1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. oppivelvollisuus

Ysiluokan jälkeen ei pääse enää koulutusta pakoon — tällainen polku on edessä, jos opinnot uhkaavat jäädä kesken 

Laki velvoittaa kunnat jatkossa huolehtimaan siitä, että yksikään nuori ei jätä koulua kesken ennen täysi-ikäisyyttä. Suurin osa siirtyy toiselle asteelle helposti, mutta pieni osa kaipaa enemmän tukea.

oppivelvollisuus
Lauritsalan koulun 9.-luokkalaiset (vasemmalta) Aada Hyvärinen, Nea Pentikäinen ja Miisa Tiilikainen.
Kaapo Vesalehto, Aada Hyvärinen, Nea Pentikäinen ja Miisa Tiilikainen käyvät yhdeksättä luokkaa Lauritsalan koulussa. He kertovat videolla, mitä ajattelevat oppivelvollisuuden pidentymisestä.

Vuosi 2021 muuttaa oppivelvollisuutta.

Tiistaina 23. päivä helmikuuta alkaa toisen asteen yhteishaku, johon jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren on haettava. Jatkossa oppivelvollisuus päättyy siihen, kun oppilas täyttää 18 vuotta tai saa valmiiksi toisen asteen tutkinnon ennen sitä.

Aiemmin oppivelvollisuus päättyi peruskouluun tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 10 vuotta.

Uutta on myös se, että samalla perusopetuksen järjestäjällä on velvollisuus valvoa, että oppilas hakee kouluun, vastaanottaa paikan ja aloittaa siellä.

Anonyymeja 7.-luokkalaisia poikia istumassa Lauritsalan koulun käytävällä.
Vielä viime vuonna oppivelvollisuus päättyi peruskouluun.Mikko Savolainen / Yle

Lappeenrannassa lakimuutos vastaanotetaan rauhallisin mielin. Moniin kohtiin on ehditty valmistautua jo etukäteen.

— Arvioisin, että meillä on tähän hyvät lähtökohdat, eikä muutos aiheuta merkittävästi lisäpaineita, opetustoimenjohtaja Mari Routti Lappeenrannan kaupungilta sanoo.

Siirtymä yläkoulusta toiselle asteelle alkaa siis kevään yhteishausta. Koulujen valinnat ilmoitetaan kesäkuussa.

Valintojen jälkeen opinto-ohjaajat käyvät oman koulunsa oppilaat läpi ja selvittävät, kuinka moni on edelleen ilman opiskelupaikkaa. Seuraavaksi on vuorossa jälkihaku opinto-ohjelmiin, joiden paikat eivät ole täyttyneet.

Elokuussa koulujen alkaessa opinto-ohjaajat tekevät jälleen tarkastuslaskennan. Samoihin aikoihin järjestettävässä jälkiohjauksessa mietitään, missä viimeistenkin hakijoiden opinnot jatkuvat.

Vieläkö joku on ilman koulupaikkaa?

Suurin osa jatkaa toiselle asteelle ilman ongelmia

Ylivoimaisesti suurin osa oppilaista siirtyy jatkokoulutukseen ongelmitta. Vuonna 2019 Suomessa 2,4 prosenttia ei jatkanut opiskelua peruskoulun jälkeen. Se tarkoitti noin 1400 oppilasta.

Koulun velvollisuus ohjata oppilasta korostuu lakimuutoksen myötä. Routin mukaan opintojen ohjauksessa on Lappeenrannassa ollut tähänkin asti hyvät resurssit. Lappeenrannassa peruskoulusta toiselle asteelle siirtyviä on omassa ikäluokassaan noin 700. Vuonna 2020 elokuussa ilman opiskelupaikkaa oli seitsemän oppilasta. Se tarkoittaa yhtä prosenttia.

— Uusi laki määrää, että tarvittaessa pitää järjestää lisäohjausta, mutta siihenkin meillä on hyvä rakenne olemassa ja pystymme tarjoamaan riittävää ja laadukasta ohjausta peruskoulun yläluokkien aikana. Opinto-ohjaajat ohjaavat myös kesällä oppilaita, jotka eivät ole saaneet koulupaikkaa, Routti kertoo.

Lauritsalan koulun 9.-luokkalaiset (vasemmalta) Kaapo Vesalehto, Aada Hyvärinen, Nea Pietikäinen ja Miisa Tiilikainen.
Kaapo Vesalehdolle, Aada Hyväriselle, Nea Pentikäiselle ja Miisa Tiilikaiselle on itsestäänselvyys hakeutua toiselle asteelle, kuten suurimmalle osalle muistakin ysiluokkalaisista.Mikko Savolainen / Yle

Niille, jotka ovat vielä elokuussa vailla koulupaikkaa, se voi löytyä nivelvaiheen kokonaisuudesta. Kymppiluokka sekä lukioon ja ammatilliseen koulutukseen valmistavat koulutukset muuttuvat syksyllä 2022 yhdeksi yhteiseksi nivelvaiheen kokonaisuudeksi.

Tästä uudesta tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta käytetään lyhennettä TUVA.

— Siellä voi olla ammatillisen tai lukiokoulutuksen opintoja ja niihin valmistautumista, opiskelu- ja urasuunnittelutaitoja, arjen taitoja sekä työelämätaitoja. Voi korottaa myös peruskoulun numeroita, pedagoginen johtaja Riitta Moilanen Saimaan ammattiopistosta kertoo.

Myös kansanopistot ovat mukana nivelvaiheen kokonaisuudessa. Yleisesti nivelvaiheen opinnot kestävät vuoden.

Jos opiskelija on suorittanut peruskoulunsa tavoiteaikataulussa, on hän nivelopintojen jälkeen edelleen alaikäinen ja oppivelvollisuus jatkuu. Jos jatko-opinnot eivät tule kysymykseen, nuori saattaa jatkaa TUVA-opintoja ensimmäisen vuoden jälkeenkin.

— Ykköstavoite on, että nuori saisi tutkinnon, koska se hyödyttää häntä kaikista eniten. Käytännössä ihan kaikki eivät tutkintoa kuitenkaan pysty saamaan. Mutta tutkinnon osienkin käyminen hyödyttää aina, Moilanen sanoo.

Jos kaikki menee hyvin, myös koulupudokasvaaraan joutuneet oppilaat siirtyvät toiselle asteelle tai nivelvaiheen koulutukseen. Samalla myös vastuu opintojen valvomisesta siirtyy perusopetuksen järjestäjältä uudelle koululle.

Lappeenrannan opetustoimenjohtaja Mari Routti.
Lappeenrannan opetustoimenjohtaja Mari Routti uskoo, että Etelä-Karjalassa on hyvät valmiudet ottaa lakimuutos vastaan. Lappeenrannassa on tarjottu jälkiohjausta myös aiemmin. Mikko Savolainen / Yle

Nuorten erilaiset ongelmat

Joskus kuitenkin käy niin, etteivät edes parhaat pyrkimykset tahdo riittää.

On yksittäisiä perheitä, joissa lapsi halutaan suoraan peruskoulusta töihin. On myös nuoria, joilla on psykososiaalisia haasteita. Taustalla voi olle esimerkiksi syömishäiriö, masennus tai päihteiden käyttöä, joiden vuoksi toimintakyky on heikentynyt.

Peruskoulusta on päästy heikoilla arvosanoilla, eivätkä voimavarat riitä toisen asteen opintoihin.

Yksi ryhmä ovat vasta peruskoulun loppuvaiheessa maahanmuuttaneet nuoret, joilla ei ole riittävää suomenkielen taitoa ja he ovat siksi vaarassa luisua ulos koulutieltä.

Sopivaa koulupaikkaa voi olla vaikea löytää myös silloin, jos koko peruskoulun ajan on tarvinnut paljon erityistä tukea.

Lappeenrannassa loppukesästä tapahtuvaa jälkiohjausta on tarjottu jo ennen lakimuutosta. Useimmiten nuorelle on myös tarjottu opiskelupaikka, mutta sitä ei silti välttämättä ole otettu vastaan.

— Siinä vaiheessa arvioidaan kokonaistilannetta ja pyritään löytämään opiskelupaikka, jossa nuori voi oppivelvollisuuttaan suorittaa, hyvinvointi- ja sivistyspalveluiden toimialajohtaja Tuija Willberg Lappeenrannan kaupungilta kertoo.

Opiskelupaikka voidaan määrätä

Viime kädessä vastuu koulupaikasta siirtyy nuoren kotikunnalle. Asiasta tehdään hallintopäätös ja nuorelle määrätään jatko-opintopaikka nivelvaiheen koulutuksesta. Myös huoltajilla on vastuu valvoa oppivelvollisuuden toteutumista.

— Aina on jokin taho, joka tukee ja ottaa koppia nuoresta. Nuori ei voi itse enää erota kuin siinä tapauksessa, että on uusi oppivelvollisuuden edellyttämä opiskelupaikka. Toivottavasti myös oma vastuunkanto elämän isoista asioista lisääntyy, Riitta Moilanen sanoo.

Esimerkiksi Etelä-Karjalassa suunnitellaan nyt sitä, miten oppilaiden ohjaus ja muu tarvittava tuki järjestetään, jos koulu uhkaa jäädä oppivelvollisuusikäisellä kesken. Joukossa voi olla myös nuoria, jotka ovat aloittaneet toisen asteen opiskelut, mutta keskeyttäneet ne.

Anonyymeja poikia seisomassa Lauritsalan koulun lumisella pihamaalla.
Oppivelvollisuus pitenee 18 ikävuoteen. Se lisää myös koulujen, huoltajien ja kotikunnan valvontavastuuta.Mikko Savolainen / Yle

— Voi olla monta elämäntilanteeseen liittyvää pulmaa, joihin tarvitaan apua. Ohjaamo on meillä jo nyt ollut se paikka, josta nuori on voinut saada apua. Sen yhteyteen on suunniteltu myös viranomainen, joka viime kädessä osoittaisi nivelvaiheen koulutuspaikan, jos sinne asti joudutaan menemään, Willberg sanoo.

Lakimuutoksen myötä toisen asteen koulutus muuttuu myös maksuttomaksi oppivelvollisille. Se vaikuttaa kaikkiin opiskelijoihin, kun perheen taloustilanteesta ei tarvitse kantaa huolta.

— Voi olla nuoria, jotka eivät olisi aiemmin hakeutuneet tiettyihin toisen asteen oppilaitoksiin tai koulutusaloille kustannusten takia, opetustoimenjohtaja Mari Routti sanoo.

Juttua muokattu 23.2.2021 kello 9.42: Lisätty lause, jossa kerrotaan, että oppivelvollisuus on aiemmin voinut päättyä, kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 10 vuotta.

Lue seuraavaksi