Hyppää sisältöön

Marjatilallisia koulutetaan paremmiksi työnantajiksi – viime kesänä mansikanpoimijat nostivat esiin tilojen epäkohtia

Marjanpoimijoille on muun muassa epäselvää, milloin työstä maksetaan urakkapalkkaa ja milloin ei.

Kouluttamisen lisäksi leppävirtalainen Noora Räsänen toimii alan luottamustehtävissä muun muassa MTK:ssa ja Maaseudun työnantajaliitossa. Kuva: Marianne Mattila / Yle

Marjanviljelijöitä koulutetaan olemaan entistä parempia työnantajia.

Koulutukselle on tarvetta varsinkin viime kesän jälkeen, jolloin osa kotimaisista työntekijöistä kertoi mediassa kokemastaan epäreilusta kohtelusta marjatilalla.

Ylen heinäkuussa haastattelemista poimijoista osa taas koki, ettei pystynyt samaan työtahtiin ukrainalaisten poimijoiden kanssa.

Yleensä ongelmia syntyy, kun työsopimus on tehty puutteellisesti tai työntekijää ei ole perehdytetty riittävästi. Muutaman tunnin koulutuksen aikana käydään läpi työnantajan velvoitteita ja oikeuksia.

Muun muassa Suonenjoen seudun marjanviljelijäin yhdistys järjestää koulutuksia säännöllisesti.

Viime viikolla mukana oli parisenkymmentä viljelijää Pohjois-Savosta. Kouluttajina toimivat Maaseudun Työnantajaliitto MTA ry:n toimitusjohtaja Kristel Nybondas ja leppävirtalainen marjayrittäjä Noora Räsänen. He vastaavat myös tämän jutun kysymyksiin.

Miten asiat hoidetaan niin, ettei työnantajan ja työntekijän välille synny epäselvyyksiä?

Työsopimus täytyy tehdä aina kirjallisena Maaseutuelinkeinojen työehtosopimuksen mukaisesti.

Tätä varten työnantajan pitää tutustua työsuhteeseen liittyviin ohjeisiin ja velvollisuuksiin sekä omasta että työntekijän näkökulmasta. Työnantajan vastuulla on, että työntekijä ymmärtää, mitä sopimus pitää sisällään.

Maaseudun työnantajaliiton toimitusjohtaja Kristel Nybondas. Kuva: Yle/Patrik Skön

Marjatilalla työtehtävät voivat vaihdella kauden kuluessa marjanpoiminnasta muihin maatilan töihin sen mukaan mitä tila tuottaa.

Eri työtehtävistä maksetaan erilaista palkkaa, joten tehtävät ja palkanmaksuperusteet täytyy eritellä työsopimukseen.

Satotilanteen mukaan työntekijälle voidaan maksaa myös urakkapalkkaa.

Sen lisäksi työsopimuksessa on oltava tuntipalkka tuntityötehtäviä varten ja muut työehdot.

Käsite urakkapalkka on monelle epäselvä. Mitä se tarkoittaa marjatilalla?

Urakkapalkkauksessa epäselvää saattaa olla se, milloin se on käytössä ja millä periaatteella.

Periaate on, että urakkapalkkauksessa työntekijällä on mahdollisuus hankkia enemmän kuin tuntipalkalla, mutta silloin on otettava huomioon, että tuolloin urakkapalkan sovittujen kriteerien on toteuduttava.

Marjakopat on kasattu varastorakennukseen odottamaan tulevaa kesää. Kuva: Marianne Mattila / Yle

Esimerkiksi, kun satokausi on runsaimmillaan ja mansikkaa saa poimittua helposti yli 10 kiloa tunnissa maksetaan urakkapalkkaa. Eli urakkapalkan eteen on poimittava marjoja vähintään 10 kiloa tunnin aikana. Ensi kesänä urakkapalkkasuositus on 1,06 euroa kilo.

Kyseessä on siis suositus. Työehtosopimuksen mukaan viljelijällä on mahdollisuus laskea urakkapalkkaus aina oman satotilanteen mukaan. Eli urakkapalkkaan vaikuttavat, miten paljon marjaa tulee ja miten pitkä satokausi on.

Miten työntekijän perehdyttäminen sujuu parhaiten?

Kausityöhön kuuluu perinteisesti se, että työntekijä asuu tilalla. Siksi hänet täytyy perehdyttää työtehtävien lisäksi myös tilan tapoihin.

Kolarinpellon marjatilalla olemme ratkaisseet asian niin, että työntekijöille on tehty infokansio, josta löytyy tietoa omalla äidinkielellä. Tilalla oleminen, eläminen ja muu käyttäytyminen avataan kansiossa.

Noora Räsänen on koulutukseltaan mikrobiologi, joten hän kiinnittaa erityistä huomiota hygieniaan. Kuva: Marianne Mattila / Yle

Esimerkiksi vapaa-aikaan koskevia seikkoja kerrotaan, kuten miten ja milloin pääsee kauppaan, milloin saunotaan, mitä pitää ottaa huomioon, jos lähtee mustikkaan tai sienestämään. Kansiossa muun muassa vinkataan 112-sovelluksesta.

Kansio ei kata kuitenkaan koko perehdyttämistä, vaan sen lisäksi tilan paikat ja työtehtävät käydään läpi yhdessä työntekijän kanssa hänen saapuessa tilalle.

Viime kesä oli poikkeuksellinen ja todennäköisesti tilanne jatkuu myös tulevana kesänä. Mitä viime kesä opetti?

Asioihin täytyy varautua hyvissä ajoin eli niitä kannattaa miettiä jo nyt. Entä jos rajat eivät aukea? Miten karanteeniolosuhteet pitää järjestää tänä vuonna? Onko uusia maski-ohjeita?

Viime kesä opetti myös, miten tärkeää on saada motivoitunutta ja fyysistä työtä pelkäämätöntä työvoimaa tiloille.

Harkitsetko tekeväsi kausityötä ensi kesänä? Mitkä asiat vaikuttavat päätökseesi?

Aiheesta voi keskustella 21.1. kello 23.00 saakka.

Lue lisää:

.
.