Hyppää sisältöön

Tuomiokapituli pidättää pastori Kai Sadinmaan pappisvirasta kuuden kuukauden ajaksi – uhkana pappisviran menetys

Päätöksen taustalla ovat muun muassa Sadinmaan puheet ja kirjoitukset, joissa hän on kieltänyt evankelis-luterilaisen kirkon opetuksen pappisvirasta.

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli antoi syyskuussa 2018 Sadinmaalle vakavan moitteen pappislupauksen rikkomisesta, kun hän vihki samaa sukupuolta olevia pareja. Kuva: Mikko Koski / Yle

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on päättänyt pidättää pastori Kai Sadinmaan pappisvirasta kuuden kuukauden ajaksi. Päätös astuu voimaan heti.

Jos Sadinmaa ei ole pappisvirasta pidättämisen kuluessa pyytänyt eroa pappisvirasta tai osoittanut tahtovansa pysyä kirkon tunnustuksessa, tuomiokapituli määrää hänet menettämään pappisvirkansa.

Päätöksen taustalla ovat muun muassa Sadinmaan puheet ja kirjoitukset, joissa hän on kieltänyt evankelis-luterilaisen kirkon opetuksen pappisvirasta.

Tuomiokapitulin kokousasiakirjojen mukaan (siirryt toiseen palveluun) Kai Sadinmaa on julkisissa puheissaan, kirjoituksissaan ja saarnassaan kieltänyt kirkon opetuksen pappisvirasta, erillisen pappisvihkimyksen tarpeellisuuden, papiston tehtävän sakramenttien jakajana sekä kehottanut maallikkoehtoolliseen ja irrottautumaan piispojen kaitsennasta.

Kapituli teki päätöksensä kirkkolain 5 luvun 3 §:n 2 momentin nojalla. Päätöksen välitön voimaan tulo tehtiin kirkkolain 6 luvun 65 §:n 3 momentin nojalla.

Tuomiokapituli on hiippakunnan yleistoimielin, joka johtaa hiippakunnan hallintoa ja toimintaa. Suomessa on yhdeksän luterilaista hiippakuntaa, joista Helsingin hiippakunta on yksi.

Sadinmaan tilannetta puitu vuosien ajan

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli (siirryt toiseen palveluun) antoi syyskuussa 2018 Sadinmaalle vakavan moitteen pappislupauksen rikkomisesta, koska hän oli 2017 kevään ja kesän aikana vihkinyt kirkolliseen avioliittoon kolme samaa sukupuolta olevaa paria.

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli päätti ensimmäisenä Suomessa samaa sukupuolta olevia pareja vihkineen papin rankaisemisesta. Tuolloin muistuttettiin, että avioliittolain muutos ei velvoita kirkkoa muuttamaan avioliittokäsitystään, vaan kirkko päättää asiasta perustuslain mukaisesti uskonnonvapauden ja kirkon itsehallinnon puitteissa.

Hallinto-oikeus jätti tutkimatta samaa sukupuolta olevia pareja vihkineen papin valituksen tuomiokapitulin päätöksestä.

Lue myös: