1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. toimeentulotuki

Sosiaalityön ammattilaiset älähtivät: Kela heikentää vaikeassa asemassa olevien asemaa eikä näe parhainta tapaa auttaa

Sosiaalityön ammattilaisjärjestön mukaan perustuen saajia pompotellaan luukulta toiselle.

toimeentulotuki
Henkilö seisoo Kelan ikkunassa olevan eri palvelunumeroista kertovan ohjeen edessä.
Alan työntekijöiden mukaan toimeentulotukiuudistuksessa vaikeimmassa asemassa olevien ihmisten perusturvan käsittely heikentyi. Tiina Jutila / Yle

Sosiaalialan ammattijärjestö Talentia moittii vaikeimmassa asemassa olevien ihmisten perusturvan käsittelyn heikentymistä.

Korkeakoulutettujen ammattilaisten järjestö ottaa kantaa Ylen esille tuomiin toimeentulon käsittelyongelmiin Kansaneläkelaitoksessa, Kelassa. Kelassa tehdään kiireessä myös virheellisiä päätöksiä.

Järjestö on ollut huolissaan Kelalle siirretyn toimeentulotuen perusosan käsittelyyn liittyvistä puutteista, ja nyt esille tulleet ongelmat vahvistavat järjestön huolen.

Usein vaikeassa asemassa olevien ihmisten perusturvan käsittelystä puuttuu nyt autettavien ihmisten mahdollisten ongelmien vyyhdin ymmärrys. Järjestö moittii omalla tavallaan kasvottoman Kelan osaamisen puutteita käsitellä syrjäytymisvaarassa ja köyhyyden kanssa pinnisteleviä ihmisiä.

– Pitää kehittää eheitä palvelupolkuja, joissa tieto kulkee ja asiakas ei eksy. Ennen asiakkaat tunnettiin, Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio painottaa.

Kelassa esille tuotuja epäkohtia ei allekirjoiteta. He ovat uutisoinnin jälkeen vastanneet viestipalvelu Twitterissä siihen, miten he käsittelevät toimeentulotukihakemuksia. He muun muassa tarjoavat enemmän tukea tarvitseville mahdollisuuden yhteyshenkilöön. Vaikka tukihakemusten määrä kasvoi viime vuonna käsittelyajat ovat pysyneet heidän mukaan hyvinä.

Puuttuuko sisältö?

Ylen artikkeleiden yhteydessä voidaan näyttää sosiaalisessa mediassa julkaistuja sisältöjä. Tarkistamalla evästeasetuksesi alta olevasta linkistä voit vaikuttaa näkemääsi sisältöön sivuillamme.

Katso sisältö Twitterissä

Kelan mukaan kaikista heidän tekemistä tukipäätöksistä korjattiin 0,39 prosenttia. Virheellisten päätösten määrä ei Kelan mukaan ole 20 prosenttia, mitä Yle on tuonut esille. Lukuun on laskettu mukaan tavallisia asiakkaan elämäntilanteesta johtuvia tarkistuksia päätöksiin.

Vuoden 2017 toimeentulotukiuudistuksen jälkeen Kela käsittelee ihmisten viimesijaiseksi tueksi ajatellun tuen perusosan, ja kuntien sosiaalityöntekijät päättävät harkinnan mukaan tuen muista osista. Uudistuksessa Kela ja kunnat tekevät yhteistyötä, mutta Talentian mukaan yhteistyö ontuu ja tukiasiakkaita käsitellään osittain.

Kela pitää kuntien kanssa tehtävää yhteistyötä hyvin arkipäiväisenä ja sitä on THL:n selvityksessä kiitelty. Yhteistyön toimivuudesta hyötyvät ne asiakkaat, jotka tarvitsevat enemmän apua ja tukea.

Ihmisten ongelmat eivät ratkea vain Kelassa

Tilannetta ei järjestön mukaan saa pahentaa siirtämällä kaikki toimeentulotukiasiat Kelalle. Tätä on esittänyt (siirryt toiseen palveluun) muun muassa Kelan edellinen pääjohtaja Elli Aaltonen. Siirtoa harkitaan myös isossa sosiaaliturvan kokonaisuudistusta miettivässä eri hallituskausien välisessä työryhmässä.

– Kelan ratkaisut eivät perustuu yksilölliseen sosiaalihuollolliseen harkintaan, toisin kuin kuntien täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki. Samalla poistuisi sosiaalityön keskeinen väline, jolla ehkäistään muun muassa syrjäytymistä ja väliinputoamista.

Toimeentulotuki on Karsion mukaan muuttunut asiakkaan kannalta monasti hankalammaksi. Talentia ei pidä toimeentulotukiuudistusta silti epäonnistumisena, kun esimerkiksi leimaantumisen pelko on jäänyt pois Kela-muutoksen myötä. Tilanne saattaisi silti heikentyä järjestön mukaan nykyisestä, jos kaikki toimeentulotukiasiat käsitellään jatkossa Kelassa.

Talentian Karsion mukaan näyttää vahvasti siltä, että Kelan toimintaan pitää tehdä selvä parannus. Järjestön havaintojen mukaan asiakkaita pompotellaan Kelan ja kuntien välillä, kun uudistuksen jälkeen Kelan ja kuntien pitäisi toimia yhdessä, mutta käytäntö toimii paremmin paperilla kuin arjessa.

Myös apulaisoikeuskansleri on esittänyt huolensa Kelan tukipäätösten laadusta sekä perustoimeentuloon oikeutettujen ihmisten oikeuksista tukeen.

– Kelassa pitäisi olla sosiaalihuollon ammattihenkilöitä, jotka ymmärtävät paremmin toimeentulotuen kytkökset ja merkityksen vaikeassa tilanteessa eläville ihmisille.

Karsio ottaa esimerkkinä paremmasta kokonaisuuksien hallinnasta ja yhteistyöstä myös järjestöjen kanssa Hämeenlinnan. Siellä Kela ja kaupungin sosiaalipalvelut löytyvät samasta rakennuksesta.

Perusturvan lainsäädännöstä vastaavassa sosiaali- ja terveysministeriössä on havahduttu siihen, että pelkkä yhteistyön lisääminen ei riitä Kelan ja kuntien välisten ongelmien parantamiseksi. Puutteita on ilmennyt eniten niiden ihmisten kohdalla, jotka ovat eniten riippuvaisia toimeentulotuesta. Epäkohtia on tarkoitus korjata vielä istuvan hallituksen aikana.

16.02.2021 klo 10.33 Juttuun on lisätty Kelan näkemyksiä esille tuoduista epäkohdista.

Lue myös:

Kelan toimeentulotuen päätöksissä jatkuvasti virheitä kiireen vuoksi – apulaisoikeuskansleri huolestui kansalaisten oikeusturvasta

Mitä tapahtui sossun asiakkaille?

Suomi yrittää rakentaa ihmisen kannalta selkeämmän ja toimivamman sosiaaliturvan – 7 vuoden urakan aloittavat kaikki puolueet yhdessä, jotta tästä ei tulisi sote

Lue seuraavaksi