Hyppää sisältöön

Ely-keskus tuki viime vuonna kehittämistä Hämeessä lähes 80 miljoonalla eurolla – yritystuilla kysyntää

Eniten rahaa käytettiin työllisyyden edistämiseen ja maatilojen kehittämiseen.

Uusia yrityksiä starttirahan avulla syntyi viime vuonna Hämeeseen lähes 300. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Hämeen ely-keskus rahoitti työllisyyden, yritystoiminnan, maaseudun ja ympäristön kehittämistä vuonna 2020 kaikkiaan 78 miljoonalla eurolla. Eniten rahaa käytettiin työllisyyden edistämiseen ja maatilojen kehittämiseen.

Kanta- ja Päijät-Hämeen yrityksiä tuettiin noin 26,5 miljoonalla eurolla. Luvut eivät sisällä elyn myöntämää koronarahoitusta, jota myönnettiin noin 1 400 hämäläiselle yritykselle viime vuonna kaikkiaan 21,6 miljoonaa euroa.

Yritystuille paljon kysyntää

Uusia yrityksiä starttirahan avulla syntyi viime vuonna Hämeeseen lähes 300. Starttirahoihin käytettiin 2,3 miljoonaa euroa. Uusia yrityksiä perustettiin muun muassa terveydenhuoltoon ja kauppa- ja ravintola-aloille, rakentamiseen, fysioterapiaan, liikunnan ja vapaa-ajan ohjaukseen, vaatteiden valmistukseen sekä autojen asennukseen.

Yritysten kehittämisrahoitus kasvoi edellisestä vuodesta. Kaikkiaan rahoitusta myönnettiin 8,3 miljoonaa euroa eli 2,57 miljoonaa enemmän kuin vuosi sitten. Kanta- ja Päijät-Hämeessä myönnettyjen kehittämisavustusten määrä nousi 80 kappaleeseen ja yli viiteen miljoonaan euroon.

Kanta-Hämeessä suurimman kehittämisavustuksen sai valaisinkiskoja valmistava Unipro tuotannon automatisointiin. Avustussumma on 219 000 euroa.

Päijät-Hämeessä eniten kehittämisavustusta myönnettiin Villähteen Leipä oy:lle, joka sai 222 040 euroa leipomon tuotantolinjaston kehittämiseen.

Yritysten toimintaympäristöavustusta myönnettiin yhdeksälle hankkeelle yhteensä 1,47 miljoonaa euroa.

Kanta-Hämeessä suurimman avustuksen sai Hämeen ammattikorkeakoulun Puettavan älykkyyden osaamisen kehittäminen -hanke, joka auttaa yrityksiä kehittämään uusia materiaaliratkaisuja ja teknologiaa hyödyntäviä tuotteita kansainvälisille markkinoille. Avustussumma on 194 568 euroa.

Päijät-Hämeessä suurimman avustuksen, 252 140 euroa, sai Lahti Regionin Päijät-Hämeen matkailun selviytymisstrategia - Koronan kourista kotimaiseen kasvuun -hanke, jonka avulla vastataan poikkeusolojen aiheuttamaan muuttuneeseen kysyntään.

Euroopan sosiaalirahastosta yli 2,5 miljoonaa hämäläishankkeille

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankerahoitusta myönnettiin 2,6 miljoonaa euroa 17 hankkeelle. Rahoituksella edistetään esimerkiksi osatyökykyisten ja maahanmuuttajien työllistymistä.

Kanta-Hämeessä rahoitukseltaan suurin hanke oli Kiipulasäätiön osatoteuttajana Koulutuskuntayhtymä Tavastian hanke Työtä riittää. Siinä luodaan osatyökykyisten työllistämisen malli, jota hyödyntämällä osatyökykyisiä saadaan paremmin työllistettyä.

Päijät-Hämeessä rahoitukseltaan suurin hanke oli LAB ammattikorkeakoulun osatoteuttajana Outward Bound Finland ry:n hanke Roolipeli. Tavoitteena on tukea koulutus- ja työuravalintojaan tekevien nuorten kanssa toimivien ammattilaisten työtä.

Korona hiljensi työvoimakoulutuksen

Koronaviruksen tuoma epävarmuus vaikutti työvoimapalveluiden hankintoihin ja toteutumiseen. Alkuvuoden vilkas yhteishankintakoulutusten kysyntä ja yritysten tarve rekrytoida ja kouluttaa henkilökuntaa loppui kevään koittaessa nopeasti.

Koronatilanteen myötä osa rahoitetuista koulutuksista peruttiin kokonaan tai siirrettiin myöhemmin toteutettavaksi. Samalla uusien koulutusten kysyntä pysähtyi. Koulutuksia keskeytettiin tai siirrettiin myöhemmäksi muun muassa palvelu- ja majoitusaloilta sekä osasta teollisuusaloja. Sen sijaan varasto- ja elintarviketeollisuudessa tarvittiin uusia työntekijöitä.

Kaikkiaan työvoimakoulutuksia eli yhteishankintakoulutuksia, ammatillisia työvoimakoulutuksia sekä maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksia hankittiin 5,3 miljoonalla eurolla.