Hyppää sisältöön

Tutkimus: Kunnanvaltuutettujen asuinalue vaikuttaa siihen, mikä koulu kunnasta lakkautetaan

Köyhemmät asuinalueet ovat aliedustettuina kunnanvaltuustossa, ilmenee VATT:n, Turun yliopiston ja Aalto-yliopiston tuoreesta tutkimuksesta.

Kouluja käytettiin esimerkkinä selvitettäessä, onko kunnanvaltuutettujen asuinpaikan ja palveluiden tason välillä yhteyttä. Kuva: Petri Aaltonen / Yle

Lähikoulun lakkauttaminen on sitä todennäköisempää, mitä vähemmän valtuutettuja asuu koulun läheisyydessä, osoittaa Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen, Aalto-yliopiston ja Turun yliopiston tuore tutkimus – sopivasti kuntavaalien alla.

Tutkijat keräsivät tietoja kunnanvaltuutettujen asuinpaikoista, koulutuksesta, äänisaldosta sekä sosioekonomisesta asemasta ja koulujen lakkauttamisista kolmelta valtuustokaudelta, vuosilta 2005–2017.

Selvisi, että hyvätuloisten naapurustot olivat kunnanvaltuustoissa paremmin edustettuina kuin matalan tulo- ja koulutustason alueet. Todennäköisesti se johtuu pienituloisten muita alhaisemmasta äänestysaktiivisuudesta ja kuntalaisten taipumuksesta äänestää oman naapuruston ehdokasta, mikä ei helpota epäsuhtaa asuinalueiden edustuksessa.

– Näin ollen nämä (pienituloiset) asuinalueet ovat altavastaajan roolissa, kun palveluverkkoa karsitaan. Heikot julkiset palvelut pahentavat alueellista eriytymistä ja pienituloisten naapurustojen köyhtymisen kierre on valmis, toteaa VATT:n erikoistutkija Oskari Harjunen tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun).

Koulun lakkauttamista seuraa hyvätuloisten muutto alueelta

Tutkimus osoitti, että valtuutettujen asuinpaikan sijainnilla oli vaikutusta naapurustossa tarjolla olevien palveluiden tasoon. Koulujen lakkauttamista käytettiin tutkimuksessa esimerkkinä. Ilmeni, että mitä vähemmän valtuutettuja koulun läheisyydessä asui, sitä todennäköisemmin se joutui vaalikaudella lakkautettavaksi.

Tutkijoiden mukaan kyse ei kuitenkaan ollut (siirryt toiseen palveluun) valtuutetun halusta tavoitella omaa etuaan, vaan äänestäjien palvelemisesta. Äänestäjistä moni nimittäin asui samalla alueella.

Koulun lakkauttamisen nähtiin johtavan siihen, että suurituloiset asukkaat muuttavat alueelta pois ja alueellinen epätasa-arvo kasvaa entisestään

Tutkijoiden mukaan pitäisi pohtia keinoja, joilla epäsuhtaa alueiden valtuustoedustuksessa voitaisiin helpottaa ja joilla matalatuloisempien asuinalueiden äänestäjiä saataisiin nykyistä paremmin kuntavaaliuurnille.