1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kemijärvi

Kemijärven sellutehdashanke hyytyi, kun läntiset sijoittajat eivät halunneet pääosakkaaksi Kiinan valtionyhtiötä

Jo varmalta näyttänyt Boreal Biorefin biojalostamohanke alkoi takkuamaan vuosi sitten.

Kemijärven sellutehdashankkeen tontilla. Uusi toimitusjohtaja on Harri Vatanen kuvassa keskellä. Vasemmalla Kemijärven yhteismetsän puheenjohtaja Antti Kerkelä ja oikealla toiminnanjohtaja Juho Puikko. Kuva: Antti Mikkola / Yle

Hankkeen uuden johdon mukaan rahoitus kaatui lopulta viime kesänä, kun Kiinan valtionyhtiö Camce ei tyytynyt vähemmistöosakkaan asemaan.

Kariutumisen jälkeen sellutehdashanketta on sorvattu uuteen uskoon yritysjärjestelyillä. Julkisuuteen yhä jatkuvat järjestelyt alkoivat tulla viime syksynä.

Viime lokakuussa Boreal Bioref tiedotti tehdashankkeen rahoitusjärjestelyjen siirtymisestä Harri Vatasen yhtiön Vataset Teollisuus Oy:n hoidettavaksi. Samalla kerrottiin BBH Management Oy -nimisen yhtiön perustamisesta hoitamaan rahoitusjärjestelyjä.

Tämän jälkeen viime marraskuussa Kemijärven kaupunki purki maksuvaikeuksiin joutuneen Boreal Biorefin teollisuustontin vuokrasopimuksen. Perusteena oli ettei tehtaan rakentaminen ollut alkanut sopimuksen määräaikana.

Seuraavana askeleena kaupunki vuokrasi saman tehdastontin 60 vuodeksi Harri Vatasenyhtiölle Vataset Teollisuus Oy:lle. Näin 1990-luvun lopulla Sonera Smart Trustia johtanut Vatanen tuli Kemijärven tehdashankkeen vetäjäksi.

Kemijärven kaupunginjohtajan Atte Rantasen mukaan vuokralaisen vaihdos tehtiin, koska sellutehtaan ympäristölupa on sidottu tonttiin ja hankkeen haluttiin pysyvän paikallisissa käsissä.

Pari viikkoa sitten tiedotettiin, että Vataset Teollisuus Oy ryhtyy johtamaan hanketta ja Boreal Biorefin toimitusjohtaja Heikki Nivala siirtyy pois toiminnasta. Nivala on vetänyt hanketta alusta alkaen.

Hankkeen ympärillä yhä kesken olevassa yritysjärjestelyssä on kaupparekisteriin merkitty viime perjantaina (29.1.21) Kemijärven Biojalostamo Oy -niminen uusi yhtiö. Yhtiön vastuuhenkilöinä ovat Harri Vatanen ja hänen vaimonsa. Vatasen mukaan uusi yhtiö on samalla tehdashankkeen uusi nimi Kemijärven Biojalostamo.

Boreal Biorefin tuorein tilinpäätöstieto on kesäkuulta 2019. Suomen Asiakastiedon mittareiden valossa yhtiön talouskunto on nyt helmikuun alussa kehnonlainen, maksuvalmius huono ja konkurssiriski kohtalainen.

Kuva: Antti Mikkola / Yle

Hanke nousi siiville Kiinan valtionyhtiön tultua mukaan

Kemijärveläisten päättäjien Heikki Nivalan, Timo E. Korvan, Pekka Koskenrannan ja kaupungin kehitysyhtiön vuonna 2016 perustaman Boreal Bioref -yhtiön sellutehtaan tuloa pidettiin jo melko varmana kun kumppaniksi oli tullut näyttävästi Kiinan valtionyhtiö Camce.

Camcen korkein johto osallistui viisi vuotta sitten tiedotustilaisuuksiin Kemijärvellä. Camcen pääjohtaja Luo Yan sanoi helmikuussa 2017 Kemijärvellä että rahoitusta saadaan Kiinan kansalliselta investointipankilta.

Myöhemmin Boreal Bioref tiedotti Camcen tulevan osakkaaksi ja Kiinan kansallisen investointipankin rahoittavan hanketta.

Kiinan metsäteollisuushankkeet Suomen Lapissa olivat esillä keväällä 2017 Kiinan valtiojohtaja Xi Jingpingin Suomen vierailulla huhtikuussa 2017. Vierailun aikaan Kemijärven biotehtaan ja Kiinan valtionyhtiö Kaidin Kemin biotehtaan hankkeiden uutisoitiin (siirryt toiseen palveluun)edenneen merkittävästi (siirryt toiseen palveluun).

Hankkeen myötätuulta kuvasti myös kun Suomen merkittävimpiin teollisuussijoittajiin kuuluvan Ilkka Herlinin uutisoitiin sijoittavan Kemijärven tehtaaseen satoja tuhansia euroja.

Kuva: Vataset Teollisuus Oy

Maailmanpolitiikan laineet löivät Kemijärvelle

Kiinan valtionyhtiöiden rooli Euroopan unionin alueen yrityshankkeissa alkoi herättää arvostelua pari vuotta sitten. Kaukana metropoleista Kemijärven sellutehdashanke ajautui lastuna suurvaltapolitiikan laineille.

Vuosi sitten Boreal Bioref tiedotti yllättäen, että pääsijoittajaa haetaankin Kiinan sijaan Suomesta ja Euroopasta.

Hankkeen tuolloinen vetäjä Nivala sanoi kiinalaisten olevan yhä mukana, mutta puhui tarpeesta laajentaa rahoituspohjaa.

Nivalan viittasi myös suomalaiseen keskusteluun, jossa tunnettiin epäluottamusta Kiinan hankkeita kohtaan

Hanketta nyt johtavan Vatasen mukaan yhteistyö Kiinan valtionyhtiö Camcen kanssa kariutui lopulta viime kesänä, koska Kiinan valtionyhtiö vaati enemmistöosakkaan asemaa, jota läntiset sijoittajat vastustivat.

-Meillähän oli kesällä yli 600 miljoonaa sijoituksia, mutta me ei valitettavasti senaikuisen pääyhteistyökumppanin kanssa päästy yhteisymmärrykseen.

-He olisvat halunneet siitä yli puolet ja meillä taas oli sellaisia rahoittajia, jotka eivät suostuneet siihen, että olisi ollu kiinalainen pääomistaja. Tästä syntyi tilanne, että ei päästy sillä rahotusmallilla maaliin, sanoo Harri Vatanen.

Kemijärven puuterminaalissa lastataan 600 metriä pitkää puutavarajunaa tammikuussa 2021. Useimpina päivinä Kemijärveltä lähtee kaksi tällaista puutavarajunallista kohti satojen kilometrien päässä olevia Kemin ja Oulun tehtaita. Kuva: Tapani Leisti / Yle

Vatanen uskoo miljardin löytyvän Suomen ja Euroopan sijoittajilta

Vatasella on sijoittajille tarjottavana Itä- ja Keski-Lapin laajojen talousmetsien keskellä oleva valmiiksi luvitettu tehdashanke.

Boreal Bioref sai kesällä 2019 ympäristö- ja vesitalousluvan tehtaalle Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta. Valitusten jälkeen hankkeella on nyt Vaasan hallinto-oikeuden vuoden 2020 lopussa antama ympäristö- ja vesitalouslupa.

Luvasta on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitukset eivät estä rakentamisen aloittamista, ellei KHO anna kieltoa.

Vatanen sanoo, että rakentaminen alkaa maansiirtotöillä ensi kesänä.

-Tarkoitus on, että tehdas nousee tontille neljän vuoden aikana. Sellu ja sellujalostamot ja biojalosteet ovat olleet metsäteollisuuden parhaiten kannattavinta liiketoimintaa, joten me uskotaan että rahoitus saadaan, sanoo Vatanen.

Boreal Bioref hakusana ohjaa nykyään vataset.com verkkosivuille, joilla luvataan biojalostamon tuottavan voittoa 38 prosenttia.

Kuva: Kuvakaappaus Antti Mikkola / Yle

-Yhtiön laskennallinen tuotto, käyttökate on yli 55 prosenttia ja kun siitä tehdään poistot ja vähennetään rahoituskorot, niin me saadaan liikevoitto 38 prosenttiin.

Vatasen mukaan erityisesti pitkäkuituisen sellun kysyntä ja hinta on maailmalla ollut kova yli kymmenen vuotta.

Maailman puhtain selluloosatehdas

Vatanen kehuu tehtaasta tulevan maailman puhtaimman. Uusimman suunnitelman mukaan vesistöpäästöjen puhdistus tehdään tehokkaammaksi kuin ympäristöluvassa.

Vatasen mukaan tehtaan jätevedet saadaan yhtä puhtaaksi kuin otettava raakavesi. Prosessissa kuumenevaa vettä on määrä käyttää tehtaan viereen rakennettavien kasvihuoneiden lämmitykseen eikä laskea kuumana Kemijärveen.

Vaasan hallinto-oikeus katsoi luparatkaisussaan joulukuussa, että tehtaan päästöt Kemijärveen eivät ole EU:n vesipuitedirektiivin vastaisia. Lopullisesti asian ratkaisee todennäköisesti korkein hallinto-oikeus.