Hyppää sisältöön

Pohjois-Karjalassa ollaan kuntalaisten liikuntatottumusten tutkimuksen pioneereja - liikuntakysely on jälleen käynnissä

Pohjois-Karjalan liikunta ry:n POKALIn tiedonkeruu on käynnissä maaliskuun alkuun saakka. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Pohjoiskarjalaisten liikuntatottumuksia selvitetään jälleen. Pohjois-Karjalan Liikunta ry Pokali toteuttaa yhteistyössä maakunnan kuntien kanssa kaikkia pohjoiskarjalaisia koskevan liikuntakyselyn.

Kysely perustuu liikuntalakiin, jonka mukaan kuntien tulee kuulla asukkaitaan liikuntaa koskevissa päätöksissä. Liikuntakyselyssä selvitetään muun muassa kuntalaisten liikunta-aktiivisuutta, eniten harrastettuja liikuntamuotoja sekä liikunnan harrastamista lisääviä ja rajoittavia tekijöitä. Lisäksi kuntalaisilta kysellään kunnan kehitystarpeista.

Kysely suoritetaan jokaisessa Pohjois-Karjalan kunnissa 8.2.–8.3. välisenä aikana.

Liikuntakysely toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2017 osana Tulevaisuuden liikuntakunta -hanketta. Pohjois-Karjala on asukkaiden liikuntatottumusten selvitystyössä edelläkävijä. Vastaavan laajuista tutkimusta ei Pokalin mukaan ole tehty muissa maakunnissa.