien pitää opettaa neutraalisti poliittisista puolueista, joista heillä on myös henkilökohtainen mielipide. Se on vaikea tehtävä.

Neutraalius on todella tärkeää, ja tunnistan, että puolueista puhuminen voi olla joillekin opettajille vaikeaa.

Ymmärrän, että opettajaa voi jännittää, että onnistuuhan neutraaliudessa. Ettei tulisi syytettä siitä, että suosii jotain puoluetta tai on jotain muuta vastaan.

Lisäävätkö tällaiset tapaukset opettajien jännitystä entisestään?

Uskon, että tästä seuraa se, että opettajat ovat entistäkin tarkempia.

Mutta koulun tehtävä on kannustaa nuoria aktiivisiksi osallistujiksi yhteiskunnassa ja myös politiikassa. Tällaiset tapaukset eivät saa johtaa siihen, että sitä tavoitetta yhtään väistetään. Se tavoite ei saa tulla uhatuksi tässä.

Nuorisoalan kattojärjestö Allianssin toiminnanjohtaja Ilmari Nalbantoglu: Miten politiikkaa pitäisi käsitellä koulussa?

Puolueita voisi tuoda koulujen ja oppilaitosten arkeen ehkä nykyistä vahvemmin, kunhan se tehdään tasapuolisesti.

Määritelmän mukaan puolueiden ei tarvitse olla puolueettomia, joten he voisivat tuoda opetukseen uutta ulottuvuutta, joka ei opettajille ole mahdollista.

Ymmärrän, että joku voi pelätä tämän lisäävän vastakkainasettelua ja kärjistyneitä tilanteita koulussa. Mutta toisaalta politiikan kärjistymistä voisi myös lieventää se, että nuoret huomaa että voi olla eri mieltä asioista, mutta samalla keskustella rakentavasti.

Voit keskustella aiheesta 15. tammikuuta kello 23 saakka.

Lisää aiheesta:

Perussuomalaisten kampanja kerää kokemuksia kouluopetuksen puolueellisuudesta – OAJ tyrmää "poliittisen ilmiantokampanjoinnin"

Huhut syrjinnästä poikivat perussuomalaisten nuorisojärjestön kampanjan – Tampereella on varauduttu opettajien maalittamiseen

"Koulun rakenteet ovat jämähtäneet" – nuoret opettajat arvostelevat ikuista tyttö–poika-jakoa, myös opetussuunnitelma vaatii muutosta

Lue seuraavaksi