Hyppää sisältöön

KSML: Professorit tyrmäävät Jyväskylän suunnitelmat rajata kokouslistojen julkisuutta päätöksenteossa

Kaupungin suunnitelmissa netissä julkaistavilta esityslistoilta voitaisiin poistaa kokousasioita.

Professorit muistuttavat, että suomen perustuslaki, julkisuuslaki ja kuntalaki lähtevät siitä, että kansalaisilla on oikeus tietää julkisista asiakirjoista. Kuva: Kari Kosonen/Yle

Oikeusoppineet tyrmäävät Jyväskylän suunnitelmat rajata kaupungin päätöksentekoon liittyvien esityslista-asioiden julkisuutta, kirjoittaa Keskisuomalainen (siirryt toiseen palveluun).

Kaupungin suunnitelmien mukaan asian esittelijä ja puheenjohtaja voisivat yhteisesti päättää, että verkosta julkaistavalta esityslistalta poistetaan kokousasia, johon ei heidän näkemyksensä mukaan liity erityistä tiedotuksen tarvetta.

Kaupungin esitys kuuluu seuraavasti:

Esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla. Ennen julkaisemista esityslistalta poistetaan salassa pidettävät tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity tiedotustarvetta. Esittelijän ja puheenjohtajan yhteisellä ratkaisulla voidaan erityisestä syystä poistaa verkossa julkaistavalta esityslistalta yksittäinen kokousasia, johon ei liity erityistä tiedotuksellista tarvetta tai mikäli erityisestä syystä asian valmistelua ei julkisteta ennen päätöksentekoa. Esityslistan liitteitä julkaistaan verkossa valmistelijan harkinnan mukaan ottaen huomioon kunnan asukkaiden tiedonsaannin tarpeet.

Professori: "Ei lainmukainen"

Keskisuomalaisen haastattelemat Julkisoikeuden professorit Jukka Viljanen ja Tomi Voutilainen eivät pidä Jyväskylän suunnittelemaa hallintosäännön muutosta onnistuneena.

– Jyväskylän muotoilu ei ole erityisen onnistunut ja synnyttää helposti lisää ongelmia. Siinä sekoitetaan asiaan liittyvien tietojen poistaminen ja kokonaisen kokousasian poistaminen. Kokousasian poistaminen julkaistavalta esityslistalta on poikkeuksellista ja siinä pitäisi olla hyvin korkea kynnys, sanoo Tampereen yliopiston julkisoikeuden professori Jukka Viljanen.

– Kaiken kaikkiaan ongelmia liittyy tähän Jyväskylän hallintosäännön muutosehdotukseen, eikä se ole lainmukainen, sanoo puolestaan Itä-Suomen yliopiston julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen.

Professorit muistuttavat, että Suomen perustuslaki, julkisuuslaki ja kuntalaki lähtevät siitä, että kansalaisilla on oikeus tietää julkisista asiakirjoista.

Voutilainen myös huomauttaa Keskisuomalaiselle, että verkossa julkaistavat esityslistat edistävät kuntalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa päätöksentekoon.

Sen sijaan Kuntaliiton johtava lakimies Riitta Myllymäki ei näe Jyväskylän toimissa moitittavaa. Myllymäen mukaan laki jättää kunnalle yksittäistapauksessa harkintavaltaa.

Professori Voutilaisen mukaan Kuntaliiton kanta ei asiassa ole kuitenkaan ratkaiseva.

.
.