Nuoret voivat valmentajan avulla löytää oman suuntansa – Joona Juva, 19: “Jos mä en ois täällä, mä oisin varmaan jossain ojanpohjalla”

Pirkanmaalla on huomattu, että oppivelvollisuusiän nostaminen lisää opintoihin valmentamisen tarvetta.

Valma-koulutukseen kuuluu myös liikuntatunteja. Moni Nokian Kankaantaan Tredun opiskelijoista lähti mielellään pulkkamäkeen. Kuva: Matias Väänänen / Yle

On perjantaiaamu ja lämpömittarin lukema on pudonnut kahteenkymmeneen pakkasasteeseen. Joukko nuoria laskee pulkilla ja liukureilla Nokian kirkonmäellä.

– Tää on hyvää ja hauskaa liikuntaa ja kuuluu osaan koulutusta, kertoo 19-vuotias Joona Juva ja tarjoaa liukuria halukkaille.

Hän on yksi Tampereen seudun ammattiopiston Valma-koulutuksen opiskelijoista.

Peruskoulun jälkeen Juvan metallialan opinnot ammattikoulussa tyssäsivät. Opiskelu ei maistunut, sillä ala ei tuntunut omalta.

Joona Juva kokee saaneensa Valma-koulutuksessa toisen mahdollisuuden. Nyt tulevaisuudensuunta on selvinnyt. Kuva: Matias Väänänen / Yle

– Jos mä en ois täällä, mä oisin varmaan jossain ojanpohjalla kun en ois päässy mihinkään muualle, Juva arvelee.

Valma-ryhmässä hän kokee saaneensa toisen mahdollisuuden.

Valma-ryhmät valmentavat nuoria opintoihin

Ympäri Suomea ammattiopintoihin valmentavissa Valma-ryhmissä opiskelee Joonan Juvan tavoin nuoria, joille oma ala ei ole vielä selvä.

Tällä hetkellä Tampereen seudulla on kahdeksantoista ryhmää, joissa opiskelee nuoria peruskoulun juuri päättäneistä yli 30-vuotiaisiin. Opiskelijoiden määrä on tällä hetkellä noin 300 ja on viime vuosien aikana noussut selkeästi.

Koulutukseen on jatkuva haku, joten ryhmien koot vaihtelevat vuoden aikana. Mukaan voi hakea koska tahansa.

Osa nuorista on tullut suoraan peruskoulusta, osa ammattikoulusta ja lukiosta, osa on maahanmuuttajia ja osa pidempäänkin omaa suuntaansa hakeneita.

Valma-koulutuksen tavoitteena on selkiyttää nuorten omat vahvuudet. Aineopintojen lisäksi koulutuksen aikana tutustutaan eri aloihin sekä opetellaan arjen- ja elämänhallintaan liittyviä taitoja.

Oman polun voi nyt löytää myös valmentajan avulla

Pirkanmaalla Valma-koulutuksessa opiskeleva nuori voi löytää oman suuntansa myös erityisen coachin avulla. Coachaus on osa Lasten ja nuorten säätiön “Taidot elämään”-hanketta, jonka tavoitteena on vahvistaa nuorten elämäntaitoja eli itsetuntemusta, sosiaalisia taitoja ja rohkeutta kokeilla uusia asioita.

Tampereen ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajankoulutus on jo useamman vuoden ajan ollut mukana coachien koulutuksessa, jota Lasten ja nuorten säätiö tekee myös Humanistisen ammattikorkeakoulun kanssa Turussa ja Nurmijärvellä.

– Tietysti koko Valma-vuosi valmentaa nuoria, mutta tässä coachina pystyi osaltaan auttamaan nuorta löytämään omia vahvuuksiaan. Valmennuksessa tärkeää on myös se, että nuori näkee itsensä entistä myönteisemmässä valossa ja pystyy suuntautumaan tulevaisuuteen, kertoo coachina toiminut Jenni Kaarniaho Tampereen ammatillisesta opettajakorkeakoulu TAOKista.

Ammatilliseksi opettajaksi opiskelevalle Jenni Kaarniaholle coachina toimiminen on ollut innostava ja opettavainen kokemus. Kuva: Marjut Suomi / Yle

Coachit kulkevat nuorten rinnalla ja auttavat esimerkiksi toiminnallisten harjoitteiden avulla. Yksi tälläinen harjoitus oli oman tavoitteen tekeminen näkyväksi piirtämällä.

– Sen voi tehdä vaikka puun muotoon niin, että tavoite kirjataan puun lehvästöön. Runkoa pitkin kulkeville tikapuille kirjataan omia keinoja. Tämä auttaa jäsentämään kuinka siihen tavoitteeseen päästään.

Erilaisten valmennusten määrä kasvanee oppivelvollisuusiän nostamisen myötä

Koko ajan useampi nuori tarvitsee Valman tyyppistä valmentavaa koulutusta.

– Jo tänä vuonna tänne Nokialle jouduttiin perustamaan kaksi ryhmää, sillä hakijoita oli niin paljon. Näiden nuorten avuntarve on aiempaa suurempi. Esimerkiksi siinä missä yhdessä ryhmässä oli aiemmin muutama erityisohjausta tarvitseva, nyt heitä on jo yli kolmannes, kertoo Tampereen seudun ammattiopiston Nokian Kankaantaan koulun Valma-opettaja Tuula Savikko.

Tuula Savikko on toiminut Valma-koulutuksen opettajana Nokialla jo vuosia. Hänen mukaansa nuorten avuntarve on nykyisin aiempaa suurempi. Kuva: Matias Väänänen / Yle

Oppivelvollisuuden nostaminen 18 ikävuoteen tulee luonnollisesti kasvattamaan määriä entisestään. Vuoden 2022 syksyllä alkaa uusi koulutusmuoto, tutkintoon valmentava TUVA-koulutus. Siihen liittyy useampi nivelvaiheen koulutus, kuten lukioon valmentava koulutus sekä Valma.

– Eli meille tulee entistä laajempi opiskelijaryhmä. Sieltä tulee entistä laajempaa ongelmakenttää ja erilaisen avun tarvetta. Ensisijainen haaste tulee olemaan saada ne opiskelijat kouluun. Jo nyt meillä on sellaisia opiskelijoita, jotka jäävät kotiin, kertoo Valma-koulutuksen erityisopettaja Pirjo Kannisto.

Sekä Kannisto, Savikko että coachina toiminut Kaarniaho näkevät, coachaaminen voisi olla yksi menetelmä vastata jatkossa yhä moninaisempaan avuntarpeeseen.

– Eniten kyse on siitä, että he tarvitsevat aikuisten tukea. Nuoret tarvitsevat semmoista kohtaamista, rinnallakulkijuutta ja realistista ja rohkaisevaa palautetta omista vahvuuksistaan, Kaarniaho sanoo.

Erityisopettaja Pirjo Kanniston mukaan ensisijainen haaste tulee oppivelvollisuusiän nousemisen myötä olemaan nuorten saaminen kouluun. Kuva: Marjut Suomi / Yle

– Uskoisin, että tämäntyyppinen coachaus on varmasti sellainen. Niitä menetelmiä tarvitaan monenlaisia ja tämä saattaisi hyvinkin olla yksi mahdollisuus siihen, Kannisto miettii.

“Ehkä minulla on jonain päivänä oma ravintola”

Joona Juva ja hänen ryhmätoverinsa kokevat kaikki oppineensa omista vahvuuksistaan.

Valma-luokan sisällä oleva neljän hengen ryhmä on erityisen hitsautunut yhteen, sillä he ovat tehneet yhdessä lyhytelokuvan koulutukseen liittyvässä Lasten ja nuorten säätiön “Taidot elämään”-hankkeen lyhytelokuvapajassa. Nuoret käsikirjoittivat, ohjasivat ja näyttelivät itse.

Nokian Kankaantaan Tredun Valma-luokan oppilaat Nette Haverinen, Joona Juva, Jake Viitanen ja Vilma Lehtinen tekivät yhdessä lyhytelokuvan. Kuva: Matias Väänänen / Yle

– Siinä opittiin samalla ryhmätyöskentelyä ja vastuunottamista, kertoo heidän Valma-opettajansa Tuula Savikko.

Sekä Juvalle että kavereille Valma-koulutus on ollut tarpeen.

– Mä oon saanu ite tosi paljon irti tästä. Oon oppinut tosi paljon itsestäni ja saanut selkeän suunnan itselleni. Täällä oon saanut myös nähdä millaista muilla on, eli etten ainoastaan mä oo tässä tilanteessa, kertoo 18-vuotias tamperelainen Nette Haverinen.

Hän oli jo ehtinyt opiskella tekstiili- ja muotilinjalla Tredulla, mutta opintojen edetessä tuli selväksi ettei se ollut ala jossa hän haluaisi työskennellä.

– Täällä mä oon meidän työharjoitteluiden kautta päässy tutustumaan eri työpaikkoihin ja mulle on selvinnyt mitä haluan ja mitä en. Nyt ensimmäisenä vaihtoehtona on media-ala ja toisena tieto- ja viestintätekniikka. En oo kovin sosiaalinen, vaan enemmänkin sivustakatsoja luonteeltani.

Nokialainen Jake Viitanen taas tuli Valma-koulutukseen suoraan peruskoulun jälkeen kun ei yhteishaussa päässyt haluamaansa paikkaan. Nyt hän tekee opintoja Valmassa ja parantelee numeroitaan yhteishakua varten. Viitasesta tulee isona nuoriso-ohjaaja.

16-vuotias Vilma Lehtinen ehti mennä kavereidensa mukana lukioon.

– Tredun ammattipäivillä kuulin Valma-koulutuksesta ja tulin tänne. Täällä oon saanut rauhassa miettiä.

Vilman alavalinta on nyt selvä: kauneusala.

Joona Juva kokee saaneensa Valma-koulutukseasta monenlaista tukea. Ruoanlaitosta ja -maistelusta pitävä nuori mies haluaa kouluttautua kokiksi.

– Omat unelmat ovat myös nousseet. Ehkä minulla on jonain päivänä oma ravintola.

13:54 TARKENNUS: Tampereen ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajankoulutus on jo useamman vuoden ajan ollut mukana coachien koulutuksessa.