1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Hämeensaari

Hämeensaaren areenahankkeen tapahtumatoiminnasta ristivetoa – halukkaita vetäjiä ei tunnu löytyvän

Hämeenlinnan kaupunki tai sen omistamat yhtiöt eivät näytä olevan kovin innostuneita ajatuksesta ryhtyä Hämeensaaren areenahankkeen tapahtumaliiketoiminnan veturiksi.

Hämeensaari
Hämeenlinnan Hämeensaaren alue ilmakuvassa
Hämeensaaren alueelle Hämeenlinnassa kaavaillaan areenan lisäksi asuin- ja liiketiloja.Mika Halme / Yle

Hämeensaareen suunniteltavan areenahankkeen kehitysyhtiö ja Hämeenlinnan kaupunki näyttävät olevan eri linjoilla tapahtumatoiminnan järjestämisestä.

Hämeensaaren Kehitys oy:n mukaan areenahanke toteutuu vain, jos Hämeenlinnan kaupunki toimii areenan vuokravastuullisena päävuokralaisena.

Apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuon esityksessä kaupunginhallitukselle puolestaan todetaan, ettei tapahtumaliiketoiminta voi perustua kaupungin tai sen omistamien yhtiöiden varaan, vaan edellyttää vahvaa yksityistä panosta.

Hämeenlinnan kaupungin sitoutuminen Hämeensaari-areenaan edellyttää vielä arviointia siitä, miten kauan Rinkelinmäen jäähalli on käytettävissä liigatason jääurheilukeskuksena. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa maanantaina liiketoiminnan suunnittelua käsitelleen työryhmän työn pohjalta.

Työryhmän muistiossa todetaan, että Areenan operaattorina voisi toimia joko Hämeenlinnan kaupunki itse tai omistamansa yhtiön kautta, jolloin HPK toimisi alivuokralaisena Liiga-otteluiden aikana. Tällainen voisi olla esimerkiksi Linnan Kehitys tai Verkatehdas, mutta kumpikin yhtiö suhtautuu asiaan torjuvasti.

Vaihtoehtoisesti operaattorina voi toimia HPK Liiga oy, jos se katsoo liiketoiminnallisten edellytyksiensä täyttyvän. Aiempien laskelmien perusteella HPK Liiga -yhtiön hallitus on katsonut riskin liian suureksi eikä ole valmis operaattorin rooliin.

Avoimia kysymyksiä riittää

Työryhmässä olivat mukana Hämeenlinnan kaupungin ja Hämeensaaren Kehitys -yhtiön lisäksi Linnan Kehitys, Verkatehdas, Hämeenlinnan Liikuntahallit ja HPK Liiga oy.

Työryhmän työn tavoitteena oli valmistella tapahtumatoiminnan periaatteet, vastuut ja osapuolten roolit valmiiksi. Työryhmän työstä kirjatussa muistiossa todetaan, että avoimia kysymyksiä on vielä monia. HPK päättää kantansa vasta sitten, kun Rinkelinmäen jäähallin kuntoselvitys valmistuu, sen omat kassavirtalaskelmat valmistuvat ja kaupungin mahdollinen vuokravastuurooli varmistuu.

Nykyhallin elinkaari ja korjausten vaikutukset seuran talouteen ratkaisevat kiinnostuksen uutta areenaa kohtaan. Kaupungin näkökulmastakin on siis syytä selvittää, tuleeko kalliimmaksi korjata vanha halli vai lähteä mukaan areenahankkeeseen, vai voisiko nykyhallista tehdä paremmin tapahtumia palvelevan kohtuullisin satsauksin.

Isosuo esittää kaupunginhallitukselle, että Hämeenlinna käynnistää kaupungin tapahtumastrategian uudistamisen uudeksi tapahtuma- ja elämysstrategiaksi, jossa huomioidaan matkailun tavoitteet.

Riittääkö tapahtumia tarpeeksi?

Hämeensaaren Kehitys -yhtiön mukaan areenan vuotuinen bruttovuokravastuu (pääomavuokra ja hoitovuokra) on aluksi lähes kaksi miljoonaa euroa ja vuokra nousisi 1,5 prosenttia vuosittain. Näin vuonna 2044 vuokra olisi jo 2,6 miljoonaa. Yhteenlaskettu vuokra 20 vuoden ajalta olisi siis yli 46 miljoonaa euroa. Lisäksi kaupungin edellytetään lunastavan areenaan vuokrasopimuksen päättyessä, eli ostohinta areenalle 20 vuoden jälkeen olisi noin 25 miljoonaa euroa.

Riittäisikö areenan liiketoiminta kattamaan vuokrakulut? Työryhmä pohti areenalle kaavailtua tapahtumaliiketoimintaa käytännön tasolla. Hämeensaaren Kehitys -yhtiön mukaan areenan vuotuinen liiketoiminta muodostuisi noin 30 jääkiekko-ottelusta sekä 5–7 kotimaisen artistin konsertista, yhdestä perhetapahtumasta, josta järjestettäisiin 2–4 näytöstä sekä muista jääurheilutapahtumista. Keskimäärin tapahtumia olisi jääkiekon sarjaotteluiden lisäksi 1–1,5 kuukaudessa.

Työryhmä ei ollut yksimielinen siitä, ovatko arviot realistisia. Työryhmässä esitetyn kritiikin mukaan tapahtumien määrä on epärealistinen Hämeenlinnan talousalueen markkinaan. Jos täällä kokonaiskysyntä ei käänny uuden areenan myötä merkittävään kasvuun, vievät areenan tapahtumat yleisöjä muilta tapahtumilta. Myös koronapandemian tapahtuma-alalle aiheuttamia muutoksia pidettiin pitkäkestoisina tai jopa pysyvinä osan työryhmän mielestä.

Vaatimukset täyttävän yksityisen, kaupallisesti toimivan vuokravastuullisen operaattorin löytämistä ei työryhmässä katsottu mahdolliseksi.

Lue seuraavaksi