1. yle.fi
 2. Uutiset
 3. Raide-Jokeri

Pääkaupunkiseudun satojen miljoonien infrahanke pääsee etenemään – KHO antoi luvan kaataa puita Raide-Jokerin tieltä Helsingissä

Pikaratikoiden liikennöinnin Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välillä pitäisi alkaa kesäkuussa 2024.

Raide-Jokeri
Hakkuut Patterimäen puistossa.
Korkein hallinto-oikeus hylkäsi puiden kaatamiseen liittyneen valituslupahakemuksen ja Raide-Jokerin rakentaminen pääsee etenemään Helsingin Pajamäessä. Puiden kaataminen kiistellyn Patterimäen itäpuolella alkoi jo tämän viikon maanantaina.Matti Myller / Yle

Pikaraitiotie Raide-Jokerin rakentaminen alkaa lähiaikoina myös kiistellyn Patterimäen puiston länsiosassa Helsingin Pajamäessä. Korkein hallinto-oikeus KHO on hylännyt puiston puunkaatoihin liittyneen valituslupahakemuksen.

Helsingin Itäkeskuksesta Espoon Keilaniemeen ulottuvan pikaraitiotien rakentaminen on monin paikoin edellä aikataulustaan, mutta Patterimäen kohdalla rakennustyöt ovat olleet pysähdyksissä puiden kaatamiseen ja muihin luontoarvoihin liittyneen valituksen takia.

Puiden kaataminen Patterimäen itäpuolella alkoi jo tämän viikon maanantaina.

Rakentamisesta huolimatta valtaosa sekä puistoalueesta että liito-oravan lisääntymis- ja levähdysalueista säilyy, sillä pikaraitiotie alittaa Patterimäen osittain tunnelissa.

Noin 25 kilometrin pituinen pikaraitiotie korvaa runkobussilinjan 550. Vaunuihin mahtuu 2–3 kertaa enemmän matkustajia kuin linjan nykyisiin busseihin. Raide-Jokerin matkanopeuden tavoitteena on noin 25 kilometriä tunnissa.

Liikennöinnin pitäisi alkaa kesäkuussa 2024.

Raitiotien rakentaminen maksaa arviolta 386 miljoonaa euroa ja varikon rakentaminen 69,5 miljoonaa euroa (vuoden 2018 hintatasossa). Helsingin ja Espoon kaupunginvaltuustot hyväksyivät hankesuunnitelman hinnankorotuksen keväällä 2019.

Valtio maksaa Raide-Jokerista 30 prosenttia, mutta enintään 84 miljoonaa euroa. Lisäksi Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos HKL ostaa linjalle pikaraitiovaunuja.

Raide-Jokerin yleiskartta
Helsingin kaupunki

Patterimäen valitusprosessin vaiheet:

 • Raide-Jokeri-allianssi ilmoitti aloittavansa puunkaadot Patterimäen puistossa toukokuun 2019 puolivälissä.
 • Pajamäki-seura ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys hakivat toimenpidekieltoa Uudenmaan ELY-keskukselta toukokuussa 2019.
 • ELY-keskus hylkäsi yhdistysten hakemukset heinäkuussa 2019. ELY-keskuksen mukaan toimenpidekielto on tarpeeton eikä puiden kaatamiseen tarvita poikkeamislupaa.
 • Helsingin luonnonsuojeluyhdistys valitti ELY-keskuksen päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen ja haki samalla puiden kaadoille toimenpidekieltoa.
 • Helsingin hallinto-oikeus teki välipäätöksen, jonka mukaan täytäntöönpanokiellon antamiseen ei ole aihetta.
 • Helsingin luonnonsuojeluyhdistys haki korkeimmalta hallinto-oikeudelta valituslupaa Helsingin hallinto-oikeuden välipäätöksestä ja toimenpidekieltoa puukaadoille.
 • Korkein hallinto-oikeus määräsi 22.7.2019 täytäntöönpanokiellon, kunnes Helsingin hallinto-oikeus on ratkaissut ELY-keskuksen päätöksestä tehdyn valituksen.
 • Helsingin hallinto-oikeus jatkoi toimenpidekieltoa ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi Uudenmaan ELY-keskukselle 18.2.2020.
 • ELY-keskus antoi 27.5.2020 uusimpiin liito-oravakartoituksiin perustuvan päätöksen, jonka mukaan Raide-Jokerin valmistelevia töitä Patterimäen puistossa ei voida aloittaa.
 • Helsingin kaupunkiympäristön toimiala haki Uudenmaan ELY-keskukselta lupaa poiketa liito-oravan suojelusta Patterimäen puistossa.
 • Uudenmaan ELY-keskus myönsi luvan poiketa luonnonsuojelulain mukaisesta liito-oravan suojelusta Patterimäen puistossa 9.7.2020.
 • Pajamäki-seura ry ja Pro Luonto ry valittivat poikkeamaluvasta Helsingin hallinto-oikeuteen 10.8.2020.
 • Helsingin hallinto-oikeus antoi 10.12.2020 päätöksen, jonka mukaan ELY-keskuksen päätöstä ei ole syytä muuttaa.
 • Pajamäki-seura ry ja Pro luonto ry jättivät valituslupahakemuksen korkeimmalle hallinto-oikeudelle 8.1.2021.
 • Allianssi aloitti valmistelevat työt 15.2.2021 tunnelin itäpäässä, jota voimassa oleva täytäntöönpanokielto ei koske.
 • Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituslupahakemuksen 19.2.2021 ja puiston länsiosan työt voidaan aloittaa.
 • Lähde: Raide-Jokeri-allianssi (siirryt toiseen palveluun)

Lue myös:

HKL laittaa 360 miljoonaa raitiovaunuvarikoihin – Ylen saama selvitys paljastaa: Varikkotilat silti liian pienet?

Raide-Jokeria liikennöi tulevaisuudessa kaupallinen taho, HKL jäämässä pois kilpailutuksesta – Toimitusjohtaja: "Ansaitaksamme paikkamme meidän täytyy olla parhaita"

"Emme saa Helsingin liikennettä toimimaan lisäämällä busseja jonoon", sanoo liikenneinsinööri – nappaako pikaratikka etuajo-oikeuden Mannerheimintiellä?