Hyppää sisältöön

Saimaannorpan pesintää rauhoitetaan maastoliikennekiellolla Lietveden vesialueella

Tänä vuonna rajoitus on voimassa maaliskuu-huhtikuun ajan ja ensi vuodesta alkaen aina tammikuun ja huhtikuun välisen ajanjakson.

Kuva: Jouni Koskela

Lietveden vesialueella astuu voimaan maastoliikennekielto maaliskuun alussa norpan pesinnän rauhoittamiseksi. Rajoitus jatkuu tänä vuonna kaksi kuukautta aina huhtikuun loppuun saakka.

Kieltoalueen ulkopuolelle jää pohjois-eteläsuuntaiset käytävät Lietveden itä- ja länsirannan tuntumassa, joita pitkin moottoriajoneuvoilla voi edelleen liikkua. Samoin itä-länsisuunnassa Iso-Viiliön saaren ja Paikanniemen välillä on Lietveden yli käytävä, jolla liikkuminen on sallittu.

Liikkumista jäällä pesien lähistöllä rajoitetaan mahdollisten häiriöäänien varalta. Erityisesti moottoriajoneuvolla liikkumisen katsotaan olevan pesinnälle haitallista. Vaarana on, että emo ja kuutti voivat sukeltaa pakoon pesästä tai emo ei uskalla nousta imettämään kuuttia avojäälle liikkujien vuoksi.

Päätös maastoliikennekiellosta Lietvedellä on tehty huhtikuussa 2017 Pistohiekan matkailualueen ranta-asemakaavan yhteydessä. Kielto tulee voimaan kaavan toteutuksen käynnistyessä. Natura-arvioinnissa liikenteen katsottiin lisääntyvän kaava-alueella siinä määrin, että se voi haitata pesintää.

Moottoriajoneuvoja koskeva rajoitus on ensi vuodesta alkaen voimassa joka vuosi Lietvedellä aina tammikuun ja huhtikuun välisenä aikana.

Ely-keskuksen kartta liikennekieltoalueesta löytyy sen omilta verkkosivuilta (siirryt toiseen palveluun).

.
.