Hyppää sisältöön

Satoja suomalaisia vuodessa kuolee oman käden kautta – valtio panostaa torjuntatyöhön neljällä alueella

Itsemurhien määrä on vähentynyt Suomessa pitkään.

Suomessa keskimäärin kaksi ihmistä päivässä surmaa itsensä. Kuva: Anssi Leppänen / Yle

Itsemurhien määrä on ollut laskussa 1990-luvulta saakka. Silti Suomessa kuoli viime vuonna poliisin kuolemansyyntutkintojen tilastojen mukaan lähes 700 ihmistä epäillysti oman käden kautta.

Viime kevät käänsi itsemurhien määrän jälleen nousuun, mutta poliisin koko viime vuoden tilastot näyttävät pientä laskua. Alueittainen vaihtelu on suurta: esimerkiksi Satakunnassa epäiltyjen itsemurhien määrä putosi yli 40 prosentilla, Keski-Suomessa taas määrä nousi lähes samoilla prosenteilla.

Valtio rahoittaa nyt neljää itsemurhien ehkäisyn hanketta alueilla, joilla itsemurhien määrä on erityisen korkea:

  • Etelä-Savo ja Keski-Suomi
  • Satakunta
  • Kainuu
  • Kymenlaakso

Avustukset vaihtelevat Satakunnan vajaasta kahdestasadasta tuhannesta Etelä-Savon ja Keski-Suomen lähes miljoonaan euroon.

Erityisasiantuntija Erja Koponen sosiaali- ja terveysministeriöstä sanoo, että rahoituspäätökset perustuivat itsemurhien ehkäisyohjelman (siirryt toiseen palveluun) (THL) pohjalta tehtyyn kokonaisharkintaan.

– Esimerkiksi Etelä-Savon ja Keski-Suomen hankkeesta todettiin, että alueella on suuri itsemurhariski, hakijoilla on hirvittävän hyvä asiantuntemus ja toteuttajien joukko on monipuolinen, Koponen sanoo.

Matalalla kynnyksellä, ilman leimoja

Kaikkia neljää hanketta yhdistää kolmannen sektorin vahva läsnäolo ja pyrkimys matalan kynnyksen palveluihin.

– Ydinkohtia on ammattilaisten ja kansalaisten taitojen lisääminen kohdattiinpa ihminen missä tahansa: miten kysytään ja miten lähestytään. Ei pompotella, vaan ihminen on keskiössä, sanoo Mikkelin kriisikeskuksen johtaja Helena Pohjavirta.

Samalla pyrkimyksenä on mielenterveyden ongelmiin liittyvän häpeän hälventäminen.

– Pyrimme siihen, että ihmiset uskaltaisivat hakeutua aikaisemmin hoitoon ja että asioista ylipäätään puhuttaisiin aikaisemmin, sanoo Keski-Suomen sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujohtaja Janne Mäntynen.

Kymenlaaksossa Yhes eteenpäin -hanketta vetää Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys Kaksplus. Siellä hanke on rekrytointivaiheen jälkeen pyörähtämässä kevään kuluessa käyntiin 180 000 euron valtionavustuksen turvin.

– 2019 aloittanut maakunnallinen sote-kuntayhtymä on ollut iso muutos palveluissa. Yksi teemoistamme onkin saattaa toimijoita paremmin tietoisiksi toisistaan, sanoo Kakspy ry:n toiminnanjohtaja Miia Kurttila.

Varsinaiset hankkeet kestävät vuoden 2022 loppuun, mutta Kymenlaakson Kymsote on jo linjannut ottavansa toiminnasta kopin hankkeen päättymisen jälkeen.

Ei tunnistusta, ei torjuntaa

Mitä aikaisemmin itsensä vahingoittamisen tai jopa surmaamisen riski tunnistetaan, sitä paremmat mahdollisuudet riskin toteutumisen välttämiselle on.

– Minusta tässä hankkeessa tärkeää on erityisesti se, että itsemurhan vaarassa olevien tunnistamiseen liittyvä osaaminen lisääntyy, sanoo Jyväskylän Kriisikeskus Mobilen johtaja Tuija Hauvala.

Kymenlaaksossa Kaksplus:n hanke pohtii muun muassa kotihoidon asiakkaiden avuntarpeiden tunnistamista.

Kotihoidon resurssit ovat rajalliset, ja henkilöstö vaihtuvaa. Tilanne johtaa siihen, etteivät työntekijät ehdi viettää aikaa ja keskustella asiakkaiden kanssa, eivätkä tutustu heihin kunnolla.

– Kun aikaa ei ole, asiat eivät käy keskusteluissa ilmi. Ja kun ei ole tuttu, mahdollista muutosta ei huomaa, sanoo Miia Kurttila.

Nuoret ja nuoret aikuiset uhan alla

Itsemurha on keskeinen kuolinsyy erityisesti nuorilla: 15–24-vuotiaana kuolleista joka kolmas kuolee Tilastokeskuksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) oman käden kautta.

Nuorten itsemurhakuolleisuus on Suomessa korkeampi kuin muissa EU-maissa.

THL:n selvityksen (siirryt toiseen palveluun) (pdf) miehillä itsemurhakuolemien lukumäärä oli suurin 25–34-vuotiailla, naisilla 20–24-vuotiailla. Noin joka neljännen itsemurhan taustalla olivat selvityksen mukaan alkoholin aiheuttamat aivo-oireet ja käyttäytymisen häiriöt sekä masennus.

Miehet tekevät Suomessa noin kolme ja puoli kertaa enemmän itsemurhia kuin naiset.

Itsemurhien todellista määrää ei tiedetä, esimerkiksi Tilastokeskuksen luvut ovat korkeammat kuin poliisin.

Myöskään itsemurhan yritysten määrästä ei ole tietoa, mutta arvioiden mukaan jokaista itsemurhaa kohden on vähintään kymmenen, kenties useitakin kymmeniä, itsemurhan yrityksiä.

8.3.2021 klo 9.43 Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry oli jutussa nimellä Kaksplus. Oikea lyhenne on Kakspy ry.

.
.