Kevan yhdistäminen yksityiseen eläkejärjestelmään jumahti – arvio tarvittavasta varojen siirrosta on kasvanut 16 miljardiin euroon

Työryhmän puheenjohtaja Heli Backman tärkeän kokouksen jälkeen: "Aikataulu on haaste".

Suuren eläkejärjestelyn valmisteluryhmä ei tänään päässyt eteenpäin valtavaa varojen siirtoa koskevissa kiistoissa. Työryhmän puheenjohtajana toimiva sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö Heli Backman pitää jatkovalmistelun aikataulua haasteellisena. Kuva: Maria Miklas / STM

Kuntaeläkkeiden siirtäminen yksityisten yritysten työeläkejärjestelmään on juuttunut kiistaan jättiläismäisestä varojen siirrosta. Kuntien eläkevakuutuksia hoitavan Kevan olisi viimeisten arvioiden mukaan siirrettävä yksityiseen järjestelmään jopa 16 miljardia euroa.

Varojen siirto on osa kuntien ja yksityisen eläkejärjestelmän yhdistämiseen liittyvää operaatiota, jonka on tarkoitus olla molemmille osapuolille kustannusneutraali. Neutralointimaksuksi kutsutulla valtavalla varojen siirrolla on tarkoitus kompensoida se, että kunnissa työskentelee paljon koulutettuja naisia, joiden elinikä keskimäärin on pidempi kuin yksityisen eläkejärjestelmän miesvaltaisilla aloilla.

Kun suurta eläkejärjestelyä kaksi vuotta sitten alettiin valmistella, arvio tarvittavasta varojen siirrosta oli noin 10 miljardia euroa, joten tuoreimmat arviot ovat merkittävästi suuremmat kuin työn alkaessa. Myöskään arvio 16 miljardin varojen siirrosta ei ole vielä lopullinen vaan siitäkin neuvottelut jatkuvat.

Neutralointimaksun suuruudesta ei tänään keskusteltu, vaan työryhmän pöydällä olivat vaihtoehtoiset tavat varojen siirron toteuttamiseksi. Esillä on ollut kertaluonteinen varojen siirto, joka edellyttäisi Kevan miljardien eurojen arvoisten omaisuuserien nopeaa realisointia sekä osamaksua muistuttava ns. "jättömalli", jossa Keva siirtäisi varoja yksityiseen järjestelmään vähitellen.

Suurta eläkejärjestelyä valmistelevan työryhmän puheenjohtajana toimivan sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikön Heli Backmanin mukaan neuvottelut neutralointimaksun toteuttamistavasta eivät tänään pidetyssä kokouksessa edenneet vaan asiasta päätettiin tehdä lisää selvityksiä.

Epäilyt Kevaa koskevan järjestelyn toteutumisesta aikataulussaan ovat kasvaneet, koska varojen siirrosta ei ole päästy yhteisymmärrykseen. Muun muassa Kevan eläkkeelle jäävä toimitusjohtaja Timo Kietäväinen epäili äskettäin blogissaan, onko järjestelyn läpiviemiseen riittävästi tahtoa.

Kuntien eläkevakuutusten uudelleenjärjestely on kirjattu hallitusohjelmaan ja hallituksen esityksen pitäisi olla valmis vuoden loppuun mennessä. Operaatio on niin suuri, että sen toteutuminen aikataulussa edellyttää nyt jo nopeita ratkaisuja varojen siirtoon liittyvissä perustavanlaatuisissa asioissa.

– Aikataulu on haaste, Heli Backman sanoi perjantain kokouksen jälkeen. Hänen mukaansa työ kuitenkin jatkuu eikä mahdollisista aikataulun muutoksista ole vielä keskusteltu.

Valmisteluryhmän seuraava kokous pidetään kuukauden kuluttua 11. maaliskuuta.