Hyppää sisältöön

Lapinlahden sairaalan korjauskustannuksille löytymässä maksaja – mielenterveysseura ei kilju innosta vaan pelkää rahastusta

Helsingin kaupungin kumppanina kehitystyössä on ideakilpailun voittanut kansainvälinen kiinteistösijoitusyhtiö NREP.

Lapinlahden kehittämistä pohtinut työryhmä esittää nyt uuden kiinteistöyhtiön perustamista. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Historiallisen 1800-luvulta olevan Lapinlahden sairaalan tulevaisuudesta on kiistelty pitkään. Alueen kehittämistä pohtinut työryhmä esittää nyt uuden kiinteistöyhtiön perustamista.

Helsingin kaupunki perustaisi ja rahoittaisi uuden kiinteistöyhtiön toiminnan aluksi, mutta kaupungin alkuun omistama yhtiö voitaisiin myöhemmin myydä sijoittajille. Uuden kiinteistöyhtiön jatkosta päätettäisiin kolmen vuoden jälkeen.

Lapinlahden alueen keskeisimpiä toimijoita on mielenterveyspalveluita järjestävä Suomen mielenterveys ry. Kehitysjohtaja Kristian Wahlbeck pitää erittäin hyvänä, että keskustelu Lapinlahden kehittämisestä jatkuu.

Hän kuitenkin kavahtaa ajatusta yhtiöstä, joka pyrkisi maksimoimaan voitot.

– Emme pidä kestävänä sitä, että omistajaksi tulisi taho, jonka tavoitteena on maksimoida tuotto.

Wahlbeckin mukaan ammattimainen kiinteistösijoittaja toisi vääjäämättä mukanaan epävarmuutta.

Työryhmän esityksessä uudelta kehitysyhtiöltä toki edellytetään halua huolehtia alueen kulttuuri- ja luontoarvoista ja kantaa yhteiskunnallista vastuuta.

Wahlbeck suhtautuu silti ajatukseen kehitysyhtiöstä suurella varauksella.

– Voi olla, että vuokrat nousisivat sellaiselle tasoille, että yleishyödyllinen toimija ei pysty niitä maksamaan.

Wahlbeck: Meille on tärkeää, että toiminta jatkuu Lapinlahdessa

Wahlbeck muistuttaa, että mahdollisen rahastuksen kärsijöinä olisivat mielenterveyskuntoutujat, jos toimintaa jouduttaisiin supistamaan.

Wahlbeck pitää kuitenkin raportin julkistamista hyvänä, koska sen pohjalta voidaan käynnistää uudelleen keväällä riitelyyn päättynyt keskustelu Lapinlahden tulevaisuudesta.

– Hyvä, että saadaan keskustelu jälleen käyntiin, koska meille on tärkeää, että mielenterveystyö voi jatkua kiinteistössä.

Wahlbeckin mukaan paras ratkaisu olisi, jos omistajana jatkaisi kaupunki tai muu julkinen tai yleishyödyllinen taho.

Lapinlahden alueella käy jopa kymmeniätuhansia ihmisiä vuosittain. Lapinlahden alueella järjestetään esimerkiksi kulttuuritapahtumia. Lapinlahdessa toimii myös pienyrittäjiä ja start up -yrityksiä.

Rakennusten ohella myös puistoa pitäisi suojella

Suomen Mielenterveys ry:n ohella useat arvostetut arkkitehdit ovat olleet huolissaan Lapinlahden tulevasta omistuksesta, koska rakennusten ohella Lapinlahden puistoalue on luontoarvoineen erityisen haavoittuva.

Historiallinen sairaala-alue sijaitsee Helsingin kantakaupungissa. Päärakennus on valmistunut vuonna 1841.

Alueelle kaavailtua lisärakentamista on kritisoitu siksi, että se pienentäisi kaupunkilaisten ja matkailijoiden käytössä olevaa puistoaluetta.

Uuden kiinteistöyhtiöidean esitellyt työryhmä kuitenkin esittää, että kiinteistöt olisivat jatkossakin hyvinvointiin, mielenterveyden edistämiseen, matalan kynnyksen liikuntaan ja kulttuuri- sekä taidetarjontaan liittyvän yritys- ja yhdistys- sekä start up -toiminnan ja tapahtumien käytössä.

Alueella jo nyt toimiville yrityksille ja yhdistyksille tarjottaisiin ensimmäiseksi mahdollisuutta jatkaa Lapinlahden tiloissa.

Kaupunki on päättänyt etsiä Lapinlahden rakennuksille uutta omistajaa, koska sillä ei ole alueella omaa toimintaa ja kaupungin strategian mukaista on luopua kiinteistöistä, joille ei löydy omaa käyttöä.

Yhtiön jatkosta päätettäisiin kolmen vuoden kuluttua

Helsingin kaupungin kumppanina kehitystyössä jatkaa aikanaan Lapinlahtea koskevan ideakilpailun voittanut kansainväinen kiinteistösijoitusyhtiö NREP.

Työryhmän esityksessä Helsingin kaupunki perustaisi ja rahoittaisi uuden kiinteistöyhtiön aluksi, mutta se voitaisiin myöhemmin myydä sijoittajille.

Yksi vaihtoehto olisi, että kiinteistöyhtiön enemmistöosuus myytäisiin kolmen vuoden kuluttua sijoittajille, jotka sitoutuvat yhtiölle määriteltyihin tavoitteisiin. Vaihtoehtoisesti kaupunki voisi yhä jatkaa omistajana ja käyttää uudisrakennuksista perittävät maanvuokrat tai myyntitulot rakennusten ja alueen ylläpitoon.

Kolmas vaihtoehto olisi, että kaupunki myisi saneeratut rakennukset markkinaehtoisesti sijoittajille ilman erityisiä sijoittajia koskevia vaatimuksia, jos sopivia yhteiskuntavastuullisia sijoittajia ei löytyisi.

Helsingin kaupungin toimeksiannosta asiaa selvittänyt työryhmä esittää, että alueen kehittämisestä järjestetyn ideakipailun voittaneelle kiinteistösijoitusyhtiö NREP Oy:lle osoitetaan suunnitteluvaraus uusien kiinteistöjen rakentamiselle Lapinlahden sairaala-alueen ulkopuolelta Salmisaaren voimalaitoksen ja Lapinlahden väliseltä alueelta.

NREPille tarjottaisiin myös mahdollisuus tulla sijoittajaksi uuteen yhtiöön muiden sijoittajien tavoin.

Luontoarvot turvataan ja toiminta on kannattavaa

Työryhmän esityksen mukaan Kiinteistö Oy Lapinlahden yhtiöjärjestykseen ja osakassopimukseen
kirjattaisiin siis selkeät tavoitteet rakennusten korjaamiseksi alueen kehittämiseksi. Rakennukset saneerattaisiin rakennushistoriaa kunnioittaen.

Kiinteistöt olisivat jatkossakin hyvinvointiin, mielenterveyden edistämiseen, matalan kynnyksen liikuntaan ja kulttuuri- sekä taidetarjontaan liittyvän yritys- ja yhdistys- sekä start up -toiminnan ja tapahtumien käytössä.

Kiinteistön omistajiksi valittaisiin toimijoita, haluavat kantaa yhteiskunnallista vastuuta.Alueella jo nyt toimiville yrityksille ja yhdistyksille tarjottaisiin ensimmäiseksi mahdollisuutta jatkaa Lapinlahden tiloissa.

Alue olisi myös kaupunkilaisten ja matkailijoiden käytössä. Lapinlahdesta löytyisi muun muassa kahvila, ravintola-, näyttely- ja kokoontumistilat.

Uuden kiinteistöyhtiön tarkoituksena on turvata rahoitus arvokkaiden rakennusten kunnostamiseksi. Kiinteistöjen omistaminen olisi jatkossa taloudellisesti kannattavaa. Tilat vuokrattaisiin markkinahintaan, jos tilojen tulevat omistajat eivät omien tilojensa osalta itse toisin päätä.

Lue myös: