Hyppää sisältöön

Liikenteen päästöistä yritetään päästä eroon laajalla valikoimalla tukia – päätökset ikävien keinojen käytöstä lykättiin syksyyn

Tiekartassa ehdotetaan tukia esimerkiksi latauspisteille ja täyssähköautojen hankinnalle.

Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi luonnoksen fossiilittoman liikenteen tiekartasta. Tavoitteena on vähintään puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta.

Kolmivaiheisen tiekartan toimet koskevat etenkin tieliikennettä, joka aiheuttaa valtaosan liikenteen päästöistä. Vuoteen 2045 mennessä liikenne tulee muuttaa nollapäästöiseksi.

– Liikenteellä on suuri rooli kansallisten päästöjen vähennystavoitteiden saavuttamisessa. Lähdemme liikkeelle tukemalla ja kannustamalla yrityksiä ja kansalaisia yhä kestävämpiin liikennemuotoihin, kertoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) tiedotteessa.

Hänen mukaansa hallitus arvioi syksyllä, onko tarvetta lisätoimille liikenteen päästöjen puolittamiseksi. Näitä lisäkeinoja voivat olla esimerkiksi liikenteen päästökauppa tai polttoaineveron korotukset.

Tiekarttaluonnos koostuu kolmesta vaiheesta. Ensimmäiseksi toteutettaisiin 19 toimenpidettä, joiden vaikutuksista on riittävästi tietoa ja jotka edistävät oikeudenmukaista siirtymää kohti fossiilitonta liikennettä.

Ajoneuvokannan pitää uusiutua

Ensimmäiseen vaiheeseen kuuluu fossiilisten polttoaineiden korvaaminen, ajoneuvokannan uudistuminen ja liikennejärjestelmän sekä energiatehokkuuden parantaminen erilaisin tuin ja kannustimin.

Näitä keinoja tiekartassa ehdotetaan fossiilisten polttoaineiden korvaamiseen:

1. Sisällytetään biokaasu ja sähköpolttoaineet jakeluvelvoitteeseen ja nostetaan biopolttoaineiden jakeluvelvoite 34 prosenttiin.

2. Jakeluinfratuki julkisille lataus- ja tankkausasemille.

3. Latausinfratuki taloyhtiöille ja työpaikoille.

4. Huoltoasemien latauspisteet.

5. Latauspalveluiden yhteiskäyttö ja roaming.

6. Sähkötiepilotit

Autokannan uudistamista halutaan edistää näillä keinoilla ja tuilla:

- Autovalmistajia koskevan sitovan CO2-raja-arvon päivittäminen

- Täyssähköautojen hankintatuki, lisäksi hankintatuki pakettiautoille ja raskaalle kalustolle ja romutuspalkkiokampanjat

- Etanoli- ja kaasuautojen konversiotuet

- Julkisen sektorin puhtaat ajoneuvohankinnat ja puhtaiden ajoneuvojen tutkimus

Lisäksi päästövähennyksiä tavoitellaan liikennejärjestelmän tehostamisella, johon kuuluvat kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelma, joukkoliikennetuet, liikkumisen ohjauksen tuki, yhdistettyjen kuljetusten edistäminen ja suuret ajoneuvot tiekuljetuksissa.

Näiden jälkeen mainittu toinen vaihe sisältää etätyön edistämisen, liikenteen uudet palvelut sekä polttoaineiden vähähiilisen jakeluvelvoitteen noston.

Viimeinen vaihe on ehdollinen. Hallitus arvioisi syksyllä, riittävätkö EU-tasolla tehtävät päätökset sekä tiekartan ensimmäisen ja toisen vaiheen keinot Suomen liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen puolittamiseen vuoteen 2030 mennessä.

Ministeriö pyytää lausuntoja tiekartasta (siirryt toiseen palveluun) eli periaatepäätöksestä kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi 19. helmikuuta.

Lue myös