Hyppää sisältöön

Diesel kallistui bensiiniä enemmän tammikuussa, oliko syynä veromuutos?

Kysyimme ST1:ltä, Nesteeltä ja valtiovarainministeriöltä, mistä hinnanmuutokset johtuivat.

Diesel kallistui tammikuussa bensiinejä enemmän. Kuva: Lotta Sundström / Yle

Tilastokeskuksen hintaseurannan mukaan polttonesteiden kuluttajahinnat nousivat tammikuussa.

Esimerkiksi dieselpolttoaineen hinta kohosi joulukuuhun verrattuna kahdeksan senttiä litralta. Polttoöljylitra kallistui sentin enemmän.

Toisaalta, vuoden vaihteessa aleni parafiinisen dieselin hintatuki. Parafiinisella dieselillä tarkoitetaan dieselpolttoainetta, jonka on osoitettu vähentävän lähipäästöjä tavanomaiseen dieseliin verrattuna.

Eli, voiko siis sanoa, että öljy-yhtiöissä nostettiin hintoja osittain parafiinisen dieselin tuen pienenemisen takia?

– Näin ei voi sanoa. Öljyn ja öljytuotteiden hinnat ovat nousseet merkittävästi joulu- ja tammikuun aikana. Tämä vaikuttaa suoraan lopputuotteiden hintaan. Vuodenvaihteessa tapahtuneet muutokset biotuotteen laskennassa vaikuttivat siihen, että yhä suurempi osa tulee korvata merkittävästi fossiilista dieseliä hintavammalla komponentilla,toteaa St1 Oy:n myynti- ja markkinointijohtaja Mikko Reinekari.

– Tämä ei ole verosidonnaista vaan kalliimman tuotekomponentin vaikutusta lopputuotteeseen, hän jatkaa.

Entä kuinka asiasta ajatellaan Nesteellä. Miten parafiinisen dieselin verotuen aleneminen vuodenvaihteessa on vaikuttanut, kuinka paljon se on nostanut dieselin pumppuhintoja?

– Parafiinisen dieselin vero nousi 1,24 c/l (sis. ALV) vuodenvaihteessa. Polttoaineen hintaan vaikuttavat myös maailmanmarkkinahinnat, valuuttakurssit ja paikallinen kilpailu, muotoilee Nesteen Suomen asemaverkostosta vastaava toimialajohtaja Katri Taskinen.

Miten asia sitten nähdään valtiovarainministeriössä?

"Energiaverorakenne ei ole monimutkainen"

– Kuten sanottua, veromuutos tapahtui vasta tammikuun alussa. Se koskee ainoastaan tammikuussa verotettua polttoainetta, joten veromuutos ei näy vielä pumppuhinnoissa, sillä verotus tapahtuu aiemmassa vaiheessa, ja erityisesti tammikuun alkupuoliskolla ja jonkun aikaa vielä tämän jälkeenkin tankattu diesel on verotettu vuoden 2020 veroperusteilla, selittää neuvotteleva virkamies Veli Auvinen.

– Varsinkaan tammikuun alun hintamuutokset eivät liity tähän verotuksen muutokseen sillä tankattavassa tuotteessa ei ole ollut korkeampaa veroa, hän jatkaa.

Öljy-yhtiöiden myymät diesellaadut ovat yleensä sekoitteita, joissa vain osa on parafiiinista dieseliä. Veromuutos koskee vain osaa dieselkomponenteista eikä esimerkiksi peruslaatuista dieseliä, joten muutoksen vaikutus jää kokonaisuudessa pienemmäksi kuin parafiinisen dieselin osalta.

Auvisen mukaan verorakenne on selkeä.

– Energiaverotuksen rakenne ei ole monimutkainen. Jokaisella komponentilla on oma verolainsäädännössä ilmoitettu vero, joka määräytyy sen energiasisällön, elinkaarenaikaisen hiilidioksidipäästön ja vielä toistaiseksi myös lähipäästöjen perusteella. Veromuutos perustuu siihen, ettei veronalennukselle ole enää ajoneuvoteknologian kehittymisen myötä perusteita, hän sanoo.

Polttoaineiden hintaseuranta osa inflaatiolaskentaa

Tilastokeskus kerää polttonesteiden kuluttajahintoja osana laajempaa kuluttajahintaindeksin hintakeruuta.

Tilastokeskuksen nettisivujen mukaan hintatiedot kootaan kuukausittain noin 60 jakeluasemalta ympäri Suomea. Kevyen polttoöljyn hintatiedot kerätään suurimpien toimijoiden nettisivuilta.

Dieselistä kerätään kulloinkin myytävänä olevan laadun hintaa. Kevyen polttoöljyn hinta on kesälaadun hinta 2000 litralle asiakkaan säiliöön toimitettuna. Hinnat ovat kuluttajan maksamia hintoja, joissa on mukana arvonlisävero ja polttoaineverot.