1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. järjestötoiminta

Kemi tarjoaa ilmaiseksi tilat Perheiden pihan toiminnalle

Kemi järjesti perheiden pihan toiminnasta myös kuntalaiskyselyn.

Historiallinen Pruntsin rakennus sijaitsee Kemin sisäsataman lähistöllä. Kuva: YLE / Juha Peltoperä

Kemin kaupunginhallitus on päättänyt antaa Pruntsin tilat Perheiden piha -toiminnan käyttöön ilman yhdistysten maksamaa tilavuokraa. Tilavuokrasta vastaavat sosiaali- ja terveystoimi sekä sivistystoimi.

Kemin Sauvosaaressa sijaitsevaan Pruntsin puutaloon aiotaan perustaa perhetoimintakeskus Perheiden piha, jonka tarkoituksena on koota saman katon alle paikalliset perhe- ja lapsityötä tekevät järjestöt ja yhdistykset.

Tavoitteena on vahvistaa matalan kynnyksen palveluita ja ennaltaehkäisevää työtä. Toiminnan käynnistämistä koordinoi Mannerheimin Lastensuojeluliitto.

Kuntalaiskyselyyn yli sata vastausta

Kemin kaupunki on teettänyt kaupunkilaisille myös kyselyn Perheiden pihan toiminnasta. Kaupungin internetsivuilla joulukuun aikana avoinna olleeseen kyselyyn vastasi lähes 120 kuntalaista.

Vastauksista käy ilmi, että yleisimmät tuen tarpeet liittyivät huoltajuus- ja elatusasioihin, vanhemmuuden tukeen ja kasvatusasioihin sekä terveyteen.

Kyselyssä pyydettiin valitsemaan kolme asiaa, jotka kuvaavat parhaiten saatua palvelua viimeisimmällä asiointikerralla lasten ja perheiden palveluissa. Lähes puolet vastanneista oli tyytyväisiä saamaansa apuun. Vastaajista kolmannes nosti esille yhteistyön toimivuuden ja työntekijöiden ammatillisuuden.

Sen sijaan omiin asioihin vaikuttaminen, asiakkaan ohjaaminen kerralla oikeaan palveluun ja tieto siitä, että oman asian käsittely etenee, saivat vähiten kannatusta.