Hyppää sisältöön

Konstaapeli esiintyi peukku pystyssä vaaliteltalla ja sai nuhteet – poliisien huono somekäytös ei ole laaja ongelma, mutta voi johtaa jopa irtisanomiseen

Poliisihallituksessa arvioidaan, että vuonna 2017 poliisien Facebook-ryhmän rasistisista kirjoituksista noussut kohu herätti poliisit miettimään omaa yksityistä somekäyttäytymistään.

Poliisi on saanut viime vuosina sosiaalisen median koulutusta ja samalla käyttäytymissäännöt myös yksityisten tilien käyttöön on tehty selviksi. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Poliisien kirjoituksiin omilla sosiaalisen median tileillään joudutaan puuttumaan aika ajoin. Vakavimmissa tapauksissa seurauksena voi olla jopa irtisanominen, mutta yleensä epäasiallisesta somekäyttäytymisestä on seurannut esimiehen puhuttelu tai korkeintaan kirjallinen varoitus.

Yle kysyi useilta poliisilaitoksilta, ovatko ne joutuneet viime vuosina puuttumaan yksittäisten poliisien sosiaalisen median päivityksiin.

Vastausten perusteella ongelmat poliisien somekäyttäytymisessä eivät ole yleisiä. Puuttumaan on jouduttu muun muassa rasistisiksi tai syrjiviksi tulkittuihin kannanottoihin.

Peukku pystyssä väärässä paikassa

Esimerkiksi kirjalliseen huomautukseen on johtanut Itä-Suomen poliisilaitoksella poliisin omalla henkilökohtaisella Facebook-sivullaan esittämä kritiikki, joka koski turvapaikanhakijoiden saapumista Suomeen.

"Vanhempi konstaapeli on omalla Facebook-sivustolla viitannut lehtikuvaan, jossa pääministeri Juha Sipilä keskustelee turvapaikanhakijoiden kanssa. Tässä yhteydessä hän esittää kritiikkiä turvapaikanhakijoiden Suomeen saapumisen johdosta ja kirjoitukset on osittain suunnattu turvapaikanhakijoita vastaan."

Poliisin käyttäytymiseen kiinnitettiin huomiota myös tapauksessa, jossa poliisi esiintyi sosiaalisessa mediassa harkitsemattomasti virka-asussaan.

"Vanhempi konstaapeli on ollut Joensuun Perussuomalaiset -facebook sivuilla julkaistussa valokuvassa kahden muun henkilön kanssa. Taustalla on ollut teltta, jossa on Perussuomalaiset puolueen tunnus. Virkapuvussa ollut poliisimies on kuvassa olevien henkilöiden kanssa ollut peukalot pystyssä eli niin sanotusti peukuttanut."

"Ei krooninen ongelma"

Poliisin somekäyttäytyminen herätti laajaa keskustelua vuonna 2017, kun verkkojulkaisu Long Play kertoi, että poliisin salaisessa Facebook-ryhmässä käytiin avoimen rasistista keskustelua. Asia kävi ilmi yli sadasta Long Playlle toimitetusta kuvakaappauksesta.

Poliisihallitus teki selvityksen kyseisen Facebook-ryhmän keskusteluista ja yksi poliisi sai vakavan kirjallisen huomautuksen sopimattomasta käytöksestään ryhmässä. Lisäksi viidelle poliisin palveluksessa olevalle virkamiehelle annettiin työnjohdollista ohjausta.

Poliisihallitus ryhtyi myös useisiin toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena oli ohjata poliisien somekäyttäytymistä turvallisille urille. Poliiseille laadittiin sosiaalisen median ohjeet ja lisäksi jo seuraavana vuonna otettiin käyttöön koko poliisin henkilöstölle suunnattu verkkokoulutus, jossa käsitellään muun ohella poliisien käyttäytymisvelvoitteita sosiaalisessa mediassa.

– Verkkokoulutus on pakollinen kaikille taloon tuleville, huomauttaa poliisiylitarkastaja Pekka-Matias Väisänen Poliisihallituksesta.

Väisänen oli mukana tekemässä selvitystä Facebook-kohun jälkeen. Hän arvioi tämänhetkisen tilanteen hyväksi. Asiaa on pidetty esillä, tapauksiin on puututtu ja oppi on mennyt perille.

– Yksittäisiä tapauksia nousee esiin, mutta mistään kroonisesta ongelmasta ei ole kysymys. Viimeistään Facebook-kohu herätti kaikki kiinnittämään huomiota siihen, mitä yksityishenkilönä sosiaalisessa mediassa kirjoittaa.

Käyttäytymissäännöt myös yksityiselämässä

Poliisien on sosiaalisessa mediassa muistettava heitä velvoittavat käyttäytymissäännöt. Ne ovat poliisille samat, on hän sitten töissä tai vapaalla, virassa tai virkavapaalla.

– Poliisin on sekä virassaan että yksityiselämässään käyttäydyttävä asemansa ja tehtäviensä edellyttämällä tavalla ja niin, ettei poliisin arvo siitä kärsi, toteaa poliisilakimies Vesa Nyrhinen Pohjanmaan poliisilaitokselta.

Pohjanmaan poliisilaitoksen alueella on jouduttu puuttumaan muutamiin tapauksiin, joissa poliisi on sosiaalisessa mediassa rikkonut käyttäytymissääntöjä.

Kysymys on ollut esimerkiksi väärien tietojen levittämisestä ja rasistisista kannanotoista. Seurauksena on ollut kirjallisia varoituksia ja yksi määräaikainen virasta erottaminen, joka tosin ei ole lainvoimainen valituksen takia.

Myös Lounais-Suomen poliisilaitoksen alueella tapaukset ovat olleet yksittäisiä. Viestintäpäällikkö Anna Saarenojan mukaan puuttumiskynnys on matala.

– Matalan kynnyksen puuttumisella halutaan vaalia poliisilain edellyttämällä tavalla perus- ja ihmisoikeuksien sekä poliisin arvojen toteutumista niin poliisitoiminnassa kuin mielipiteiden esiin tuomisessa.

Saarenoja toteaa, että vakavimmillaan somekäyttäytyminen voi johtaa irtisanomiseen. Lounais-Suomessa on tuore tapaus, joka koski poliisilaitoksen vartijaa.

– Joulukuulta on tapaus, jossa Lounais-Suomen poliisilaitos irtisanoi Porin poliisiasemalla työskentelevän vartijan, joka oli Facebookissa julkaisemiensa kirjoitusten takia tuomittu kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Kirveskuvasta somekohu

Pohjanmaalla on parhaillaan selvitettävänä tapaus, jossa virkavapaalla oleva poliisi on julkaissut sosiaalisessa mediassa kuvat itsestään sinimusta paita päällä ja kirves kädessä.

Kuva on herättänyt kohua ja Pohjanmaan poliisi on ryhtynyt selvittelemään asiaa kansalaisilta tulleiden useiden yhteydenottojen perusteella.

Vesa Nyrhinen painottaa, että selvittelyn alla on nimenomaan se, onko kyseinen poliisi noudattanut poliisia velvoittavia käyttäytymissääntöjä eli käyttäytynyt poliisin arvon mukaisesti.

Poliisihallituksen selvityksessä, joka tehtiin salaisen Facebook-ryhmän kirjoituksista, todetaan, että silloinen tapaus murensi luottamusta poliisia kohtaan ja asiaa pidettiin vakavana.

Samalla selvityksessä linjattiin poliisin sananvapautta.

– Virkamiehen, erityisestikään poliisimiehen, sananvapaus ei kata rasistista, vihamielistä taikka syrjivää keskustelua edes virkamiehen vapaa-ajalla. Jokaisen poliisin palveluksessa olevan virkamiehen on käyttäydyttävä tavalla, joka ei vaaranna luottamusta poliisille kuuluvien tehtävien asianmukaiseen hoitamiseen.

Kansalaiset silminä ja korvina

Poliisiylitarkastaja Pekka-Matias Väisänen huomauttaa, että myös työelämän tietosuojalainsäädännöllä on vaikutusta siihen, miten poliisien somekirjoitteluun puututaan.

Työnantaja ei voi seurata oma-aloitteisesti poliisien internetin erilaisilla keskustelualustoilla käymiä yksityisiä keskusteluja.

Käytännössä kyseenalaisiin somepäivityksiin reagoidaan tilanteissa, joissa tieto tai vinkki niistä tulee esimerkiksi kansalaisilta tai toisinaan "talon sisältä".

Poliisin henkilöstön käytössä on ollut jo jonkin aikaa ilmiantokanava, jossa voi tehdä nimettömästi ilmoituksia muun muassa muiden työntekijöiden epäasiallisista somekirjoituksista tai -kuvista. Eettinen kanava otettiin kaikissa poliisiyksiköissä käyttöön vuoden 2019 alussa.

Voit keskustella aiheesta tiistaihin kello 22 saakka.

.
.