Hyppää sisältöön

EU nosti Suomen tikunnokkaan vihapuheen puuttellisesta kriminalisoinnista – komissio vaatii vihapuheen selvää kriminalisointia ja tutkintaa ilman uhrin ilmoitusta

Suomea yhdessä kuuden muun unionin maan kanssa tarkkaaillaan nyt siitä, kuinka hyvin vihapuhetta ja rasismia kitketään myös lainsäädännöllä.

EU vaatii Suomea puuttumaan paremmin vihapuheeseen ja rasismiin lainsäädännöllä. Kuva: Olivier Hoslet / EPA

Euroopan unioni on aloittanut virallisen oikeusmenettelyn muun muassa Suomea kohtaan vihapuheen ja rasismin kitkemiseksi.

Komissio osana unionin lainsäädännön toimivuuden valvontaa on lähettänyt Suomelle muistutuksen siitä, ettei Suomi ole huomioinut täysin ja riittävän tarkasti unionin sääntöjä omassa lainsäädännössä.

Komission arvion mukaan Suomen lain avulla ei voi määrätä tehokkaita ja toimivia seurauksia, joilla voidaan kitkeä rasismia ja muukailaisvihaa. Suomessa ei ole esimerkiksi varmistettu, että kyseisiä rikoksia voidaan tutkia ja niistä voidaan nostaa syytteet ilman uhrin tekemää ilmoitusta tai syytöstä.

Suomen lainsäädännössä on komission arvioin mukaan pantu virheellisellä tavalla täytäntöön säännös väkivaltaan yllyttämistä koskevasta vihapuheesta. Lisäksi Suomessa ei ole kriminalisoitu vihapuhetta, joka kohdistuu rodun, ihonvärin, uskonnon, syntyperän taikka kansallisen tai etnisesti määräytyvän ihmisryhmän yksittäiseen jäseneen.

Suomessa ei ole myöskään kriminalisoitu vihapuheen erityisten muotojen eli kansainvälisten rikosten ja holokaustin julkista puolustelua, kieltämistä tai törkeää vähättelyä.

Komissio on aloittanut arviointikierroksen, jossa se käy läpi miten yli kymmenen vuotta sitten sovitut säännöt rasismin ja muukalaisvihan kitkemisestä toimivat. Komissio moittii myös Ruotsia samoista asioista. Myös Belgia, Bulgaria ja Puola ovat saaneet muistutukset. Viroa ja Romaniaa on muistutettu jo aikaisemmin kansallisten lakien puutteista.

Suomella on kaksi kuukautta aikaa vastata komission esiin ottamiin epäkohtiin ja osoittaa, että arvio ei pidä paikkaansa. Suomen pitää korjata komission arvioimat epäkohdat, jotta Suomessa vältytään lopulta asian ratkaisu EU-oikeudessa.

Lue myös: