1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Sähkölasku

Professori ehdottaa isoa muutosta sähkölaskuun – kalleimpia siirtohintoja laskuttavalle yhtiölle tulee jatkuvasti valituksia: "Monesti kaupoillakin joku tarttuu hihasta"

Elinkeinoministerin työryhmässä istuva professori Pertti Järventausta kehottaa sähköverkkoyhtiöitä parantamaan palvelun läpinäkyvyyttä.

Sähkölasku
Sähkölinjoja lumisessa metsässä
Professori Pertti Järventausta ehdottaa, että sähköverkkoyhtiöt kertoisivat sähkölaskussa avoimesti, miten yhtiö asiakasmaksut käyttää.Kare Lehtonen / Yle

– Sähkönkäyttäjän olisi voitava nähdä sähkölaskustaan, mihin kustannuksiin sähkönsiirron hinta perustuu.

Näin ehdottaa sähkövoimatekniikan professori Pertti Järventausta. Hän patistaa verkkopalveluyhtiöitä kertomaan sähkönkäyttäjälle avoimesti, mihin asiakkailta kerätyt maksut käytetään.

Järventaustan ehdotuksen mukaisessa sähkölaskussa asiakkaalle kerrotaan, mikä osa hänen maksamastaan summasta on käytetty sähköverkon rakentamiseen, korjaamiseen tai ylläpitoon. Myös muut sähkönjakelusta aiheutuvat kustannukset näkyisivät laskussa.

Lisäksi asiakkaalle kerrottaisiin avoimesti, mikä osuus hänen verkkopalvelumaksustaan on yhtiön omistajalle menevää tuottoa.

– Sähkömarkkinalain 57. pykälä (siirryt toiseen palveluun) edellyttää, että asiakkaalle esitetään sähkölaskussa erittely siitä, mistä sähkönjakelun hinta muodostuu. Tällaistahan ei tänä päivänä noudateta, Järventausta sanoo.

Sähkölinjoja lumisessa metsässä
Sähköverkkoyhtiöt noudattavat laskutuksessa Energiaviraston laintulkintaa.Kare Lehtonen / Yle

Muutos lain tulkinnassa toisi Järventaustan mukaan toivottua avoimuutta huonosta maineesta kärsivälle sähkönsiirron toimialalle. Hänen mielestään verkkoyhtiöiden maine yhteiskunnalle elintärkeän sähköverkon ylläpitäjänä on rapistunut.

– Verkkopalvelusta puhutaan julkisuudessa rahantekokoneena. Siitä maineesta pitäisi päästä eroon. Sähköverkkohan on yhteiskunnan hyvinvointikone, Järventausta perustelee.

Tampereen yliopiston sähkövoimatekniikan professori Pertti Järventausta on jäsenenä elinkeinoministeriön tammikuussa perustetussa työryhmässä, jonka tehtävänä on arvioida sähkönsiirron hinnoittelua.

Valvova viranomainen on eri mieltä lain tulkinnasta

Sähköverkkoyhtiötä edustava Energiateollisuus ry toteaa, että asiakkaan lasku noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä. Tällä hetkellä laskussa näkyy eriteltynä sähkönsiirron perusmaksu ja kulutusmaksu sekä kulutuksen määrä.

Sähkölaskun sisältöä koskevan ohjeistuksen on tehnyt verkkoyhtiöiden toimintaa valvova Energiavirasto. Sillä on lain mukaan mahdollisuus antaa tarkempia määräyksiä tiedoista, joita laskuun tulee sisällyttää.

Energiaviraston verkkotoiminnan johtaja Veli-Pekka Saajo kertoo Ylelle sähköpostilla, ettei asiakkaan laskussa edellytetä siirtohinnan nykyistä tarkempaa erittelyä. Saajon mukaan professori Pertti Järventaustan mainitsemassa lakipykälässä ei viitata jakeluverkkotoiminnan kustannuksiin, omistajan tuottoon tai niiden erittelemiseen.

– Lainkohdissa tarkoitetaan siirtomaksun eri maksukomponentteja, joista asiakkaan maksu muodostuu, kuten perusmaksua, energiamaksua ja tehomaksua, Saajo vastaa.

Sähkömarkkinalaissa kohta on kirjoitettu seuraavasti: "Jakeluverkonhaltijan on esitettävä laskussa jakeluverkkonsa käyttäjälle erittely siitä, miten sähkönjakelun hinta muodostuu".

Suurinta ärtymystä verkkoyhtiöiden asiakkaissa aiheuttaa monopoliasemassa olevien yhtiöiden kohtuuton voitontavoittelu. Ylen MOT-toimitus on selvittänyt, miten Energiaviraston verkkoyhtiöille määrittämä kohtuullisen tuoton malli nostaa sähkönkäyttäjien kustannuksia lähes koko kuluvan vuosikymmenen ajan.

Parikkalan Valon toimisto Parikkalan keskustassa
Parikkalan Valo Oy vastaa sähköverkosta viiden kunnan alueella Itä-Suomessa.Kare Lehtonen / Yle

Maan kalleimpia siirtohintoja laskuttavissa yhtiöissä alan huono maine on tuttu. Itärajan tuntumassa viiden kunnan alueella toimivan Parikkalan Valo Oy:n sähkönsiirtomaksu on huomattavasti maan keskiarvoa kalliimpi. Yhtiön vt. toimitusjohtaja Olli Mattila kertoo sähkönkäyttäjien valittavan hinnasta jatkuvasti.

– Kun käyn kaupoilla, monesti sielläkin joku tarttuu hihasta ja kysyy, milloin hinnat alenevat tai vieläkö ne nousevat, Mattila sanoo.

Maine kalliiden siirtohintojen seutuna vaivaa myös Parikkalan Valon toimialueeseen kuuluvia kuntia. Parikkalassa ja ja sen naapurikunnassa Punkaharjulla on herännyt kysymys korkean siirtohinnan vaikutuksesta kuntien elinvoimaan.

Parikkalan kunnanvirasto
Parikkala pyrkii yhdessä naapurikuntiensa kanssa lisäämään kunnallista omistusta sähköyhtiössä.Kare Lehtonen / Yle

Parhaillaan kunnat muotoilevat yhteistä ostotarjousta, jolla ne pyrkivät hankkimaan omistukseensa nykyistä suuremman osuuden paikallisesta sähköyhtiöstä.

– Siirtomaksu on toki mainekysymys. Lisäämällä omistusosuutta varmistamme, että hintakehitys on maltillinen, ja että se ei ole kynnyskysymys elinvoiman osalta. Kunnat haluavat, että yhtiötä kehitetään paikallisten ja seudullisten tavoitteiden mukaisesti, sanoo Parikkalan kunnanjohtaja Vesa Huuskonen.

Kuntien ostotarjousta ei vielä ole käsitelty Parikkalan Valon hallituksessa.

Asiakaspalaute heikentää yrityskuvaa

Mikkelin ympäristössä toimivan Järvi-Suomen Energia Oy siirtopalvelumaksu on maan toiseksi kallein. Toimitusjohtaja Arto Pajunen arvioi, että negatiivinen asiakaspalaute heikentää selvästi yrityskuvaa. Hän muistuttaa, että yhtiö noudattaa sähkömarkkinalakia ja omistajille kertyvä tuotto perustuu Energiaviraston kohtuullisen tuoton malliin.

– Emme itsekään tietysti voi pitää tilannetta hyvänä, jos näin paljon tulee palautetta – ja erityisesti sähkönsiirron perusmaksusta, Pajunen toteaa.

Sähkölinjoja lumisessa metsässä
Verkkoyhtiöiden kohtuullisen tuoton laskee ja määrää Energiavirasto.Kare Lehtonen / Yle

Pajunen pitää mahdollisena, että sähkönkäyttäjien asiakastyytyväisyys paranee 2020-luvun kuluessa, jos valmisteilla olevan sähkömarkkinalain muutokset lisäävät luottamusta siirtoyhtiöihin.

Voit keskustella aiheesta 9.2. kello 23 asti.

Lue seuraavaksi