Hyppää sisältöön

Salon kaupungille huomautus kilpailu- ja kuluttajavirastolta hankintalain rikkomisesta

Salo hankki rakennusurakoita ohi etukäteen kilpailutetun urakoitsijalistan, sekä listan voimassaolon päätyttyä edelleen listalta ilman uutta kilpailutusta.

Salon kaupungin mukaan puitejärjestelyä ei kilpailutettu uudelleen koronatilanteen vuoksi. Kuva: Andy Ödman / Yle

Salon kaupunki on saanut kilpailu- ja kuluttajavirastolta huomautuksen hankintalain noudattamatta jättämisestä. Päätöksen mukaan kaupunki ei noudattanut lakia hankkiessaan rakennusteknisiä tuntitöitä vuosina 2019–2020.

Salo kilpailutti vuonna 2017 rakennusurakoiden tuntityöt ja perusti useamman urakoitsijan puitelistan. Järjestely oli voimassa vuoteen 2018 loppuun ja optiovuodella 2019 loppuun.

Järjestelyssä rakennustyöt tuli hankkia etusijalla valituilta urakoitsijoilta. KKV katsoi, että Salon kaupunki toimi vastoin järjestelyssä asetettuja ehtoja, kun rakennustöitä ostettiin vuonna 2019 myös muilta kuin puitejärjestelyyn valituilta, kilpailutetuilta toimittajilta yli 100 000 eurolla, vaikka optiovuosi oli käynnissä.

Myöhemmin tuntitöiden hankintoja jatkettiin järjestelyn mukaisesti, vaikka kilpailutetun puitejärjestelyn optiovuosi oli päättynyt. Töitä hankittiin vuonna 2020 noin 230 000 eurolla edelleen ilman uutta kilpailutusta tai uuden puitejärjestelyn laatimista.

Salo perusteli KKV:lle uuden kilpailutuksen viivästymistä muun muassa koronatilanteella, mutta KKV:n mukaan syyt eivät olleet päteviä perusteita suorahankinnalle.