Hyppää sisältöön

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja Sallan kansallispuistolaista

Kansallispuiston alue sijaitsee Sallan kunnassa ja se on kokonaan valtion omistuksessa.

Aloitteen Sallatunturin luonnonsuojelualueen muuttamiseksi kansallispuistoksi teki Sallan kunta. Kuva: Tapani Leisti / Yle

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esityksen luonnoksesta laiksi Sallatunturin kansallispuistosta. Lausuntoja pyydetään 1.3.2021 mennessä.

Ympäristöministeriölle on tehty aloitteet kansallispuiston perustamisesta viiteen kohteeseen eri puolille Suomea. Ministeriössä on laadittu puistokandidaateista vertaileva selvitys, jonka perusteella Sallatunturin alue valikoitui jatkovalmisteluun. Toinen jatkovalmisteluun valikoitunut ehdokas on Evon metsäalue. Aloitteen Sallatunturin luonnonsuojelualueen muuttamiseksi kansallispuistoksi teki Sallan kunta.

Sallatunturin kansallispuisto perustettaisiin noin 9965 hehtaarin laajuisena Natura 2000 -verkostoon kuuluvalle Sallatunturin luonnonsuojelualueelle. Kansallispuiston alue sijaitsee Sallan kunnassa ja se on kokonaan valtion omistuksessa.

Nykyiseen luonnonsuojelualueeseen kuuluva, mutta muusta alueesta erillään sijaitseva 123 hehtaarin suuruinen Rämiäjängän osa-alue jäisi kansallispuiston ulkopuolelle. Hallituksen esityksen yhteydessä annettaisiin valtioneuvoston asetus, jolla Rämiäjänkä säilyisi yhä luonnonsuojelualueena.

Sallatunturin alue on luontoarvoiltaan arvokas ja kansallispuisto perustettaisiin alueen luonnon suojelemiseksi sekä virkistyskäyttöä, luonnonharrastusta, tutkimusta ja opetusta varten. Sallatunturin kansallispuiston perustamisen myötä valtio kehittäisi aluetta yleisenä luonnonnähtävyytenä. Valtion budjettiin esitetään 2,5 miljoonan euron kertaluonteista määrärahaa, jolla saatettaisiin puiston palvelut kansallispuistomaisiksi ja suojattaisiin luontoa kasvavien kävijämäärien kuluttavalta vaikutukselta.

– Sallatunturin aluetta olisi mahdollista markkinoida yhdessä Venäjän puoleisten luontoalueiden kanssa. Sallatunturin kansallispuisto edistäisi merkittävästi ekologista ja vähähiilistä matkailua yhtenä harvoista erämaisista kansallispuistoista, joka on eteläisestäkin Suomesta helposti tavoitettavissa maata pitkin julkisilla liikennevälineillä, ympäristöministeriö kertoo tiedotteessa.

Poronhoito ja paikkakuntalaisten vapaa metsästysoikeus jatkuisivat kansallispuiston alueella nykyiseen tapaan. Hirvenmetsästys sallittaisiin kotikunnasta riippumatta myös kansallispuistoon rajattavaksi esitettyyn metsästysalueeseen kuuluvien metsästysseurojen jäsenille. Kansallispuiston luonnonsuojelutavoitteen edistämiseksi pienriistan lupametsästys kuitenkin päättyisi kansallispuiston alueella.