Hyppää sisältöön

Lähdevesijätti Finn Spring sai puhtaat paperit: kaikki syytteet ympäristön turmelemisesta hylättiin käräjäoikeudessa

Oikeuden päätös ei ollut yksimielinen. Syyttäjä pitää eriävää mielipidettä hyvin perusteltuna ja harkitsee valittamista.

Tuotannon jätevesiä on päätynyt luontoon, mutta kyse ei ole rikoksesta tai törkeästä huolimattomuudesta, katsoo käräjäoikeus. Kuva: Kalle Niskala / Yle

Pohjanmaan käräjäoikeus on hylännyt kaikki kaikki syytteet jutussa, jossa keskipohjalaisia elintarvikealan yrityksiä syytettiin ympäristön turmelemisesta. Kyse oli jätevesien johtamisesta luontoon.

Syytettyinä olivat vesijätti Finn Spring ja sen uimahalli Lylyn Pisara, patukkatehdas Leader Snack sekä jo konkurssiin menneen juomavalmistaja Bullberryn edustajat.

Syyttäjä vaati yhteisösakkoja, sakkorangaistuksia ja yhteensä lähes miljoonan euron korvauksia siitä, että tuotannon jätevesiä on johdettu luontoon ja ne ovat olleet omiaan aiheuttamaan ympäristön pilaantumista.

Aluksi vaatimukset olivat vielä kovemmat, mutta syyttäjä lievensi niitä istunnon päätteeksi.

Käräjäoikeus kuitenkin hylkäsi kaikki syytteet. Yritysten ei katsottu syyllistyneen tahalliseen rikokseen tai törkeään huolimattomuuteen.

Käräjäoikeus nojasi "maalaisjärkeen"

Valtaosin riidatonta on oikeuden mukaan se, että laitoksista on päätynyt ojiin ja vesistöihin jätevesiä, joiden happea kuluttavan aineksen pitoisuus on ollut korkea pääasiassa sokerin takia. Näistä vesistä on voinut aiheutua haittaa ympäristölle.

Luvan vastaista toiminta ei silti ollut, sillä FinnSpringin Lestijärven tehtaan lupaehdoissa kyseiselle BOD-arvolle ei ole määritelty rajaa, ainoastaan tarkkailuvelvoite.

Oikeus totesi perusteluissaan myös, ettei kyse ole ollut ympäristömyrkyistä, vaan sokerista, joka on sekoittunut veteen. "Maalaisjärjen mukaan tällainen sokeriliemen johtaminen ojaan ei ole ympäristörikos".

Osalla tehtaista ympäristölupaa ei ole tuona aikana ollut, sillä sen tarve on ollut viranomaisillekin epäselvä.

Oikeus suuntaakin katseensa monelta osin kuntaan ja muihin ympäristöviranomaisiin.

Toholammin tehtaalle Finn Spring haki lupaa vuonna 2004, mutta asiaan ei koskaan saatu ratkaisua. Ympäristökeskus siirsi asian kunnalle, mutta siellä oli käsitys, että jätevesien lupa-asiat kuuluvat aina valtion viranomaiselle.

Toholammin lupaviranomainen onkin oikeuden mukaan laiminlyönnillään vaikuttanut lainvastaisen tilan syntymiseen.

Bullberryn tapauksessa taas ympäristöviranoaisella ei ole ollut tarkkaa tietoa jätevesien laadusta, vaan asioiden on oletettu olleen kunnossa. Yritystä ei ole neuvottu hakemaan ympäristölupaa eikä jätevesien käsittelyssä ole havaittu puutteita.

Toisaalta vuokralla toimineiden yritysten on ollut oikeuden mukaan perusteltua luottaa siihen, että kunta vuokranantajana vastaa myös rakennuksen jätevesijärjestelmästä.

Esimerkiksi Leader Snackia Toholammin kunta kehitysyhtiönsä kautta pyysi sijoittumaan kuntaan ja lupasi tehtaan avaimet käteen -periaatteella.

Syyttäjä harkitsee valittamista

Päätös ei ollut yksimielinen. Eri mieltä olevan jäsenen mukaan toiminnanharjoittajan selvilläolovastuu ei katoa silloinkaan, kun ympäristöviranomainen ei puutu toimintaan.

Viranomaisten roolin merkitys liittyy hänen mukaansa ensi sijassa teon törkeyden arviointiin, ei syyllisyyskysymykseen.

Hän toteaa perusteluissaan muun muassa, että luvatta toimiminen ei muutu lailliseksi sen tähden, että ympäristöviranomainen ei siihen puutu ja näkee toiminnassa monelta osin törkeää huolimattomuutta.

Syyttäjä harkitsee valittamista hovioikeuteen. Hän pitää eri mieltä olleen jäsenen mielipidettä perusteltuna.

Kuva: Kalle Niskala / Yle

Lue myös:

Syyttäjä alensi vaatimuksiaan ympäristön turmelemisjutussa: rikoshyöty laski vajaaseen miljoonaan, ehdollista vankeutta ei enää vaadita

Elintarvikealan yritykset oikeudessa ympäristön turmelemisesta Keski-Pohjanmaalla – syytteen mukaan jätevesiä on johdettu luontoon ilman riittävää käsittelyä

Ympäristön turmelemisesta epäiltynä myös patukoita valmistava Leader Snack – yritys kiistää syytteet

Kahta elintarvikealan yritystä epäillään ympäristörikoksista Keski-Pohjanmaalla – lähdevesien markkinajohtaja Finn Spring kiistää syytteet ulostulossaan

Lähdevesien markkinajohtaja Finn Spring on johtanut jätevesiä ojiin vuosikausia – toisella tehtaista ei ole ympäristölupaa lainkaan

Lestijärvi haluaa Finn Springiltä tarkemmat jätevesisuunnitelmat: heilahteleva sokerin määrä saatava hallintaan