1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. pääsykokeet

Yliopistot valmistautuvat järjestämään perinteiset pääsykokeet – valintaperusteita ei muuteta tänä vuonna

Myös ammattikorkeakoulut ovat ilmoittaneet kevään pääsykokeiden järjestämisestä kampuksilla ja muissa tiloissa.

pääsykokeet
Metropolian Myllypuron toimipisteen sisäpihalla pääsykokeisiin tulijoita.
Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen viime kevään pääsykokeet järjestettiin kaksivaiheisina. Valvomattomalla etäkokeella karsittiin toiseen vaiheeseen osallistujat. Kuvassa Metropolia ammattikorkeakoulun Myllypuron kampuksella kokeeseen osallistuneiden jonotusta kesäkuussa 2020. Nella Nuora / Yle

Yliopistot ja ammattikorkeakoulut valmistautuvat järjestämään kevään valintakokeet perinteisinä lähikokeina kampuksilla tai muissa tiloissa. Valvotuissa kokeissa noudatetaan tarkkoja turvajärjestelyjä.

Yliopistot ovat linjanneet, että valintaperusteisiin ei tänä keväänä tehdä muutoksia. Todistuksilla ja pääsykokeilla valittavien opiskelijoiden kiintiöt säilyvät ennallaan, vaikka pääsykokeiden järjestämiseen tulisi muutoksia koronatilanteen vuoksi.

Yliopistot varautuvat myös siihen, että viranomaisten määräykset voivat estää fyysistä läsnäoloa vaativien koetilaisuuksien järjestämisen.

Hakijat saavat lopullisen tiedon kokeiden toteutustavoista ennen hakuajan alkamista, viimeistään 16. maaliskuuta.

Valmistelussa otetaan huomioon tarkasti opiskelijavalintojen turvallisuus ja hakijoiden oikeusturva.

Unifin opetusvararehtorien puheenjohtaja Petri Suomala.

– Hakijat voivat olla levollisin mielin ja luottaa siihen, että heille kerrotaan viimeistään maaliskuun puolivälissä kaikki hakuprosessin kannalta oleelliset tiedot: miten opiskelijat valitaan eri kohteisiin ja miten pandemiatilanne mahdollisesti vaikuttaa valintakokeiden järjestämiseen, kertoo Unifin opetusvararehtorien puheenjohtaja Petri Suomala Unifin tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun).

– Valmistelussa otetaan huomioon tarkasti opiskelijavalintojen turvallisuus ja hakijoiden oikeusturva.

Yliopistot peruivat viime keväänä perinteiset pääsykokeet ja järjestivät kaksivaiheiset kokeet, joista ensimmäinen karsiva koe järjestettiin valvomattomana etäkokeena.

Viime keväänä korkeakouluissa oli määrä valita vähintään puolet opiskelijoista todistusvalinnalla. Yliopistot muuttivat valintaperusteita niin, että todistusvalinnalla valittavien määrää kasvatettiin monilla aloilla tuntuvasti.

Valintaperusteiden muuttamisesta tehtiin paljon kanteluita eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Muutoksia opiskelijavalintoihin tehtiin siksi, että viranomaiset sulkivat oppilaitosten tilat ja koronanpandemian vuoksi keväällä oli voimassa runsaasti rajoituksia. Varmuutta siitä, että perinteiset pääsykokeet olisi voitu järjestää, ei ollut.

AMK-valintakokeiden päiviä on lisätty

Ammattikorkeakoulut ovat ilmoittaneet jo aiemmin, että valintakokeet järjestetään touko–kesäkuun vaihteessa yksivaiheisena lähikokeena.

Ammattikorkeakoulut voivat järjestää valintakoetilaisuuksia kahdeksana eri päivänä. Koulut päättävät itse valintakoetilaisuuksien määrästä.

Kaikilla ammattikorkeakouluilla on yhteinen pääsykoe. Tehtävät ovat jokaisena koepäivänä erilaisia, mutta keskenään vertailukelpoisia.

Ensimmäiset kokeet järjestetään 31. toukokuuta ja viimeiset 9. kesäkuuta. Koepäivien määrää on lisätty, jotta yksittäisiin kokeisiin osallistuvien määrää voitaisiin vähentää.

Kokeita järjestetään ympäri Suomea usealla paikkakunnalla viranomaisten antamia ohjeita ja suosituksia noudattaen. Hakija voi valita koepaikan läheltä kotia, jotta matkustamista tulisi mahdollisimman vähän.

– Valmistautuminen kevään 2021 opiskelijavalintoihin poikkeaa täysin viime vuodesta. Meillä on ollut aikaa arvioida 2020 touko–kesäkuussa järjestetyn kaksivaiheisen AMK-valintakokeen toteutumista ja ongelmia, kertoo toiminnanjohtaja Petri Lempinen Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun).

Hakijoiden yhdenvertaisen kohtelun vuoksi on tärkeä poistaa mahdollisuuksia väärinkäytöksiin.

Arenen toiminnanjohtaja Petri Lempinen

Myös ammattikorkeakoulujen ensimmäisen vaiheen koe järjestettiin viime keväänä valvomattomana etäkokeena. Toisen vaiheen koe järjestettiin ammattikorkeakoulujen tiloissa valvottuna lähikokeena.

Lempisen mukaan yksivaiheisen lähikokeen järjestämisellä ammattikorkeakoulut haluavat poistaa arveluja vilpin mahdollisuuksista.

– Hakijoiden yhdenvertaisen kohtelun vuoksi on tärkeä poistaa mahdollisuuksia väärinkäytöksiin koesuorituksen aikana.

Ammattikorkeakoulut eivät yliopistoista poiketen muuttaneet viime keväänä ennakkoon ilmoitettuja valintakiintiöitä. Todistusten perusteella valittiin hieman yli puolet uusista opiskelijoista.

Lue myös:

Hakijat raivostuivat opiskelijavalintojen muutoksista – näin yliopistot vastaavat selvitystä vaatineelle oikeusasiamiehelle

Moni hakija koki vääryyttä yliopistojen toiminnasta ja se toi kantelutulvan – nyt apulaisoikeusasiamies kertoo, mitä voi olla luvassa

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen muutoksista jo runsaasti kanteluita – oikeuskansleri ei ota vielä kantaa aikatauluun

Katso yliopistojen uudet valintaperusteet: psykologian opintoihin 93, lääkikseen 75 ja kauppikseen 70–90 prosenttia todistuksilla

Yliopistot peruvat koronan vuoksi perinteiset pääsykokeet – ammattikorkeakoulujen valintakoe järjestetään etäkokeena kesäkuun alussa

Lue seuraavaksi