Hyppää sisältöön

Sunny Car Center: Markku Ritaluoman äiti hävisi Turun hovioikeudessa, joutuu palauttamaan aitiovuokrat konkurssipesälle

Hovioikeus katsoi, että ylivelkaisen yhtiön omaisuutta oli siirretty vuokrina pois velkojien ulottuvilta.

Hämeenlinnan Kirstulaan piti nousta suuri autokaupan keskus. Konkurssipesän vyyhtiä on selvitelty vuosia eri oikeusistuimissa. Kuva: Arkkitehtitoimisto Larkas & Laine Oy

Autokauppakeskushanke Sunny Car Centerin mutkikkaassa vyyhdissä on saatu tänään Turun hovioikeuden ratkaisu yrittäjä Markku Ritaluoman äitiä koskevassa haarassa.

Hovioikeus päätti, että iäkäs äiti joutuu palauttamaan konkurssipesälle 172 350 euroa plus korot. Yhtiö maksoi ne äidille vuokrana jäähalliaitiosta vuosina 2011–2014. Hovioikeus piti tätä ylivelkaisen yhtiön omaisuuden siirtona pois velkojien ulottuvilta.

Palautettavaksi tuomittavasta rahamäärästä voidaan vähentää se, mitä Markku Ritaluomalta saadaan perittyä toisessa vyyhtiin liittyvässä jutussa. Lisäksi äiti joutuu maksamaan konkurssipesän oikeudenkäyntikuluja käräjä- ja hovioikeudessa yhteensä yli 43 000 euroa.

Summasta on väännetty jo pitkään. Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa jutussa annettiin ensin yksipuolinen tuomio vuonna 2017, jossa rahat tuomittiin palauttamaan. Sitten Ritaluoman äiti haki jutun palauttamista oikeuteen ja tällä kertaa oikeus katsoikin, että rahoja ei tarvinnut palauttaa. Nyt Turun hovioikeus kumosi käräjäoikeuden ratkaisun ja rahat pitääkin palauttaa takaisin konkurssipesään.

Ratkaisuun voi hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta, jos se myöntää valitusluvan. Määräaika valituksen tekemiseen päättyy 30.3.2021.

Tietoisuus yhtiön tilasta

Jotta varoja voisi vaatia takaisin pesään, varoja saaneen toisen osapuolen pitäisi tietää yhtiön maksukyvyttömyydestä tai ylivelkaisuudesta.

Käräjäoikeuden mielestä Ritaluoman äidillä ei ollut velvollisuutta seurata yhtiön taloustilannetta pelkästään siitä syystä, että yhtiö vuokrasi häneltä aitiota. Hovioikeus puolestaan katsoi asian toisin. Sen mielestä pelkkä korkea ikä ei osoita, etteikö äiti olisi tiennyt yhtiön ylivelkaisuudesta.

Lisäksi hovioikeus ei saanut tarpeeksi näyttöä siitä, että kaikkia niitä jäähalliaitiossa järjestetyiksi väitettyjä tilaisuuksia olisi tosiasiassa pidetty, joista vuokraa maksettiin.

Sunny Car Center -autokauppahankkeen jälkiselvittelyt ovat kestäneet jo kauan. Oikeus on pääsääntöisesti ratkaissut takaisinsaannit pesän hyväksi.