1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. työttömyysturva

Työttömyyskassat hakevat lisää tehokkuutta yhdistymällä – vuoden vaihteessa toteutui kolme fuusiota ja lisää on tulossa

Etenkin pienet työttömyyskassat alkavat olla helisemässä lisääntyneen sääntelyn kanssa.

työttömyysturva
Ansiopäivärahakemuslomaketta täytetään.
Työttömälle ansiosidonnaisen päivärahan hakeminen on toisinaan turhauttavaa tautofonista käsityötä.Tiina Jutila / Yle

Ammattiliittojen kylkeen vuosikymmeniä sitten perustetut työttömyyskassat ovat alkaneet yhdistyä kiihtyvään tahtiin.

Syynä on muun muassa se, että koko ajan kasvava hallintotaakka rasittaa pieniä kassoja. Yhdistymisistä haetaan myös kustannussäästöjä.

Tämän vuoden alussa työttömyyskassojen määrä väheni viidellä, kun järjestelmän sisällä tehtiin kolme erillistä fuusiota. Vuoden alusta työttömyyskassoja on toiminnassa 21, joista kaksikymmentä on niin sanottuja palkansaajakassoja ja yksi on yrittäjäkassa.

Kassojen määrän vähentyminen on jatkunut jo pitkään, sillä 1990-luvun alussa työttömyyskassoja oli yli seitsemänkymmentä ja tämän vuosituhannen alussa vielä miltei viisikymmentä.

– Viime vuosien suunta on ollut kohti isompia työttömyyskassoja. Työttömyyskassojen sääntely on lisääntynyt ja muutospaineita on paljon sekä työttömyys- että sosiaaliturvassa, työttömyyskassa Finkan hallituksen puheenjohtaja Kimmo Lundén sanoo.

Perjantaina Finka kertoikin ottaneensa itse suunnan kohti isompaa kassaa. Finka lähtee mukaan suurfuusioon, jossa yhdistyvät Rakennusalan ja Teollisuuden työttömyyskassat.

Yhdistymisessä syntyy yli 170 000 jäsenen kassa, joka olisi jäsenmäärältään kassakentän kolmanneksi suurin.

Muun muassa journalistien, näyttelijöiden ja muusikoiden työttömyysturvasta huolehtiva 18 000 jäsenen Finka on kassoista pienimpiä. Suurin taas on YTK-kassa, jonka jäsenmäärä lähentelee jo puolta miljoonaa.

Suurfuusio enää sinettiä vailla

Teollisuuden, Rakennusalan ja Finkan fuusio on tarkoitus vahvistaa kesällä, kun kassojen ylimmät päättävät elimet pitävät kokouksiaan.

– Ainakin SAK:n piirissä monet ovat sitä mieltä, että työttömyyskassojen kokoa pitää nostaa merkittävästi. Siihen suuntaan kannattaa viedä myös kassalainsäädäntöä, Rakennusliiton ja samalla sen työttömyyskassan hallituksen puheenjohtaja Matti Harjuniemi sanoo.

Harjuniemen mukaan kahden kassan fuusiossa purkautuu myös ammattijärjestöjen ja kassan välinen jäsenyyskytkös. Monessa ammattiliitossa jäsenmaksuun on sisällytetty työttömyyskassan osuus, jolloin jäsenyys on ikään kuin automaattinen.

– Tulevaisuudessa on ihmisten oma valinta, millä tavalla jäsenet liittyvät tai ovat liittymättä työttömyyskassaan. Tässä on tavallaan kyse ammattiliittojen palvelun ja toiminnan kehittämisestä.

Työttömyyskassat huolehtivat ansiosidonnaisen työttömyysturvan maksamisesta työttömiksi joutuneille jäsenilleen. Ilman kassan jäsenyyttä on tyytyminen Kelan maksamaan peruspäivärahaan.

Kaikki Kelan kontolle?

Nelisen vuotta sitten tehdyssä sosiaali- ja terveysministeriön selvityksessä ehdotettiinkin myös työttömyyskassojen tehtävien siirtämistä kokonaan esimerkiksi Kelan vastuulle.

Tällöin ansiosidonnainen työttömyysturva tulisi kaikkien työntekijöiden ulottuville ilman sidosta työttömyyskassan jäsenyyteen.

Selvityksen tekijä, Mauri Kotamäki perusteli ehdotustaan muun muassa sillä, että päällekkäinen hallintotyö vähenisi huomattavasti. Säästöäkin syntyisi vuosittain kymmeniä miljoonia euroja.

Ehdotus on jäänyt elämään, vaikka ei ole juuri edennyt.

– Ammattiliitot kokevat aivan ymmärrettävästi jonkinlaista omistajuutta työttömyyskassajärjestelmään eivätkä ole olleet kovin halukkaita luopumaan ”omista” kassoistaan. Toisaalta kassojen yhdistämiselle ei ole ollut selkeää painettakaan, nykyisin keskuskauppakamarin pääekonomistina työskentelevä Kotamäki sanoo.

- Jos löytyy poliittista tahtoa ja myös rohkeutta, niin kyllä tällainen yhden kassan malli saataisi syntyä aika nopeastikin. Päätös voitaisiin saada aikaan jopa yhden vaalikauden aikana, Kotamäki miettii.

Työttömyyskassajärjestelmää tuskin uudistetaan Kotamäen esittämällä tavalla nykyisen hallituksen aikana, mutta hallitusohjelmassa on silti tukku erilaisia sosiaali- ja työttömyysturvan kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä.

Keskeiset niistä on tarkoitus valmistella kolmikantaisesti eli työmarkkinakeskusjärjestöt pääsisivät vaikuttamaan niiden sisältöön.

Erikseen hallitusohjelmassa vielä mainitaan, että yleiseen ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan siirtymisestä tehdään jatkoselvitys. Tällä tietoa selvitys on tarkoitus tehdä kuluvan vuoden aikana.

Korjaus 15.2.2021 klo 10:45: Päiivietty YTK-kassan jäsenmäärä tuoreimman tiedon mukaiseksi. Edellinen jäsenmäärä oli vuoden 2019 lopulta.

Lue seuraavaksi