1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Hattula

Hattulan virasta pidätetty Juha Prittinen kirjelmöi valtuutetuille – ”Toiminnastani yritetään jatkuvasti löytää virheitä”

Avoimessa kirjeessään Juha Prittinen kuvailee yrityksiä saada hänet pois virastaan.

Hattulan aiempi tekninen johtaja Juha Prittinen on lähettänyt valtuutetuille pitkän kirjeen. Nykyisin Prittinen toimii Hattulan kaavoituspäällikkönä, mutta on pidätettynä virastaan. Kuva: Tiina Kokko / Yle

Hattulan aiempi tekninen johtaja, nykyinen kaavoituspäällikkö Juha Prittinen on lähettänyt kunnanvaltuutetuille avoimen kirjeen, jossa hän esittää näkemyksiään kunnan harjoittamasta toiminnasta häntä kohtaan.

Prittinen kuvailee useita toimia, joissa hän katsoo kunnan yrittäneen löytää virheitä hänen toiminnastaan ja saada syy, jotta hänet voitaisiin erottaa. Vs. kunnanjohtaja Pekka Järvi kiistää Prittisen väitteet.

Laajennettu tilintarkastus osui omaan nilkkaan

Hattulan kunnanhallitus teetti viime syksynä tilintarkastajallaan laajennetun tilintarkastuksen Parolan Kulmahammas Oy:n tonttikaupasta ja siitä, miksi rakentamatta jääneestä tontista ei peritty sopimussakkoa.

Vs. kunnanjohtaja Pekka Järvi kertoi Hämeen Sanomissa 22. elokuuta, että asiaa selvitetään muun muassa puhelutietojen perusteella. Lehti haastatteli Järveä ja kysyi kommenttia myös Prittiseltä. Järvi toteaa Ylelle, että kunta ei ollut se osapuoli, joka puhelutietoja aikoi selvittää, vaan tontin ostaja.

Sopimussakon periminen olisi tullut ajankohtaiseksi tammikuussa 2017. Laajennetussa tilintarkastuksessa selvisi, että sopimuksen valvonta ja sopimussakon periminen olivat olleet kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan vastuulla.

Juha Prittinen katsoo avoimessa kirjeessään, että selvityksen teettäminen langetti epäilyksen varjon hänen toimintaansa.

Kuntapäättäjälle ei ole asetettu sopimussakkoa

Tarkastuksen yhteydessä kuitenkin paljastui tonttikauppa, jonka kohdalla tilintarkastaja kehotti sopimussakon perintään. Kehotus kohdistuu kunnan luottamushenkilön omistamaan tonttiin. Ylen tietojen mukaan kunta ei ole käynnistänyt perintämenettelyä.

Hattulan kunta teetti tilintarkastajalla viime syksynä kaksi muutakin selvitystä, jotka Prittinen katsoo kohdistuneen hänen toimintaansa. Toinen koski kaavateiden ja kunnan omistamien kiinteistöjen ja piha-alueiden talvikunnossapitoa ja toinen Tekstiilitien ja Kutojantien kadunsaneerausurakkaa. Tilintarkastus ei löytänyt niissä moitittavaa toimintaa.

Vs. kunnanjohtaja Pekka Järvi kiistää, että tilintarkastajan selvityksillä olisi etsitty virheitä Prittisen toiminnasta, vaan niillä haluttiin saada ulkopuolinen ja puolueeton selvitys esille nousseista asioista.

Tarjottiinko myös erorahaa?

Avoimessa kirjeessä valtuustolle Prittinen väittää, että 19. marraskuuta hänelle tarjottiin puolen vuoden palkkaa vastaavaa erorahaa, jos hän irtisanoutuu vapaaehtoisesti.

Prittisen, vs. kunnanjohtaja Pekka Järven ja talous- ja henkilöstöpäällikkö Pekka Karvosen kesken käydyn neuvottelun muistioon erorahan tarjoamista ei ole kirjattu. Järvi kiistää erorahan tarjoamisen.

Päällystysurakan rahat säästettiinkin

Prittinen katsoo, että joulukuun alussa häntä uhattiin varoituksella Lepaan asemakaava-alueen katujen päällystysurakassa, koska hänen katsottiin ylittäneen toimivaltansa.

Kunnan tekninen lautakunta päätti 18. elokuuta, että talonrakennuksessa säästyneillä rahoilla voidaan jatkaa Lepaan päällystystöitä. Prittinen väittää, että lautakunnan kokousta edeltävänä päivänä Järvi antoi hänelle suullisesti luvan töiden jatkamiselle. Järvi kertoo Ylelle, että hän antoi Prittiselle luvan edetä asiassa eli viedä päällystystöiden jatko lautakunnan päätettäväksi.

Prittinen ilmoitti urakoitsijalle töiden jatkuvan, mutta urakoitsija ei huomannut ehtoa siitä, että lautakunnan tekemä esitys määrärahasiirrosta vaati vielä kunnanvaltuuston hyväksynnän.

Seuraavalla viikolla vs. kunnanjohtaja Pekka Järvi muutti kunnanhallituksen esitystä valtuustolle niin, että päällystykseen varatut rahat säästetäänkin. Valtuusto hyväksyi esityksen. Vaikka urakoitsija oli jo aloittamassa työt ennen lopullista päätöstä, kunnalle ei aiheutunut tästä kustannuksia.

Uhka varoituksesta kuukausien jälkeen

Prittinen kutsuttiin 11. joulukuuta, lähes neljä kuukautta tapahtumien jälkeen kuulemistilaisuuteen, jossa olivat läsnä vs. kunnanjohtaja sekä talous- ja henkilöstöpäällikkö.

– Kutsua antaessaan Järvi kuvaili tilaisuutta pelkäksi muodollisuudeksi, mutta se paljastuikin aikeeksi antaa minulle päällystysurakasta varoitus, sanoo Prittinen.

Tilaisuudessa Prittinen kiisti varoituksen aiheettomaksi. Varoitusta ei ole annettu, mutta myöskään tietoa asian käsittelyn päättymisestä ei ole annettu, hän toteaa. Oikeustieteen professori Asko Uoti kertoo Ylelle, että varoitusmenettely näin pitkän ajan kuluttua on merkki huonosta hallinnosta.

Lue lisää:

Hattulan tekninen johtaja ja rakennustarkastaja hyllytettiin – perusteena lupasuma (15.12.2020)

Selvitykset Hattulan rakennusluvista käsittelyyn ensi viikolla – kuntalaisille tulossa iso lasku (13.1.2021)

Virkarikosepäily ilman tutkintapyyntöä

Kunnanhallitus pidätti joulukuun puolivälissä virastaan Prittisen lisäksi rakennustarkastaja Jorma Immosen. Syyksi ilmoitettiin keskeneräisten rakennuslupien suuri määrä.

Kunnanhallituksen päätöksessä katsotaan, että viranhaltijoiden voidaan todennäköisin perustein epäillä syyllistyneen virkarikokseen tai muutoin menetelleen velvollisuuksiensa vastaisesti. Virkarikosepäilystä huolimatta kunta ei ole tehnyt siitä poliisille tutkintapyyntöä.

Vs. kunnanjohtaja Pekka Järvi sanoo, että he saivat rakennuslupiin liittyvän selvityksen ja tilintarkastuksen käyttöönsä vasta 18. tammikuuta.

– Nyt me katsomme sitä, että onko tässä aihetta siihen (tutkintapyyntöön) vai ei, Järvi kertoo Ylelle.

Suomen lainsäädännön mukaan poliisi tutkii epäiltyä rikosta, syyttäjä katsoo, ylittyykö syyttämiskynnys ja tuomioistuin tuomitsee, eikä kunta ei voi ottaa näistä rooleista mitään itselleen.

Työsuojeluilmoituksen liitteitä ei annettu valtuutetuille

Prittinen sanoo häneen kohdistuneen ajojahtia, mustamaalaamista ja uhkailua, joka on jatkunut koko vaalikauden eli syksystä 2017.

Prittinen teki jo kesällä 2019 työsuojeluilmoitukset niin kunnanhallituksen kuin kunnanhallituksen puheenjohtajan toiminnasta.

Kunnanvaltuusto päätti elokuussa, ettei se perusta tilapäistä valiokuntaa selvittämään kunnanhallituksen mahdollista erottamista työpaikkakiusaamisen vuoksi.

Prittinen toteaa kertoneensa kiusaamisesta yksityiskohtaisesti työsuojeluilmoituksensa liitteissä. Työsuojeluilmoituksen liitteitä ei kuitenkaan tuotu valtuuston tietoon, koska niiden katsottiin sisältävän yksityisyyteen liittyviä asioita, kertoo valtuuston puheenjohtaja Ville Myllymäki (sd.).

Valtuutetuille osoittamansa avoimen kirjeen lopussa Prittinen ilmoittaa keskustelevansa mielellään asioista kunnan luottamushenkilöiden kanssa. Hän toivoo myös, että syytteidenkohteeksi joutunutta osapuolta kuultaisiin.

Ratkaisut antavat odottaa

Kunnanhallitus sai keskeneräisiin rakennuslupiin liittyvän rakennusalan konsultin raportin ja tilintarkastajan selvityksen käyttöönsä 18. tammikuuta, mutta ei tehnyt niiden perusteella vielä päätöksiä. Asia oli tarkoitus saattaa kunnanvaltuustolle tiedoksi 20. tammikuuta järjestettävään kokoukseen.

Etäkokouksen tekniikka kuitenkin petti ja valtuuston kokous jouduttiin perumaan. Kokous siirrettiin maanantaille 25. tammikuuta.

Prittisen ja Immosen kuulemiset rakennuslupiin liittyvistä asioista järjestetään 28. tammikuuta. Hattulan kunnanhallituksen oli alun perin tarkoitus pitää kokous vielä samana iltana, mutta kokous on siirretty myöhempään ajankohtaan.

Hattulan kunnanvaltuusto valitsi Juha Prittisen tekniseksi johtajaksi joulukuussa 2015, mutta hänet siirrettiin kaavoituspäällikön virkaan 6. tammikuuta alkaen.

– Hattulan hallintosäännön mukaan kaavoituspäällikkö on elinvoimalautakunnan alainen virkamies ja häntä koskevat ratkaisut kuuluvat lautakunnalle, huomauttaa elinvoimalautakunnan puheenjohtaja Kaj Nordenswan (kesk.).

Lue lisää:

Pienen kunnan päätöksenteko luisui kriisiin – Hattulan kunnanhallituksen puheenjohtajaa syytetään omavaltaisuudesta, viranhaltijat pakenevat (16.12.2020)

Onko loppukatselmus tekemättä? Voi vaikeuttaa talon myyntiä? (26.1.2017)

Kuinka verottajalta voi kadota kokonainen kerrostalo? Lahden kiinteistöveroselvityksissä on paljastunut paljon puutteita (4.3.2020)