Hyppää sisältöön

Ennenaikaisesti syöpyneistä kupariputkista kärsinyt taloyhtiö sai hyvityksen: iso rakennusyhtiö suostui maksamaan remontista

Kupariputkia on mennyt yllättäen pilalle eri puolilla Suomea.

Rakennusyhtiöt ovat vähentäneet kupariputkien käyttöä. Kuva: Jyrki Lyytikkä / Yle

Nurmijärveläinen asunto-osakeyhtiö ja rakennusyhtiö YIT ovat solmineet sovun, joka voi kiinnostaa ympäri Suomea. YIT Suomi suostui maksamaan taloyhtiölle syöpyneiden kupariputkien aiheuttamasta remontista.

Ylellä ei ole tietoa tarkasta summasta. Osapuolet ilmoittivat sovinnosta Helsingin käräjäoikeudelle 11. tammikuuta. Sovinnon ehdot ovat salaiset.

Emme kommentoi yksittäisiä tapauksia, mutta yleisellä tasolla voidaan todeta, että veden laadusta aiheutuneet pistesyöpymät ovat olleet YIT:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Mitään yksittäistä ja selkeää veden laatuun vaikuttanutta syytä ei ole pystytty selvittämään, sanoo YIT:n Asuminen Suomi ja CEE -segmentin vt. johtaja Marko Oinas.

Yle ei saanut asunto-osakeyhtiöltä kommenttia asiaan. Helsingin käräjäoikeudelle toimittamassaan kanteessa taloyhtiö vaati YIT:ltä yli 400 000 euron korvauksia. YIT kiisti korvausvelvollisuutensa, mutta suostui lopulta sovintoon ennen oikeuskäsittelyä.

Tarkkaa syytä putkien syöpymisiin ei tiedetä. YIT on silti päättänyt luopua kupariputkista käyttövesien runkoputkina.

Olemme tehneet vuonna 2019 päätöksen, jonka mukaan uudet suunnitteluun tulevat asuntokohteet toteutetaan varmuuden vuoksi käyttövesiputkien osalta komposiittiputkilla, Oinas kertoo.

Tampereella taloyhtiöt hävisivät

Kupariputkien selittämättömiä syöpymisiä on tapahtunut viime vuosina eri puolilla Suomea.

Esimerkiksi Tampereella useat taloyhtiöt haastoivat vesilaitoksen oikeuteen toistuvien putkirikkojen takia. Vuodot alkoivat muutama vuosi rakennusten valmistumisesta.

Yhtiöt hävisivät juttunsa, koska oikeuden mukaan ne eivät pystyneet osoittamaan veden laatua syyksi putkivuotoihin.

Tamperelaiset kääntyivät vaatimuksineen vesilaitoksen puoleen, koska asunto-osakeyhtiöiden mukaan käyttövesilaitteistojen syöpymiselle ei löytynyt muita, eri rakennuksia yhdistäviä tekijöitä kuin veden virhe.

Tamperelaisen vuokratalon käyttövesiputkia vaihdettiin kuparisista komposiittiputkiksi lukuisten vuotojen takia vuonna 2019. Kuvan talo ei ollut mukana oikeuskanteessa. Kuva: Antti Palomaa / Yle

Talvella 2019 Yle haastatteli siilinjärveläistä yrittäjää, jonka omistamassa liikekiinteistössä vuodot alkoivat noin neljä vuotta rakennuksen valmistumisesta.

Siilinjärveläisen kiinteistön omistajat vaihtoivat kupariset kiertovesiputket komposiittiputkiin omalla kustannuksellaan. He epäilivät mahdollisuuksiaan voittaa korvauskiistaa, koska putket olivat standardin mukaiset ja vesi täytti talousvesiasetuksen vaatimukset.

Muut rakennusyhtiöt vähensivät kuparin käyttöä

Yle kysyi muutamalta muulta suurelta rakennusyhtiöltä, ovatko ne tehneet samanlaista päätöstä kuin YIT. Yksikään ei ilmoittanut kokonaan lopettaneensa kupariputkien käyttöä käyttövesiputkina, mutta vähentynyt käyttö on.

Rakennusliike NCC:n talotekniikan hankintaosaston mukaan haaste on ollut tähän mennessä hyvin paikallinen. NCC käyttää muovi- ja komposiittiputkia niillä alueilla, joissa on ollut tiedossa syöpymäriski.

Rakennusyhtiö Hartela on selvittänyt, millä alueilla Suomessa pistemäistä korroosiota on havaittu kupariputkissa. Näillä alueilla yhtiö ei enää käytä kupariputkia vesijohdoissa, vaan ne korvataan monikerroskomposiittiputkilla.

Myöskään Lujatalo ei ole siirtynyt kokonaan komposiittiputkien käyttöön. Yhtiön mukaan kaupunkien vesihuoltoalueet vaihtelevat. Joillakin alueilla rakennusvalvonta saattaa vedenlaadun vuoksi määritellä, mitä materiaalia putkissa saa käyttää.

Tällaisilla alueilla Lujatalo käyttää vedenlaadun tietoa hyväkseen suunnittelussa ja toimii ohjeistuksen mukaan.

Lujatalosta kerrotaan, että kuparin lisäksi on ollut murheita esimerkiksi muovisten PEX-putkien haju ja makuhaitoista. Keväällä 2018 turvallisuus- ja kemikaalivirasto löysi puutteita sekä PEX-putkista että monikerros- eli komposiittiputkista (siirryt toiseen palveluun). Tukes joko asetti putkia myyntikieltoon tai määräsi niitä korjattavaksi vaatimustenmukaisiksi.

Vuotoja vuotojen perään

Nurmijärveläisen taloyhtiön putkiongelmat alkoivat elokuussa 2016. Asunto-osakeyhtiö on valmistunut vuonna 2007 ja koostuu kolmesta kerrostalosta.

Ensiksi yhden talon kuparisessa, lämpimän käyttöveden putkessa havaittiin pistemäinen vuoto. Vuotovesi vaurioitti esimerkiksi pohjakerroksessa sijaitsevan huoneiston ovea, karmia ja kynnystä. Rakennusyhtiö YIT korjasi vauriot kustannuksellaan.

Toinen vuoto havaittiin vielä samana vuonna, kolmas seuraavana. Neljättä vuotoa YIT ei enää suostunut korjaamaan. Asunto-osakeyhtiö sai korvausta kiinteistövakuutuksesta, mutta omavastuu jäi maksettavaksi.

Vuodot jatkuivat keväällä ja kesällä 2018. Lopulta vakuutusyhtiö ilmoitti, että putkivuodoista aiheutuneita vahinkoja ei enää korvata vakuutuksesta, koska vuodot olivat toistuvia.

Tämän jälkeen asunto-osakeyhtiö päätti haastaa rakennusyhtiö YIT:n oikeuteen. Asunto-osakeyhtiön mukaan putkistojen pistemäinen syöpyminen aiheutui LVI-suunnittelussa ja putkimateriaalin valinnassa sekä putkien asennuksessa ja käyttöönotossa tapahtuneista virheistä.

Taloyhtiön mukaan YIT:n olisi pitänyt osata varautua rakennusteknisiin riskeihin, joita kupariputkien käyttöön pohjavesialueella liittyy.

Tarkkaa syytä kupariputkien ennenaikaiseen syöpymiseen ei tiedetä. Sekä nurmijärveläisten että tamperelaisten kanteessa vedottiin VTT Expert Services Oy:n tekemiin selvityksiin, joiden perusteella vedessä oleva silikaatti olisi syypää.

Silikaatti on piitä sisältävä kemiallinen yhdiste. Kupariputkeen kertyvä piipitoinen kerros altistaa putken syöpymiselle. Piitä on yleisesti Suomen pohjavesissä.

Nurmijärveläisen asunto-osakeyhtiön ja YIT:n sovinto ei ole ensimmäinen kerta, kun rakennusyhtiö osallistuu kupariputkien ennenaikaisesta syöpymisestä aiheutuneisiin kustannuksiin. Kanteessa mainittiin sekä Nurmijärveltä että Lohjalta aiempi tapaus, jossa yllättäen pilalle menneet kupariputket on vaihdettu komposiittiputkiksi rakennusyhtiön kustannuksella.

Syöpymisestä käynnissä tutkimus

Kupariputkien syöpymiseen vaikuttavia tekijöitä selvitetään parhaillaan Vesilaitosyhdistyksen, vesilaitosten ja Satakunnan ammattikorkeakoulun vesi-instituutin yhteisessä tutkimuksessa.

Tavoitteena on selvittää esimerkiksi piipitoisen silikaatin roolia. Lisäksi tarkastellaan sitä, miten putkien virheellinen käyttöönotto vaikuttaa pintoja suojaavan oksidikerroksen syntymiseen. Tässäkään tutkimuksessa ilmiölle tuskin löytyy yhtä yksittäistä selittäjää.

Tutkimukseen liittyvässä kirjallisuusselvityksessä (siirryt toiseen palveluun) todetaan, että piiyhdisteiden laatu vaihtelee eri vesissä, ja tällä voi olla vaikutusta myös kupariputkien korroosioriskiin. Myös muilla vedenlaatutekijöillä voi olla merkitystä.

Selvityksen mukaan myös putkiston käyttöönotto on oleellisen tärkeää tehdä asianmukaisesti pintaa suojaavan oksidikerrostuman muodostumiseksi ja pistekorroosion estämiseksi.

.
.