Ennätysmäärä metsää suojeltiin viime vuonna Kaakkois-Suomessa – metsänomistajille maksettiin yli 4,4 miljoonaa euroa korvauksia

Suurin osa uusista metsiensuojelualueista perustettiin yksityisten metsänomistajien hakemuksesta.

Uusia metsiensuojelualueita perustettiin viime vuonna joka puolelle Kaakkois-Suomea. Kuvituskuva. Kuva: Pia Santonen / Yle

Kaakkois-Suomeen perustettiin viime vuonna ennätyksellisen paljon uusia metsiensuojelualueita.

Metsiä suojeltiin vapaaehtoisten hakemusten perusteella 560 hehtaarin alueelta, mikä on runsaat sata hehtaaria enemmän kuin edellisvuonna. Kappalemääräisesti uusia metsiensuojelualueita perustettiin 53, kun edellisvuonna luku oli 45.

Ely-keskuksen mukaan suojellun metsän suuri määrä johtuu pitkälti siitä, että viime vuonna suojeltiin useita yhtiöiden omistamia isoja metsäalueita. Yhtiöt perustivat seitsemän metsiensuojelualuetta, joiden pinta-ala on yhteensä lähes 200 hehtaaria.

– Kappalemääräisesti yhtiöiden perustamia suojelualueita on vähän, mutta ne ovat kooltaan yksityisten metsänomistajien alueita selkeästi isompia, diplomi-insinööri Paula Mattila Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta sanoo.

Suurimpia suojelijoita olivat metsäyhtiö UPM ja Tornator Oyj. Myös Kouvolan kaupunki suojeli metsiään 50 hehtaarin verran.

Metsänomistajille 4,4 miljoonan korvaukset

Viime vuonna kaakkoissuomalaisille metsänomistajille maksettiin metsiensuojelusta yli 4,4 miljoonaa euroa korvauksia.

Käytännössä metsänomistajille korvataan taloudellinen menetys, mikä aiheutuu siitä, ettei suojellulta metsäalueelta saa enää hakata puustoa. Korvaus määräytyy alueen puuston määrän mukaan.

Uusia metsiensuojelualueita perustettiin viime vuonna joka puolelle Kaakkois-Suomea. Kymenlaaksoon uusia suojelualueita perustettiin kuitenkin enemmän kuin Etelä-Karjalaan. Kymenlaaksossa suojeltiin 31 kohdetta, ja Etelä-Karjalassa 22. Myös hehtaareina Kymenlaakson metsiä suojeltiin noin 30 hehtaaria enemmän.

Suurin osa uusista metsiensuojelualueista perustettiin yksityisten metsänomistajien hakemuksesta. Kuvituskuva. Kuva: Petri Lassheikki / Yle

Vapaaehtoisessa suojelussa metsiä suojellaan metsänomistajan hakemuksen perusteella. Joissain tapauksissa suojelualue jää metsänomistajan omistukseen, joissain tapauksissa valtio ostaa alueen itselleen.

Suurin osa uusista metsiensuojelualueista perustettiin yksityisten metsänomistajien hakemuksesta. Keskimäärin yksityisten metsänomistajien maille perustetut metsiensuojelualueet ovat kooltaan alle kymmenen hehtaaria.

Monimuotoisuus halutaan turvata

Viime vuonna suojellut kohteet olivat pääsääntöisesti kangasmetsiä, joissa on runsaasti lahopuita. Suojeluun toivotaan edelleen erityisesti lahopuustoisia ja iäkkäitä metsiä sekä lehtoja.

– Niissä luonto on kaikkein monimuotoisinta. Metsien uhanalaisista lajeista suuri osa on riippuvaisia lahopuusta. Talousmetsissä on lahopuuta hyvin vähän, ja sen takia monet metsien eliölajit ovat uhanalaistuneet tai uhanalaistumassa, Paula Mattila sanoo.

Tälle vuodelle yhtiöiden perustamia suojelualueita ei ole ainakaan vielä vireillä, joten pinta-alatavoitteiden saavuttaminen tulee olemaan viime vuotta hankalampaa.

– Luonnon monimuotoisuuttahan tässä kuitenkin suojellaan, ja sen kannalta pienikin kohde voi olla erittäin arvokas, Mattila sanoo.

Tavoitteena on saada Kaakkois-Suomeen 6 800 hehtaarin edestä uusia metsiensuojelualueita vuoteen 2025 mennessä. Tavoitteesta on nyt saavutettu 4 600 hehtaaria.

Nyt suojellaan myös soita

Viime vuonna vapaaehtoinen suojelu aloitettiin myös soiden osalta. Kaakkois-Suomessa suojeltiin kaikkiaan 182 hehtaaria soita. Suurin suojeltu alue oli 93 hehtaarin kokoinen suoalue Ruokolahdella.

– Ensimmäiseksi vuodeksi se on oikein hyvä määrä. Vapaaehtoinen soidensuojelu on vasta ihan alussa, diplomi-insinööri Paula MattilaKaakkois-Suomen ELY-keskuksesta sanoo

Soidensuojelua jatketaan näillä näkymin ainakin vuoteen 2030 asti. Ensisijaisesti tavoitteena on suojella arvokkaiksi luokiteltuja soita. Luonnon monimuotoisuus on myös soiden suojelussa avaintekijä.

– Kaikki suot eivät välttämättä kelpaa suojeluun, Mattila sanoo.