Hyppää sisältöön

Fennovoima sai luvan vaarallisten kemikaalien varastointiin ja käyttöön Pyhäjoen ydinvoimalassa

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston myöntämä lupa koskee ydinvoimalan toiminnanaikaista kemikaalien käyttöä.

Fennovoiman ydinvoimalatyömaalla on rakennettu paljon jo ennen varsinaisen laitoksen rakentamislupaa. Kuva: Ismo Pekkarinen / AOP

Fennovoimalle aiemmin talvella myönnetty kemikaalilupa on vahvistettu. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston päätöksestä ei ole valitettu määräaikaan mennessä.

Ydinvoimalan käytönaikainen lupa mahdollistaa vaarallisten kemikaalien varastoinin ja käsittelyn Pyhäjoen laitosalueella. Tukesin lupa koskee vain kemikaaleja, ei radioaktiivisia aineita.

Ydin- ja säteilyturvallisuus on otettava huomioon myös kemikaalisäiliöiden, -putkistojen ja -laitteistojen rakentamisessa, johon nyt myönnetty kemikaaliturvallisuuslupa ei yksistään riitä.

Fennovoima Oy tarvitsee voimalaitoksensa rakentamiseen ja käyttöön useita viranomaislupia, kuten Säteilyturvakeskuksen myöntämiä ydin- ja säteilyturvallisuuteen liittyviä lupia.

Ydinvoimalalta puuttuu vielä myös rakentamislupa, joka tulee näillä näkymin käsittelyyn aikaisintaan ensi vuodenvaihteessa.