1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Lappi

ELY-keskus myönsi viime vuonna Lappiin rahoitusta yli 51 miljoonaa euroa

Myönnetty summa on yli 10 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2019.

Lappi
Rollohallin pihassa Rovaniemen Saarenkylässä on muhkeat läjät hiekkaa.
Viime kevään suuren tulvauhan vuoksi Lapissa rahoitettiin myös poikkeuksellisen paljon tulvasuojeluhankkeita. Vesa Vaarama / Yle

ELY-keskus myönsi vuonna 2020 Lappiin rahoitusta kaikkiaan lähes 51,9 miljoonaa euroa. Summaan eivät kuulu koronatuet. Määrä on yli 10 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2019.

Rahoituksesta noin 19,2 miljoonaa euroa kohdistui yritysten hankkeisiin ja noin 9,1 miljoonaa euroa maa- ja porotaloudelle. Kehittämishankkeille annettiin noin 23,6 miljoonaa euroa.

Hankintapäätöksiä tehtiin hieman yli 85,4 miljoonan euron edestä, mikä on lähes 50 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2019.

– Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen ja haastoi etsimään uuden tyyppisiä tapoja toimia muuttuneessa toimintaympäristössä. Lapissa esimerkiksi toteutettiin ensi kertaa innovatiivisten koulutusten hankintakierros koronavirusepidemiasta johtuvan poikkeusajan aiheuttamiin koulutustarpeisiin, Lapin Ely-keskus kertoo tiedotteessaan.

Keväällä toteutettiin myös ylimääräinen Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoitushaku. Sillä rahoitettiin useita yrittäjien työssä jaksamiseen ja henkiseen hyvinvointiin tähtäävää hanketta.

Viime kevään suuren tulvauhan vuoksi Lapissa rahoitettiin myös poikkeuksellisen paljon tulvasuojeluhankkeita. Hankkeille myönnettiin lähes 1,2 miljoonaa euroa. Tukea myönnettiin myös tilapäisiin tulvasuojelurakenteisiin.

Riistareseptejä nuorille

Maaseutualueiden elinvoimaan on satsattu rahoittamalla esimerkiksi kyläverkkojen rakentamista.

Vuonna 2020 rahoitusta myönnettiin myös maaseutuympäristön viihtyvyyttä ja matkailuympäristön kehittämistä tukeviin hankkeisiin. Esimerkiksi Metsähallitus aikoo rakentaa Luostolle ympärivuotiseen käyttöön luonnonilmiöiden tarkkailumajan.

Syksyllä rahoitettiin muun muassa Itä-Lapin kuntayhtymän Perinneruokahanke, jossa kerätään ja taltioidaan perinneruokatietoutta ja siihen liittyviä tarinoita. Tietoja kerätään pororeseptien lisäksi riistasta, kalasta ja luonnonmarjoista. Hankkeessa järjestetään myös perinneruokatapahtumia nuorille.

Koulutushankinnoissa merkittävin panostus toteutettiin niin sanotulla innovatiivisella hankintakierroksella, joka järjestettiin Lapissa ensimmäistä kertaa. Esimerkiksi koulutuskuntayhtymä Redu järjesti hankerahoilla koronan tartuntaketjujen jäljittäjäkoulutuksen. Koulutus järjestettiin verkko-opetuksena.

Tienpito sai lisää rahaa

Myös perustienpitoon myönnetty rahamäärä kasvoi vuonna 2020.

Esimerkiksi teiden päällysteitä korjattiin viime vuonna selvästi enemmän kuin edellisenä vuonna. Suurimmat tienpidon hankinnat olivat viisivuotisia maanteiden hoitourakoita, joista viime vuonna alkoivat Sodankylän ja Kemijärvi-Posion urakat.

Viime vuonna hankituista rakennusurakoista suurin oli Rovaniemelle Vitikanpään ja Ketavaaran välille rakennettava kevyen liikenteen väylä. Sen rakentaminen jatkuu tänä vuonna. Valtatietä 4 parannettiin Inarin taajamassa EAKR-rahoituksen ja Inarin kunnan rahoituksen ansiosta.

Lue seuraavaksi