Hyppää sisältöön

Poliisi sai valmiiksi Muhoksen Pohjolakotia koskevan esitutkinnan – syyttäjälle siirtyy seitsemän epäiltyä rikosta nuorten huonosta kohtelusta

Apulaisoikeusasiamies teki vuonna 2018 poliisille tutkintapyynnön siitä, onko nuoria kohdeltu huonosti Pohjolakodissa.

Poliisin esitutkinta Muhoksen Pohjolakodin toiminnasta on valmistunut. Arkistokuva. Kuva: Arto Veräjänkorva / Yle

Poliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan Pohjois-Pohjanmaan Muhoksella sijaitsevan koulukoti Pohjolakodin toiminnasta vuosina 2013- 2019.

Apulaisoikeusasiamies teki poliisille tutkintapyynnön heinäkuussa 2018 sen jälkeen, kun oli tehnyt tarkastuskäynnin Pohjolakotiin ja tehnyt selvitystä vaativia havaintoja useiden vuosien ajalta.

Poliisi on esitutkinnan aikana tutkinut Pohjolakodin neljän yksikön toimintaa ja sitä, millä tavalla niihin sijoitettuja nuoria on kohdeltu.

Tältä osin syyttäjän arvioitavaksi on lähetetty seitsemän epäiltyä rikoskokonaisuutta.

Esitutkinnan päätös on tehty 17:ssa tapauksessa, koska kyseisissä tapauksissa ei esitutkinnan perusteella ole syytä epäillä rikosta.

Tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Maria Vuorivirta Keskusrikospoliisista kertoo, että tutkinta vei aikaa ja siinä oli haasteita. Kaikkia Pohjolakodissa vuosina 2013- 2019 olleita nuoria ei tavoitettu ja osa ei halunnut kertoa asioista.

– Seitsemän nuoren kohdalla tapahtuneet asiat ovat syyteharkinnassa. Nyt selvitetään, onko Pohjolakodissa käytetty rajoittamistoimenpiteitä lastensuojelulain sallimalla tavalla, Vuorivirta toteaa.

Rikosnimikkeinä näissä seitsemässä tapauksessa ovat esimerkiksi kunnianloukkaus, pahoinpitely ja vapaudenriisto.

Esitutkinnassa selvitettiin myös, onko Pohjolakodin henkilöstöön kuuluvat henkilöt mahdollisesti syyllistyneet työturvallisuus- tai virkarikoksiin laiminlyömällä työntekijöiden perehdytys-, ohjaus- tai valvontavelvollisuuden.

Esitutkinnassa ei ole tullut ilmi selkeitä puutteita näissä asioissa. Mahdolliset työturvallisuusrikokset ovat vanhentuneita.

Esitutkinnassa rikoksesta epäillyn asemassa kuullut eivät ole virkarikossäännöstön tarkoittamalla tavalla julkista valtaa käyttäviä virkamiehiä hoitaessaan perehdytys-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Pohjolakodin henkilökunta on työsuhteessa Pohjolakotiin. He eivät ole virkasuhteessa. He kuitenkin käytävät julkista valtaa virkamiehinä rikoslain tarkoittamalla tavalla lastensuojelulain rajoitustoimivaltuuksia käyttäessään.

Esitutkintamateriaali on suurelta osin salassa pidettävää.

.
.