Hyppää sisältöön

Useat kunnat saivat huomautuksen lastensuojelun määräaikojen ylittymisestä – puutteellisia merkintöjä vuodesta toiseen

Aluehallintovirasto voi ryhtyä tarvittaviin jatkotoimenpiteisiin, mikäli määräaikojen ylityksiä edelleen ilmenee.

Monissa kunnissa lastensuojelun asioita ei käsitellä lain edellyttämässä määräajassa. Kuvituskuva. Kuva: Silja Viitala / Yle

Useat kunnat tai kuntayhtymät ovat saaneet huomautuksen lastensuojelun määräaikojen ylittymisestä.

Huomatuksen Etelä-Suomen aluhallintovirastolta saivat Kymenlaakson sote-kuntayhtymä, Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä, Perusturvakuntayhtymä Karviainen, Lohja, Vantaa, Askola, Kirkkonummi sekä Lapinjärven ja Loviisan yhteistoiminta-alue.

Hattulaa, Raaseporia ja Hämeenlinnaa aluehallintovirasto puolestaan kehotti kiinnittämään lastensuojelun määräaikoihin huomiota**.**

Henkilöstön vaihtuvuus ja puute aiheuttavat aluehallintoviraston mukaan kunnissa ongelmia tiedonkulussa ja perehdytyksessä.

Tämä johtaa siihen, että tietojärjestelmissä on vuodesta toiseen vääriä ja puutteellisia merkintöjä. Tämä puolestaan vaikuttaa osaltaan siihen, että lastensuojelun asioita ei käsitellä lain mukaisessa ajassa.

Panostuksia ei ole tehty

Osassa kuntia ei aluehallintoviraston mukaan ole panostettu määräaikojen seurantaan ja lainmukaiseen toimintaan. Sen sijaan kuntien selvityksissä kerrotaan samoja perusteluja ja toimenpiteitä kuin edellisenä vuonna on kerrottu.

Aluehallintoviraston mukaan monissa sote-kuntayhtymissä ei ole myöskään havahduttu ajoissa kuntien yhdistymisten tuomiin haasteisiin. Esimerkiksi alueiden erityispiirteitä ole huomioitu, kun on suunniteltu palvelujen järjestämistä.

Aluehallintovirasto painottaa, että kuntien ja sote-kuntayhtymien on kohdettava voimavarat ja resurssit niin, että lastensuojelun asiakkaiden asiat voidaan kaikissa tilanteissa käsitellä ilman viivytystä ja lakia noudattaen.

Tarvittaessa lisätoimenpiteitä

Aluehallintovirasto voi ryhtyä tarvittaviin jatkotoimenpiteisiin, mikäli määräaikojen ylityksiä edelleen ilmenee.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos pyytää kunnilta ja kuntayhtymiltä kaksi kertaa vuodessa tietoa siitä, miten lastensuojelulaissa säädettyjä määräaikoja noudatetaan.

Aluehallintovirasto käsittelee valvonta-asiana niiden kuntien vastaukset, joissa määräajat ylittyvät.

Kuntien antamat vastaukset lastensuojelun määräaikoja koskevaan kyselyyn koskivat ajanjaksoa 1.10.2019-31.3.2020.