1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Hämeen ammattikorkeakoulu

HAMKista valmistui viime vuonna ennätysmäärä opiskelijoita

Oppilaitoksen verkkovalmiudet auttoivat digiloikassa sekä opiskelijoita että henkilökuntaa.

Hämeen ammattikorkeakoulu
Läheltä
Osa hyvästä tuloksesta on moduuliopetuksen tulosta, arvioi Hämeen ammattikorkeakoulun vararehtori.Yle

Hämeen ammattikorkeakoulussa suoritettiin viime vuonna ennätyksellisen paljon tutkintoja. HAMKista valmistui viime vuonna kaikkiaan 1 344 opiskelijaa, vaikka koronapandemia vei opetuksen nopeasti lähes kokonaan verkkoon ja toi haasteita muun muassa opiskelijoiden jaksamiseen. Määrä on neljä prosenttia enemmän kuin aiempana vuonna.

Opetuksen ja yhteydenpidon siirtyminen verkkoon toteutui viime keväänä HAMKissa varsin nopeasti. Vararehtori Heidi Ahokallio-Leppälän mukaan koulussa on kehitetty uusia verkkovalmiuksia kuten digipedagogiikkaa ja etäopetusta jo vuosia.

Tutkinnoista 839 on päivätoteutuksissa opiskeltuja AMK-tutkintoja, 317 monimuoto-opintoina suoritettuja AMK-tutkintoja ja 188 ylemmän korkeakoulututkinnon (YAMK) -tutkintoja.

Moduuliopetuksesta hyviä tuloksia

Hämeen ammattikorkeakoulun vararehtori Heidi Ahokallio-Leppälä kertoo, että koulussa on vuosien ajan seurattu opintojen etenemistä ja panostettu opinto-ohjaukseen.

– Lisäksi HAMKissa käytössä oleva moduuliopetus alkaa pikkuhiljaa tuottaa tulosta. Opiskelijat pystyvät moduulien aikana keskittymään paremmin yhteen kokonaisuuteen kerrallaan.

Moduuliopetusmalli otettiin HAMKissa käyttöön syksyllä 2014.Moduulit ovat työelämälähtöisiä osaamiskokonaisuuksia, joista vanha opintojakso- ja oppiaineajattelu on häivytetty pois.

Moduulirakenne lisää opintopistekertymää, sillä yksi moduuli on 15 opistopisteen arvioinen. Tutkinnot koostuvat useasta eri moduulista.

Lue seuraavaksi