Hyppää sisältöön

"Mukana oli kapinahenkeä" – Aleksi Segerman maksoi YTHS-laskun viimeisenä iltana, viidenneksellä opiskelijoista se venyi eräpäivän yli

Opiskelijat kritisoivat sitä, ettei Kela lähettänyt terveydenhoitomaksusta laskua tai muuten tietoa kaikille maksuvelvollisille.

Kela muistutti jyväskyläläistä Aleksi Segermania terveydenhoitomaksusta infokirjeellä. Ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Petri Laaksonen sanoo, että Kela ei tiedottanut maksusta riittävän selkeästi. Kuva: Petri Aaltonen / Yle

Posti toi yliopisto-opiskelija Aleksi Segermanille muistutuksen tammikuun loppupuolella. Kirjeessä Kela huomautti, että hänen pitää maksaa korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu. Aikaa oli tammikuun loppuun asti.

Segerman maksoi laskun eräpäivänä yhdentoista aikaan illalla.

– Ehkä mukana oli pientä kapinahenkeä maksua kohtaan. Edellinen systeemi oli mielestäni toimiva, ja siksi kummastelin ja vierastin muutosta, Segerman sanoo.

Hän ei ole kummastuksineen yksin. Noin 50 000 korkeakouluopiskelijaa ei maksanut terveydenhoitomaksua eräpäivään eli tammikuun loppuun mennessä, Kela arvioi. Se on noin viidennes kaikista maksuvelvollisista.

– Kaveripiirissäni kummasteltiin, miksi laskua ei tullut postissa, vaikka Kelalta tulikin infokirje, Segerman sanoo.

“Kela ei tiedottanut tarpeeksi selkeästi”

Korkeakouluopiskelijoiden terveydenhoito uudistui vuodenvaihteessa, kun Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön YTHS:n palvelut laajenivat myös ammattikorkeakouluopiskelijoiden käyttöön.

Kaikkien tammikuun loppuun mennessä läsnäoleviksi ilmoittautuneiden yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden piti nyt maksaa 35,80 euron terveydenhoitomaksu oma-aloitteisesti. Kela ei lähettänyt asiasta laskua.

Petri Laaksonen opiskelee liikuntapedagogiikkaa Jyväskylän yliopistossa. Kuva: Petri Aaltonen / Yle

– Maksamatta jättäneiden suuri osuus voi johtua siitä, että Kela ei tiedottanut maksusta selkeästi. Se voi olla myös mielipidekysymys. Ei haluta maksaa maksua, josta ei ole toimitettu laskua, sanoo Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Petri Laaksonen.

Samoilla linjoilla on Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan JAMKOn hallituksen sosiaalipoliittinen vastaava Tekla Hahl.

– Mielestäni Kelan ja YTHS:n tiedotus asiasta ei ole ollut riittävää.

Laaksonen arvelee, että osa opiskelijoista on jättänyt laskun maksamatta myös tiukan taloudellisen tilanteen takia.

Maksuvelvolliset eivät ole Kelan tiedossa ajoissa

Terveydenhoitomaksu pitää suorittaa kaikkien, jotka ovat ilmoittautuneet läsnäoleviksi opiskelijoiksi korkeakouluihin 31. tammikuuta mennessä. Kevätlukukauden terveydenhoitomaksu erääntyi samana päivänä.

– Maksuvelvollisten joukko ei ole meillä aukottomasti selvillä ennen eräpäivää, emmekä sen takia voi lähettää laskua kaikille, Kelan tiimipäällikkö Emmi Lehtonen perustelee.

Kelan infokirje lähti 164 000 opiskelijalle. Kuva: Petri Aaltonen / Yle

Laskua ei tullut opiskelijoille myöskään Kelan infokirjeen mukana. Kirje lähti tammikuun puolivälissä eli ennen kuin lopulliset tiedot korkeakoulujen läsnäolevista opiskelijoista olivat selvillä.

– Laskua ei haluttu liittää kirjeeseen, koska se ei välttämättä tavoittanut kaikkia maksuvelvollisia. Lisäksi se olisi voinut ohjata maksamaan jonkun sellaisen henkilön, jonka ei oikeasti tarvitsekaan, Lehtonen sanoo.

Laskun eräpäivä on hänen mukaansa lakisääteinen, eikä Kela voi vaikuttaa siihen.

Ammattikorkealaisille uusi juttu

Kelan infokirje kolahti postiluukusta myös jyväskyläläiselle ammattikorkeakouluopiskelijalle Antony Smalille. Hänen piti maksaa korkeakouluopiskelijan terveydenhoidosta nyt ensimmäistä kertaa, kuten muidenkin ammattikorkeakoululaisten.

Antony Smal opiskelee tietojenkäsittelyä Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Kuva: Petri Aaltonen / Yle

Smal maksoi laskun pari päivää kirjeen saapumisen jälkeen, ennen sen erääntymistä.

– Minulle maksamisen venyttäminen loppukuuhun oli taloudellinen päätös. Sain palkkaa loppukuusta.

Yliopisto-opiskelijoiden on pitänyt maksaa YTHS:n palveluista aiemminkin. He ovat tehneet sen ylioppilaskunnan jäsenmaksun yhteydessä samalla, kun ovat ilmoittautuneet läsnäolevaksi opiskelijaksi.

Petri Laaksonen JYYstä arvelee, että osa yliopisto-opiskelijoista on nytkin olettanut maksaneensa koko vuoden terveydenhoitomaksun kesällä läsnäolevaksi ilmoittautuessaan.

Viestintävastuu sysättiin opiskelijakunnille

Antony Smal tiesi hyvissä ajoin, että terveydenhoitomaksu oli tulossa, sillä hän on Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen viestintävastaava.

Smal jakoi tietoa asiasta myös muille opiskelijoille pääasiassa sosiaalisen median välityksellä. JYY ja JAMKO ovat tiedottaneet maksu-uudistuksesta somen lisäksi myös sähköpostitse ja tuutoreiden avustuksella.

– Alkuun tuntui, että tiedotus oli melko vähäistä, mutta se lisääntyi mitä lähemmäs eräpäivä tuli. Lopulta se oli aika kattavaa, toteaa yliopisto-opiskelija Aleksi Segerman.

Aleksi Segerman opiskelee luokanopettajaksi Jyväskylän yliopistossa. Kuva: Petri Aaltonen / Yle

JAMKON Tekla Hahl huomauttaa, että asiasta tiedottamisen ei pitäisi olla pelkästään opiskelijakuntien ja korkeakoulujen tehtävä.

– Olisimme kaivanneet Kelan puolelta oikeaa tiedotusta. Sen olisi pitänyt kohdistua jokaiseen maksuvelvolliseen opiskelijaan.

Tiedotus olisi voinut tapahtua paitsi kirjelaskulla myös vaikkapa tekstiviestillä tai sähköpostitse.

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY on kirjoittanut asiasta kannanoton (siirryt toiseen palveluun). Siinä todetaan, että JYYn mielestä Kelan viestintä on ollut puutteellista.

– Tästä on puhuttu kansallisestikin. Moniin ylioppilaskuntiin ja opiskelijajärjestöihin on otettu yhteyttä ja oltu huolissaan asiasta. Kelan pitäisi ottaa opikseen, kuinka viestiä ja millä aikataululla. Tämä tulee eteen jälleen kesällä, toteaa JYYn Petri Laaksonen.

Laskua ei lähde jatkossakaan

Kela ja YTHS ovat jakaneet tietoa asiasta muun muassa sosiaalisen median ostetuilla mainoksilla.

Kela on myös lähettänyt YTHS:lle, ylioppilaskunnille ja opiskelijajärjestöille tietoa maksumuutoksesta, kertoo Emmi Lehtonen Kelasta.

– Olemme pyrkineet hyödyntämään kaikki käytettävissä olevat viestintäkanavat, jotta tieto tavoittaisi opiskelijat. Noin 210 000 opiskelijaa on maksanut laskun ajoissa, eli tietoa on kuitenkin ollut varsin hyvin saatavilla. Viimeistään maksumuistutus tavoittaa loputkin opiskelijat.

Maksumuistus lähtee maksuvelvollisille opiskelijoille, jotka eivät ole maksaneet laskua eräpäivään mennessä. Siinä laskuun lisätään viiden euron viivästymismaksu.

Jos laskua ei maksa muistutuksenkaan jälkeen, Kela voi periä terveydenhoitomaksun opintorahasta. Aina se ei kuitenkaan onnistu, koska kaikki eivät esimerkiksi saa opintorahaa. Silloin lasku voi mennä ulosottoon asti.

Opiskelijoiden pitää Lehtosen mukaan huolehtia terveydenhoitomaksusta oma-aloitteisesti ilman erillistä laskua myös jatkossa. Seuraava lasku on maksettava syyskuun loppuun mennessä.

Tekla Hahl opiskelee sosionomiksi Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Kuva: Petri Aaltonen / Yle

Jatkossa maksun suorittaminen sujuu opiskelijoilta jo sutjakammin, arvelee JAMKOn Tekla Hahl.

– Tässä oli alkushokki, eikä tieto tavoittanut kaikkia. Ehkä se alkaa jatkossa toimia ilman erillistä laskua.

Lue lisää:

“Hoitaja nauroi uupumukselleni”, kuvaa Roosa Rahkonen – YTHS:ltä on hankala saada apua mielenterveysongelmiin, vuodenvaihteessa helpottaa, lupaa johtajaylilääkäri

YTHS:llä jopa kolmen päivän puhelinjonot – miksi ja milloin tilanne helpottaa? YTHS vastaa