Hyppää sisältöön

Kysely: Elinolojen kehitys huolestuttaa satakuntalaisia

Kunnallisalan kehittämissäätiön mukaan satakuntalaisten visiot esimerkiksi työllisyydestä ja elintasosta ovat pessimistisiä.

Kuva: Yle

Satakuntalaiset ovat keskimääräistä huolestuneempia maakunnan elinolojen kehityksestä. Uhkina nähdään erityisesti talous, terveys- ja sosiaalipalveluiden heikentyminen ja asumisen hinta. Jopa noin kuusikymmentä prosenttia maakunnan asukkaista arvioi niiden kehittyvän heikompaan suuntaan seuraavien kymmenen vuoden aikana.

Tiedot käyvät ilmi Kunnallisalan kehittämissäätiö Kaks:in maakunnan asukkaille ja valtuutetuille tekemästä kyselytutkimuksesta.

Etenkin työllisyyden, asukkaiden elintason ja kuntien talouden osalta satakuntalaisten visiot tulevasta ovat synkkiä verrattuna koko maan väestöön keskimäärin.

Jonkin verran optimistisemmiksi näkemykset kääntyvät Kaks:in mukaan, kun vastaajat arvioivat luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä, kauppapalveluja ja kulutusmahdollisuuksia sekä maakunnan liikenneyhteyksiä. Moni näkee kehityspotentiaalia myös vapaa-ajan viettomahdollisuuksissa ja matkailun vetovoimassa. Kuntien ja maakunnan talouden näkymät voivat kuitenkin haitata näiden odotusten toteutumista.

.
.